งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EDO RAM นางสาวชุติมา พุ่มพฤกษ์ 503021150-0 นายเชษฐ์ พวงมาลา 503021151-8 นางสาวณัชธภรณ์ สุวรรณมงคล 503021152-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EDO RAM นางสาวชุติมา พุ่มพฤกษ์ 503021150-0 นายเชษฐ์ พวงมาลา 503021151-8 นางสาวณัชธภรณ์ สุวรรณมงคล 503021152-6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EDO RAM นางสาวชุติมา พุ่มพฤกษ์ 503021150-0 นายเชษฐ์ พวงมาลา 503021151-8 นางสาวณัชธภรณ์ สุวรรณมงคล 503021152-6

2 RAM ย่อมาจาก (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็น หน่วยความจำ ชนิดนี้จะสามารถเก็บข้อมูล ได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง เท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า มา เลี้ยง ข้อมูลที่อยู่ภายในหน่วยความจำ ชนิดจะหายไปทันที

3 หน่วยความจำแรม ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลที่ ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูล (Input) หรือ การนำออกข้อมูล (Output) โดยที่เนื้อที่ของหน่วยความจำหลักแบบ แรมนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

4 1.Input Storage Area เป็นส่วนที่ เก็บข้อมูลนำเข้าที่ได้รับมาจาก หน่วยรับข้อมูลเข้าโดย ข้อมูลนี้จะ ถูกนำไปใช้ในการประมวลผลต่อไป 2. Working Storage Area เป็นส่วน ที่เก็บข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการ ประมวลผล 3. Output Storage Area เป็นส่วนที่ เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อรอที่ จะถูกส่งไปแสดงออก ยังหน่วย แสดงผลอื่นที่ผู้ใช้ต้องการ

5 4. Program Storage Area เป็นส่วนที่ ใช้เก็บชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ ต้องการจะส่งเข้ามา เพื่อใช้ คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ชุดดังกล่าว หน่วยควบคุมจะทำหน้าที่ดึงคำสั่งจาก ส่วน นี้ไปที่ละคำสั่งเพื่อทำการแปล ความหมาย ว่าคำสั่งนั้นสั่งให้ทำอะไร จากนั้นหน่วยควบคุม จะไปควบคุม ฮาร์ดแวร์ที่ต้องการทำงานดังกล่าว ให้ ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ

6 ความเร็วของ RAM คิดกันอย่างไร ที่ตัว Memorychip จะมี เลขรหัส เช่น HM411000-70 ตัวเลขหลัง (-) คือ ตัวเลขที่บอก ความเร็วของ RAM ตัวเลขนี้ เรียกว่า Accesstime คือ เวลาที่เสียไป ใน การที่จะเข้าถึงข้อมูล หรือ เวลาที่แสดงว่า ข้อมูลจะถูก ส่งออกไปทาง Data bus ได้ เร็วแค่ไหน ยิ่ง Access time น้อยๆ แสดง ว่า RAM ตัวนั้น เร็วมาก ความเร็วของ RAM เรียกว่า Cycle time

7 ซึ่งมีหน่วยเป็น ns โดย Cycle time เท่ากับ Read/Write cycle time ( เวลา ที่ในการส่งสัญญาณติดต่อ ว่าจะอ่าน / เขียน RAM) รวมกับ Access time และ Refresh time โดยทั่วไป RAM จะต้องทำการ ตอบสนอง CPU ได้ในเวลา 2 clock cycle หรือ 2 คาบ หาก RAM ตอบสนองไม่ทัน RAM จะส่งสัญญาณ /WAIT บอก CPU ให้ คอย คือ การที่ CPU เพิ่ม clock cycle ซึ่งช่วงเวลานี้ เรียกว่า WAIT STATE

8 EDO RAM (Extended Data Out) RAM บริษัท Micron ผู้ผลิต RAM รายใหญ่ใน อเมริกา ได้วางตลาด EDO RAM ในปี 1995 มี จุดเด่นตรงที่มีกลไกช่วย ยืดเวลา ที่ส่งค่าออกมา จากไบต์ให้นานขึ้น โดย ไม่ต้องค้างสัญญาณบอก แอดเดรสเอาไว้ เป็นที่มา ของชื่อ Extended Data Out

