งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการ 1. นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ ประธานกรรมการ 2. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูลกรรมการ 3. นายสหรัฐ พุ่มศรีธร กรรมการ 4. นางอุษา ชุมเกษียน เลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการ 1. นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ ประธานกรรมการ 2. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูลกรรมการ 3. นายสหรัฐ พุ่มศรีธร กรรมการ 4. นางอุษา ชุมเกษียน เลขานุการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการ 1. นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ ประธานกรรมการ 2. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูลกรรมการ 3. นายสหรัฐ พุ่มศรีธร กรรมการ 4. นางอุษา ชุมเกษียน เลขานุการ

2 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและ เมืองพัทยา จำนวนราษฎร์ไม่เกิน 30,000 คน 1. เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2. เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 3. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัด นนทบุรี 4. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 5. เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 6. เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 7. เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัด พิจิตร จำนวนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่เข้ารอบ จำนวน 8 สำนักทะเบียน ได้แก่

3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลเมืองวาริน ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลเมืองบาง ศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

4 รางวัลชมเชย ประจำปี 2553 ได้แก่ 1. เทศบาเลมืองท่าข้าม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 2. เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการ 1. นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ ประธานกรรมการ 2. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูลกรรมการ 3. นายสหรัฐ พุ่มศรีธร กรรมการ 4. นางอุษา ชุมเกษียน เลขานุการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google