งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ฉก. ร. ๗ ๒๕ มี. ค. ๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ฉก. ร. ๗ ๒๕ มี. ค. ๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ฉก. ร. ๗ ๒๕ มี. ค. ๕๘

2 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๐๗๐๐ และ ๑๓๐๐ บ. จธ. ๒ บิน ประชาสัมพันธ์ ( ๘ ภาษา ) ขอความร่วมมือ ใน การแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ให้กับราษฎร ใน พื้นที่ อ. แม่สะเรียง, อ. แม่ลาน้อย, อ. ขุนยวม, อ. เมือง จว. ม. ส.

3 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๑๑๐๐ จัด กพ. ประชาสัมพันธ์ เป็น ภาษาท้องถิ่น ( ไทยใหญ่, กระเหรี่ยง ) เพื่อให้ราษฎร ได้รับ ทราบปัญหาไฟป่า และหมอกควัน สถานีวิทยุ สวท ๑๐๔ MHz จว. ม. ส.

4 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๐๙๐๐ จัด กพ. พร้อม รยบ. ทำการ ประชาสัมพันธ์ ภาษาท้องถิ่น ( ไทยใหญ่, กระเหรี่ยง ) เพื่อให้ราษฎร ได้รับทราบปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ใน พื้นที่ อ. แม่สะเรียง, อ. สบเมย จว. ม. ส.

5 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๐๗๔๕ กำลังร่วมผสม ร่วมทำแนว กันไฟ บริเวณสถานีตำรวจบ้านท่าตาฝั่ง ( หลังเก่า ) พิกัด LV ๖๐๕๙๘๓ อ. แม่สะเรียง จว. ม. ส.

6 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๐๙๐๐ กำลังร่วมผสม เข้า ดำเนินการดับไฟป่า จำนวน ๕ จุด ในพื้นที่ ต. ห้วยโป่ง, ต. ห้วยปูลิง อ. เมือง จว. ม. ส.

7 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๐๙๐๐ กำลังร่วมผสม เข้า ดำเนินการตรวจสอบ Hot Spot บริเวณพิกัด MB ๔๑๕๖๕๑ พื้นที่ ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จว. ม. ส. ซึ่งไฟป่าได้ ดับไปแล้ว

8 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๑๐๐๐ จัดกำลัง ร่วมกับ จนท. เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ลว. ตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันไฟป่า บริเวณป่าหนองยาว หมู่ที่ ๑ ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม ฯ

9 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๑๒๓๐ กำลังร่วมผสม เข้า ดำเนินการดับไฟป่า บริเวณจุดชมวิว เส้นทางหลวง หมายเลข ๑๐๙๕ ต. แม่นาเติง อ. ปาย จว. ม. ส.

10 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๑๓๓๐ กำลังร่วมผสม เข้า ดำเนินการดับไฟป่า บริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้าน บ. แม่ สะเป่เหนือ หมู่ที่ ๖ ต. ขุนยวม อ. ขุนยวม จว. ม. ส.

11 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๐๙๐๐ จัด กพ. ร่วมกับ หน่วย ส่งเสริมฯ จว. ม. ส., หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส. ๒๔ ( แม่สุ ริน ) ให้ความรู้ความเข้าใจการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่าง คุ้มค่า / ยั่งยืน และปัญหาไฟป่า / หมอกควัน ณ บ. แม่สุรินทร์ ต. ขุนยวม อ. ขุนยวมฯ

12 เมื่อ ๒๕ มี. ค. ๕๘, ๑๐๐๐ จัด กพ. ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ บ. ทุ่งรวงทอง ต. แม่ลาน้อย อ. แม่สะเรียง จว. ม. ส. เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

13


ดาวน์โหลด ppt สรุปการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ฉก. ร. ๗ ๒๕ มี. ค. ๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google