9 EDO RAM หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ Hyper-Page Mode DRAM ซึ่งพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยการ ที่มันจะอ้างอิง ตำแหน่งที่อ่านข้อมูล จากครั้งก่อนไว้ด้วย ปกติแล้วการดึง ข้อมูลจาก RAM ณ ตำแหน่งใด ๆ มักจะ ดึงข้อมูล ณ ตำแหน่งที่อยู่ใกล้ ๆ จาก การดึงก่อนหน้านี้

10 เพราะฉะนั้น ถ้ามีการ อ้างอิง ณ ตำแหน่งเก่าไว้ก่อน ก็จะทำให้ เสียเวลา ในการเข้าถึงตำแหน่งน้อยลง และอีกทั้ง มันยังลดช่วงเวลาของ CAS latency ลง ด้วย และด้วยความสามารถนี้ ทำให้ การเข้าถึงข้อมูลดีขึ้นกว่าเดิมกว่า 40% เลยทีเดียว และมีความสามารถโดยรวม สูงกว่า FPM กว่า 15%

11 EDO จะทำงานได้ดีที่ 66 MHz ด้วย timming 5-2-2-2 ซึ่งมีความเร็วกว่าเดิมถึง 22% แรมชนิดนี้ เป็นที่นิยมมากในซีพียูรุ่น Pentium,Pentium MMX และ Pentium Pro และก็ยังทำงานได้ดีเช่นกันแม้จะใช้งานที่ 83 MHz ด้วย Timming นี้และหากว่า chip EDO นี้ มีความเร็วที่สูงมากพอ ( มากว่า 50ns) มันจะ สามารถใช้งานได้ ณ 100 MHz ที่ Tomming 6-3-3-3 ได้อย่าง สบาย

12 อัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุด ของ DRAM ชนิดนี้อยู่ที่ 264 MB ต่อวินาที EDO RAM ในปัจจุบันนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้ แล้ว

13 EDO Ram นำข้อมูลขึ้นมาเก็บไว้ใน Buffer ด้วย เพื่อว่า ถ้าการขอข้อมูลครั้ง ต่อไป เป็นข้อมูลในไบต์ถัดไป จะให้เรา ได้ทันที EDO RAM จึงเร็วกว่า Fast Page DRAM ประมาณ 10 % ทั้งที่มี Access Time เท่ากัน เพราะโอกาสที่ เราจะเอาข้อมูลติด ๆกัน มีค่อนข้าง สูง EDO มีทั้งแบบ SIMM 32 บิตมี 72 ขา และ DIMM 64 บิตมี 144 ขา

14 ต่อมา Micron ได้พัฒนา EDORAM แบบเดิมให้เป็น BEDO(Burst EDO) ที่ ทำงานเร็วขึ้นไปอีก เป็น 5-1-1-1 แต่ ไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากถูกแรมชนิด ใหม่บดบังรัศมีไป ซึ่งก็คือ SDRAM นั่นเอง

15

16 Burst EDO (BEDO) DRAM BEDO ได้เพิ่มความสามารถขึ้นมา จาก EDO คื อ Burst Mode โดยหลังจากที่มันได้ address ที่ต้องการ address แรก แล้ว มันก็จะทำการ generate อีก 3 address ขึ้นทันที ภายใน 1 สัญญาณนาฬิกา ดังนั้นจึงตัดช่วงเวลา ในการรับ address ต่อไป เพราะฉะนั้น Timming ของมันจึงเป็น 5-1-1-1 ณ 66 MHz

17 BEDO ไม่เป็นที่แพร่หลาย และได้รับความนิยมเพียง ระยะเวลาสั้นๆ เนื่องมาจากว่าทาง Intel ตัดสินใจใช้ SDRAM แทน EDO และไม่ได้ใช้ BEDO เป็นส่วนประกอบในการ พัฒนา chipset ของตน ทำให้ บริษัทผู้ผลิตต่างๆ หันมา พัฒนา SDRAM กันแทน

18 www.widebase.net/knowledge/itterm/termRAM.shtml - 28k www.byxtreme.com/Guide/PCBuyGuide/A_7.html - 9k

19


ดาวน์โหลด ppt EDO RAM นางสาวชุติมา พุ่มพฤกษ์ 503021150-0 นายเชษฐ์ พวงมาลา 503021151-8 นางสาวณัชธภรณ์ สุวรรณมงคล 503021152-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google