งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quality Improvemen t Track 1. Unit Opti mization 2. Patient Saf ety 3. Clinical Po pulation 4. Standard Impl ementation 5. Strategic Man agement 6. Self.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quality Improvemen t Track 1. Unit Opti mization 2. Patient Saf ety 3. Clinical Po pulation 4. Standard Impl ementation 5. Strategic Man agement 6. Self."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quality Improvemen t Track 1. Unit Opti mization 2. Patient Saf ety 3. Clinical Po pulation 4. Standard Impl ementation 5. Strategic Man agement 6. Self Assessment

2

3

4 การทบทวน 12 กิจกรรม

5 1. การทบทวนขณะดูแล ผู้ป่วย (C3 THER) 1.Care 2.Communication 3.Continuity 4.Team 5.HRD 6.Environment 7.Record

6 2. ทบทวนการร้องเรียน (Patient/Customer Focus)

7 3. การทบทวนการส่งต่อ / ขอย้าย / ปฏิเสธการรักษา

8 4. ทบทวนการส่งต่อ / การตรวจรักษา โดยผู้ชำนาญกว่า (Competency/Performance Management System)

9 5. การค้นหาความเสี่ยงการ ทบทวนอุบัติการณ์ ( Risk Management System )

10 6. การทบทวนการติดเชื้อใน รพ. ( HAI Prevention & Control System ) ( HAI = Healthcare Associated I NFECTION )

11 7. การทบทวนความคลาดเคลื่อน ทางยา ( Drug System )

12 8. การทบทวน เหตุการณ์สำคัญ

13 9. การทบทวนเวช ระเบียน

14 10. ทบทวนการใช้ความรู้ทาง วิชาการ ( Clinical CQI )

15 11. ทบทวนการใช้ทรัพยากร ( Resource Management System )

16 12. ทบทวนเครื่องชี้วัด ( Performance Monitoring System )

17 ความสัมพันธ์ระหว่างการทบทวนกับการ วางระบบ การทบทวนคำร้องเรียนข้อคิดเห็น Complaint Management System การทบทวนการส่งต่อ / การตรวจ รักษาโดยผู้ชำนาญ Competency Management System การค้นหาความเสี่ยง, การทบทวน อุบัติการณ์ Adverse Event/Risk Management System การทบทวนการติดเชื้อใน โรงพยาบาล Infection Control System การทบทวนความคลาดเคลื่อนทาง ยา Drug Management System การทบทวนเวชระเบียน Medical Record System การทบทวนการใช้ทรัพยากร Resource Management System (UR) การทบทวนเครื่องชี้วัด Measurement & Monitoring System การทบทวนข้างเตียงผู้ป่วย ( C3THER ) Patient care system / nursing process การทบทวนการใช้ความรู้ทาง วิชาการ Clinical CQI

18


ดาวน์โหลด ppt Quality Improvemen t Track 1. Unit Opti mization 2. Patient Saf ety 3. Clinical Po pulation 4. Standard Impl ementation 5. Strategic Man agement 6. Self.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google