งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยคที่มีความ ซับซ้อนยิ่งขึ้น. ประโยคความรวมที่มีความ ซับซ้อนยิ่งขึ้น ประโยคความรวมที่ซับซ้อนคือประโยคที่รวม เอาประโยคอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันจนยากแก่การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยคที่มีความ ซับซ้อนยิ่งขึ้น. ประโยคความรวมที่มีความ ซับซ้อนยิ่งขึ้น ประโยคความรวมที่ซับซ้อนคือประโยคที่รวม เอาประโยคอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันจนยากแก่การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยคที่มีความ ซับซ้อนยิ่งขึ้น

2 ประโยคความรวมที่มีความ ซับซ้อนยิ่งขึ้น ประโยคความรวมที่ซับซ้อนคือประโยคที่รวม เอาประโยคอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันจนยากแก่การ พิจารณา ความรวมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ( เดียว + เดียว )( เดียว + รวม )( รวม + รวม )( รวม + ซ้อน ) ( ซ้อน + เดียว ) เอาประโยคทุกประโยคมารวมกันโดยใช้ สันธานเชื่อม

3 ประโยคความรวมที่ซับซ้อน ยิ่งขึ้น 1. เขาต่อว่าฉันก่อน ฉันจึงตอบโต้เขาบ้าง แต่คน อื่นได้ยินเฉพาะคำตอบโต้ของคนเหล่านั้น จึง หาว่าฉันพาล 2. เขาพูดยืดยาวจนคนฟังเบื่อแต่เราก็ทนฟังเขา พูดไปจนจบเพราะเกรงใจประธานในที่ประชุม 3. การอ่านหนังสือมิได้ให้ประโยชน์เฉพาะความรู้ เท่านั้นแต่หนังสือยังเป็นเครื่องมือสำหรับ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

4 ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน ยิ่งขึ้น ประโยคความซ้อนที่มีความซับซ้อน คือประโยคความซ้อนที่มีประโยคหลักหรือ ประโยคย่อยมีส่วนขยายมากมายหรืออาจจะมี ประโยคชนิดอื่นๆเข้ามาซ้อน ( ไม่ได้เอาประโยคมารวมแต่เอา ประโยคมาซ้อนกัน )

5 ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน ยิ่งขึ้น 1. เขาทุ่มก้อนหินก้อนโตอย่างสุดแรงเกิดเข้าไปใน พุ่มไม้ที่มีขโมยซ่อนอยู่ 2. ชายร่างผอมผิวคล้ำวัยกลางคนนั้นเดินเร็วมากจน ฉันเดินตามแทบไม่ทัน แต่ขณะที่เขากำลังย่าง ขึ้นนั่งบนรถประจำทางสายปอ. 16 เมื่อฉันก้าว เท้าขึ้นรถคันนั้นพอดีเช่นกัน แต่ เป็นคำสันธานเชื่อมระหว่างประโยคความ ซ้อนเข้าด้วยกัน ประโยคที่ซับซ้อน ประกอบด้วย ประโยคความ เดียวและประโยคความซ้อน

6 ประโยคเงื่อนไข ประโยคแสดงเงื่อนไข เป็นประโยคที่แบ่ง เนื้อความออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่ง....... เป็นตัว เงื่อนไข อีกส่วนหนึ่ง....... เป็นผลที่ เกิดขึ้น 1. ถ้าเธอตกลงใจฉันจะรีบจ่ายเงินทันที เธอตกลงใจฉันจะรีบจ่ายเงิน 2. ในกรณีที่มีพายุ เราจะงดการเดินทาง มีพายุ เรางดเดินทาง

7 ประโยคเงื่อนไขที่ซับซ้อน ยิ่งขึ้น ประโยคเงื่อนไขซับซ้อน คือ การขยาย ภาคแสดงของประโยค ทั้งในส่วนเงื่อนไขและส่วนผลด้วย กลุ่มคำหรือประโยค เช่น 1. ถ้าหากเราเตรียมตัวพร้อม เราก็ทำได้ อย่างมั่นใจ เราเตรียมตัวพร้อมเราทำได้อย่าง มั่นใจ 2. ผู้หญิงคนนี้จะไม่สวยเลย ถ้าเธอไม่ได้ แต่งหน้าหรือแต่งตัวอย่างนี้ เธอไม่ได้แต่งหน้าหรือแต่งตัว ผู้หญิงคนนี้ไม่สวยเลย


ดาวน์โหลด ppt ประโยคที่มีความ ซับซ้อนยิ่งขึ้น. ประโยคความรวมที่มีความ ซับซ้อนยิ่งขึ้น ประโยคความรวมที่ซับซ้อนคือประโยคที่รวม เอาประโยคอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันจนยากแก่การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google