งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

2 ประโยคความรวมที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
ประโยคความรวมที่ซับซ้อนคือประโยคที่รวมเอาประโยคอื่นๆเข้าไว้ ด้วยกันจนยากแก่การพิจารณา ความรวมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น (เดียว+เดียว) (เดียว+รวม) (รวม+รวม) (รวม+ซ้อน) (ซ้อน+ เดียว) เอาประโยคทุกประโยคมารวมกันโดยใช้สันธานเชื่อม

3 ประโยคความรวมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
เขาต่อว่าฉันก่อน ฉันจึงตอบโต้เขาบ้าง แต่คนอื่นได้ยินเฉพาะคำตอบ โต้ของคนเหล่านั้น จึงหาว่าฉันพาล เขาพูดยืดยาวจนคนฟังเบื่อแต่เราก็ทนฟังเขาพูดไปจนจบเพราะ เกรงใจประธานในที่ประชุม การอ่านหนังสือมิได้ให้ประโยชน์เฉพาะความรู้เท่านั้นแต่หนังสือยัง เป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

4 ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ประโยคความซ้อนที่มีความซับซ้อน คือประโยคความ ซ้อนที่มีประโยคหลักหรือประโยคย่อยมีส่วนขยายมากมายหรือ อาจจะมีประโยคชนิดอื่นๆเข้ามาซ้อน (ไม่ได้เอาประโยคมารวมแต่เอาประโยคมาซ้อนกัน)

5 ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
เขาทุ่มก้อนหินก้อนโตอย่างสุดแรงเกิดเข้าไปในพุ่มไม้ที่มีขโมยซ่อนอยู่ ชายร่างผอมผิวคล้ำวัยกลางคนนั้นเดินเร็วมากจนฉันเดินตามแทบไม่ทัน แต่ขณะที่เขากำลังย่างขึ้นนั่งบนรถประจำทางสายปอ. 16 เมื่อฉันก้าว เท้าขึ้นรถคันนั้นพอดีเช่นกัน แต่ เป็นคำสันธานเชื่อมระหว่างประโยคความซ้อนเข้าด้วยกัน ประโยคที่ซับซ้อน ประกอบด้วย ประโยคความเดียวและประโยคความซ้อน

6 ประโยคเงื่อนไข   ประโยคแสดงเงื่อนไข  เป็นประโยคที่แบ่งเนื้อความออกเป็น ๒ ส่วน     ส่วนหนึ่ง เป็นตัวเงื่อนไข           อีกส่วนหนึ่ง เป็นผลที่เกิดขึ้น   ถ้าเธอตกลงใจฉันจะรีบจ่ายเงินทันที เธอตกลงใจ ฉันจะรีบจ่ายเงิน 2. ในกรณีที่มีพายุ  เราจะงดการเดินทาง มีพายุ เรางดเดินทาง

7 ประโยคเงื่อนไขที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ประโยคเงื่อนไขซับซ้อน คือ การขยายภาคแสดงของ ประโยค ทั้งในส่วนเงื่อนไขและส่วนผลด้วยกลุ่มคำหรือประโยค เช่น 1. ถ้าหากเราเตรียมตัวพร้อม เราก็ทำได้อย่างมั่นใจ เราเตรียมตัวพร้อม เราทำได้อย่างมั่นใจ 2. ผู้หญิงคนนี้จะไม่สวยเลย ถ้าเธอไม่ได้แต่งหน้าหรือแต่ง ตัวอย่างนี้ เธอไม่ได้แต่งหน้าหรือแต่งตัว ผู้หญิงคนนี้ไม่สวยเลย


ดาวน์โหลด ppt ประโยคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google