งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนุกกับชนิดของคำ สนุกกับชนิดของคำ สันธาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนุกกับชนิดของคำ สนุกกับชนิดของคำ สันธาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนุกกับชนิดของคำ สนุกกับชนิดของคำ สันธาน
โดย วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ สนุกกับชนิดของคำ สันธาน โดย วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ ด.ช.วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 เลขที่ 41

2 ชนิดที่ 2 ใจความ ขัดแย้งกัน ชนิดที่ 1 เชื่อมความ ที่คล้อยตามกัน คำสันธาน เป็น คำจำพวกหนึ่ง ที่ใช้เชื่อมคำเชื่อม ประโยคให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันและสละสลวย เช่นพอต้นได้ฟังเท่านั้นเขาก็รีบกลับบ้านไป เช่น กว่านายจะทำงานเสร็จก็ถึง เที่ยงคืนแล้ว คำสันธาน ชนิดที่ 3 เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผล เข่น แพนทำใบงานหายดังนั้นแพน จึงไม่รู้จักคำสันธาน เนมมัวแต่ไปเล่นเลยไม่สามารถทำข้อสอบได้ ชนิดที่ 4 ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คุณจะอ่านเรื่องคำบุพบทหรือ อ่านเรื่องคำสันธาน ผมจะไปเที่ยวไม่ก็อยู่บ้าน คำบุพบทง่ายจัง 3 4

3 ปริศนา สุด มัน ตอนที่ 1 ทายปริศนาในภาพแล้ว นำคำมาแต่งประโยคที่มีคำสันธานอยู่ และขีดเส้นใต้คำสันธานด้วยสีแดง 3 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค________ _______________ 3 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค________ _______________ 2 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค________ _______________ 2 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค________ _______________ 5 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค________ _______________ 3 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค________ _______________

4 ตอนที่สอง นำคำมาแต่งประโยคให้ครบแล้วขีดเส้นใต้คำสันธันธานด้วยสีแดงพร้อมกับบอกชนิดของคำสันธานนั้น
1.กว่า...ก็/เล่น/เขา/เสร็จ/จะ/เวลา/หมด/บาส/แล้ว ตอบ 2.นาย/นาย/เขา/ช่วย/ได้/ทำได้/ช่วย/เพราะ/จึง/สามารถ 3.ปู่/กำลัง/และ/หมากรุก/กัน/อยู่/เล่น/ย่า 4.นาย/มิฉะนั้น/อ่าน/จะ/ตก/หนังสือ/ต้อง/สอบ

5 เฉลย เฉลย เฉลย เฉลย ปริศนา สุด มัน
ตอนที่ 1 ทายปริศนาในภาพแล้ว นำคำมาแต่งประโยคที่มีคำสันธานอยู่ และขีดเส้นใต้คำสันธานด้วยสีแดง 3 พยางค์ ได้ แก่ ขนมจีน แต่งประโยค________ _______________ 3 พยางค์ ได้ แก่ หนอนหนังสือ แต่งประโยค________ _______________ 2 พยางค์ ได้ แก่ กล้วยกล้วย แต่งประโยค________ _______________ เฉลย เฉลย 2 พยางค์ ได้ แก่ ปั่นงาน แต่งประโยค________ ______________ 5 พยางค์ ได้ แก่ ปากว่าตาขยิบ แต่งประโยค________ _______________ 3 พยางค์ ได้ แก่ ตกม้าตาย แต่งประโยค________ _______________

6 ตอนที่สอง นำคำมาแต่งประโยคให้ครบแล้วขีดเส้นใต้คำสันธันธานด้วยสีแดงพร้อมกับบอกชนิดของคำสันธานนั้น
1.กว่า...ก็/เล่น/เขา/เสร็จ/จะ/เวลา/หมด/บาส/แล้ว ตอบ กว่าเขาจะเล่นบาสเสร็จเวลาก็หมดแล้ว ขัดแย้ง 2.นาย/นาย/เขา/ช่วย/ได้/ทำ/ช่วย/เพราะ/จึง/สามารถ ตอบ เพราะเขาช่วยนายนายจึงสามารถทำได้ เป็นเหตุเป็นผล 3.ปู่/กำลัง/และ/หมากรุก/กัน/อยู่/เล่น/ย่า ตอบ ปู่และย่ากำลังเล่นหมากรุกกันอยู่ คล้อยตามกัน 4.นาย/มิฉะนั้น/อ่าน/จะ/ตก/หนังสือ/ต้อง/สอบ/นาย ตอบ นายต้องอ่านหนังสือมิฉะนั้นนายจะสอบตก


ดาวน์โหลด ppt สนุกกับชนิดของคำ สนุกกับชนิดของคำ สันธาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google