งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quality Improvement Track

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quality Improvement Track"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quality Improvement Track
2. Patient  Safety 3. Clinical  Population 1. Unit  Optimization 4. Standard  Implementation 5. Strategic  Management 6. Self  Assessment

2

3

4 การทบทวน 12 กิจกรรม

5 การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย(C3 THER)
Care Communication Continuity Team HRD Environment Record

6 2. ทบทวนการร้องเรียน(Patient/Customer Focus)

7 3. การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

8 4.ทบทวนการส่งต่อ/การตรวจรักษาโดยผู้ชำนาญกว่า
(Competency/Performance Management System)

9 5.การค้นหาความเสี่ยงการทบทวนอุบัติการณ์
( Risk Management System )

10 6. การทบทวนการติดเชื้อใน รพ.
( HAI Prevention & Control System ) ( HAI = Healthcare Associated I NFECTION )

11 7.การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา
( Drug System )

12 8.การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ

13 9. การทบทวนเวชระเบียน

14 10.ทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ
( Clinical CQI )

15 11. ทบทวนการใช้ทรัพยากร ( Resource Management System )

16 12. ทบทวนเครื่องชี้วัด ( Performance Monitoring System )

17 ความสัมพันธ์ระหว่างการทบทวนกับการวางระบบ
การทบทวนคำร้องเรียนข้อคิดเห็น Complaint Management System การทบทวนการส่งต่อ/การตรวจรักษาโดยผู้ชำนาญ Competency Management System การค้นหาความเสี่ยง , การทบทวนอุบัติการณ์ Adverse Event/Risk Management System การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล Infection Control System การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา Drug Management System การทบทวนเวชระเบียน Medical Record System การทบทวนการใช้ทรัพยากร Resource Management System (UR) การทบทวนเครื่องชี้วัด Measurement & Monitoring System การทบทวนข้างเตียงผู้ป่วย ( C3THER ) Patient care system / nursing process การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ Clinical CQI

18


ดาวน์โหลด ppt Quality Improvement Track

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google