งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปลาหาง นกยูง.  ปลาหางนกยูง เป็นปลาอออกลูกเป็นตัว และมีถิ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้แถบเวเน ซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บา โดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปลาหาง นกยูง.  ปลาหางนกยูง เป็นปลาอออกลูกเป็นตัว และมีถิ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้แถบเวเน ซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บา โดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปลาหาง นกยูง

2  ปลาหางนกยูง เป็นปลาอออกลูกเป็นตัว และมีถิ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้แถบเวเน ซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บา โดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอน ในธรรมชาติ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย ปลาตัวผู้มี ขนาด 3 -5 เซนติเมตร ตัวเมียมีขนาด 5 -7 เซนติเมตร ปลาหางนกยูงที่นิยมเลี้ยงเป็นปลา สวยงาม ลักษณะเด่นของปลานกยูงคือ ลักษณะ สีและลวดลายบนลำตัวและลวดลายบนครีบหาง และรูปแบบของครีบหาง ซึ่งในการเรียกสาย พันธุ์ต่างๆ จะถูกตั้งชื่อตามลักษณะ ดังกล่าว

3  ปลาหางนกยูงมีมากมายหลายสายพันธุ์ รายละเอียดดังรูป 1. ตระกูล Old Fashion 2. ตระกูล Grass 3. ตระกูล Mosaic4. ตระกูล Metal 5. ตระกูล King Cobra 6. ตระกูล Tuxedo

4 10. ตระกูล Japan Blue 7. ตระกูล Platium 8. ตระกูล Sword Tail 9. ตระกูล Solid

5  การเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง ในการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง นอกเหนือจากวิธีการเพาะพันธุ์แล้ว วิธีการ เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และการอนุบาลลูกปลานับว่าเป็นปัจจัยที่ ล้วนแต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ซึ่ง ได้กล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาหางนกยูง เนื่องจากปลาหางนกยูงจะเจริญถึงวัยเจริญ พันธุ์ เมื่อปลามีอายุเพียง 3 เดือนเท่านั้น เมื่อลูกปลาพอที่จะแยกเพศได้ ( อายุ ประมาณ 1- 1 1/2 เดือน ) ควรเลี้ยงแยก เพศไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาผสมพันธุ์ กันเอง ในการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง นอกเหนือจากวิธีการเพาะพันธุ์แล้ว วิธีการ เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และการอนุบาลลูกปลานับว่าเป็นปัจจัยที่ ล้วนแต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ซึ่ง ได้กล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาหางนกยูง เนื่องจากปลาหางนกยูงจะเจริญถึงวัยเจริญ พันธุ์ เมื่อปลามีอายุเพียง 3 เดือนเท่านั้น เมื่อลูกปลาพอที่จะแยกเพศได้ ( อายุ ประมาณ 1- 1 1/2 เดือน ) ควรเลี้ยงแยก เพศไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาผสมพันธุ์ กันเอง

6 การเพาะเลี้ยงปลา หางนกยูง ขั้นตอนที่ 1 เตรียมบ่อซีเมนต์ขนาด 1 - 4 ตรม. ระดับน้ำลึก 30 –50 ซม. ใส่พุ่มเชือกฟาง ตะกร้าหรือฝาชี เพื่อให้ลูกปลาใช้เป็นที่ปลาหลบ ซ่อน ขั้นตอนที่ 2 คัดพ่อแม่ปลาสายพันธุ์เดียวกันที่ ลักษณะดีสีสวยอายุประมาณ 4 –6 เดือน โดยคัด ปลาเพศผู้ ลำตัวโต แข็งแรง สีเข้มสดใส สวยงาม ส่วนปลาเพศเมียลำตัวโต แข็งแรง ครีบหางเข้ม สดใส ปล่อยรวมกันในอัตรา 120 -180 ตัว / ลบ. ม. ในสัดส่วนเพศผู้ : เพศเมีย เท่ากับ 1:3 หรือ 1:4 ระหว่างการเพาะพันธุ์ให้ ขั้นตอนที่ 3 หลังจากแม่ปลาได้รับการผสม พันธุ์ประมาณ 26 –28 วัน จะมีลูกปลาวัยอ่อน เกิดขึ้นและหลบซ่อนอยู่ตามวัสดุที่มาใส่ไว้ในบ่อให้ รวบรวมลูกปลาออกทุกวันสะสมไว้ในบ่ออนุบาล ประมาณ 4-5 วัน / บ่อ เพื่อให้ลูกปลามีขนาด ใกล้เคียงกัน ให้ไรแดงเป็นอาหารในตอนเช้าและ เย็นทุกวันเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

7 ขั้นตอนที่ 4 คัดขนาดและแยกเพศปลา นำไปแยกเลี้ยงในบ่ออัตรา 200-300 ตัว / ลบ. ม. ให้กินไรแดงเป็น อาหารในตอนเช้าส่วนตอนกลางวันและตอน เย็นให้กินอาหารสำเร็จรูป 200-300 ตัว / ลบ. ม. ให้กินไรแดงเป็น อาหารในตอนเช้าส่วนตอนกลางวันและตอน เย็นให้กินอาหารสำเร็จรูป ขั้นตอนที่ 5 ปลาหางนกยูงอายุประมาณ 4 เดือน จะถูกคัดขนาดและคัดเลือกปลาที่ แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อนำไปเลี้ยงไว้ในบ่อพัก ปลาเพื่อเตรียมส่งจำหน่ายต่อไป

8 ปลานกยูง จัดทำโดย นายนฤเทพ อินใหม 512041019 วิชาเอก เทคโนโลยีการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt ปลาหาง นกยูง.  ปลาหางนกยูง เป็นปลาอออกลูกเป็นตัว และมีถิ่นกำเนิดทางทวีปอเมริกาใต้แถบเวเน ซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียนของประเทศบาร์บา โดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google