งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทจำนวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทจำนวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทจำนวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา ประเภทจำนวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน คณะกรรมการ 1. นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ ประธานกรรมการ 2. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล กรรมการ 3. นายสหรัฐ พุ่มศรีธร กรรมการ 4. นางอุษา ชุมเกษียน เลขานุการ

2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ไม่เกิน 30,000 คน
จำนวนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่เข้ารอบ จำนวน 8 สำนักทะเบียน ได้แก่ 1.เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2. เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 3. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี 4. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 5. เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6. เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 7. เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

4 รางวัลชมเชย ประจำปี 2553 ได้แก่
เทศบาเลมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

5

6 ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี

7 ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี

8 ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี การจัดเก็บเอกสาร

9 ทม.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

10 ทม.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

11

12 ทม.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

13 ทม.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

14 ทม.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

15 ทม.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

16 ทม.บางศรีเมือง

17 ทม.บางศรีเมือง

18

19 ทม.บางศรีเมือง

20 ทม.บางศรีเมือง

21 ทม.บางศรีเมือง

22

23 ทม.บ้านไผ่

24 ทม.บ้านไผ่

25 ทม.บ้านไผ่

26 ทม.บ้านไผ่


ดาวน์โหลด ppt ประเภทจำนวนราษฎรไม่เกิน 30,000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google