งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 เลขที่ 41."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 เลขที่ 41

2 เช่นพอต้นได้ฟัง เท่านั้นเขาก็รีบกลับ บ้านไป คำสันธาน เป็น คำ จำพวกหนึ่ง ที่ใช้เชื่อมคำเชื่อม ประโยคให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน และสละสลวย ชนิดที่ 1 เชื่อมความ ที่คล้อยตามกัน ชนิดที่ 2 ใจความ ขัดแย้งกัน ชนิดที่ 3 เชื่อมความเป็นเหตุเป็น ผล เข่น แพนทำใบงานหายดังนั้น แพน จึงไม่รู้จักคำสันธาน เนมมัวแต่ไปเล่นเลยไม่สามารถ ทำข้อสอบได้ ชนิดที่ 3 เชื่อมความเป็นเหตุเป็น ผล เข่น แพนทำใบงานหายดังนั้น แพน จึงไม่รู้จักคำสันธาน เนมมัวแต่ไปเล่นเลยไม่สามารถ ทำข้อสอบได้ ชนิดที่ 4 ให้เลือกอย่างใดอย่าง หนึ่ง เช่น คุณจะอ่านเรื่องคำบุพบท หรือ อ่านเรื่องคำสันธาน ผมจะไปเที่ยวไม่ก็อยู่บ้าน ชนิดที่ 4 ให้เลือกอย่างใดอย่าง หนึ่ง เช่น คุณจะอ่านเรื่องคำบุพบท หรือ อ่านเรื่องคำสันธาน ผมจะไปเที่ยวไม่ก็อยู่บ้าน กว่านายจะทำงาน เสร็จก็ถึง เที่ยงคืน แล้ว คำบุพ บทง่าย จัง

3 ตอนที่ 1 ทายปริศนาในภาพแล้ว นำคำมาแต่งประโยคที่มีคำสันธานอยู่ และขีดเส้นใต้คำสันธานด้วยสีแดง 3 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค ________ _______________ 3 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค ________ _______________ 2 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค ________ _______________ 2 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค ________ _______________ 5 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค ________ _______________ 3 พยางค์ ได้ แก่ _____ แต่งประโยค ________ _______________

4 ตอนที่สอง นำคำมาแต่งประโยคให้ครบแล้วขีดเส้นใต้ คำสันธันธานด้วยสีแดงพร้อมกับบอกชนิดของคำสันธานนั้น 1. กว่า... ก็ / เล่น / เขา / เสร็จ / จะ / เวลา / หมด / บาส / แล้ว ตอบ 2. นาย / นาย / เขา / ช่วย / ได้ / ทำได้ / ช่วย / เพราะ / จึง / สามารถ ตอบ 3. ปู่ / กำลัง / และ / หมากรุก / กัน / อยู่ / เล่น / ย่า ตอบ 4. นาย / มิฉะนั้น / อ่าน / จะ / ตก / หนังสือ / ต้อง / สอบ ตอบ

5 ตอนที่ 1 ทายปริศนาในภาพแล้ว นำคำมาแต่งประโยคที่มีคำสันธานอยู่ และขีดเส้นใต้คำสันธานด้วยสีแดง 3 พยางค์ ได้ แก่ ขนมจีน แต่งประโยค ________ _______________ 3 พยางค์ ได้ แก่ หนอนหนังสือ แต่งประโยค ________ _______________ 2 พยางค์ ได้ แก่ กล้วยกล้วย แต่งประโยค ________ _______________ 2 พยางค์ ได้ แก่ ปั่นงาน แต่ง ประโยค ________ ______________ 5 พยางค์ ได้ แก่ ปาก ว่าตาขยิบ แต่ง ประโยค ________ _______________ 3 พยางค์ ได้ แก่ ตก ม้าตาย แต่ง ประโยค ________ _______________

6 ตอนที่สอง นำคำมาแต่งประโยคให้ครบแล้วขีดเส้นใต้คำสันธันธานด้วยสีแดงพร้อมกับ บอกชนิดของคำสันธานนั้น 1. กว่า... ก็ / เล่น / เขา / เสร็จ / จะ / เวลา / หมด / บาส / แล้ว ตอบ กว่าเขาจะเล่นบาสเสร็จเวลาก็หมดแล้ว ขัดแย้ง 2. นาย / นาย / เขา / ช่วย / ได้ / ทำ / ช่วย / เพราะ / จึง / สามารถ ตอบ เพราะเขาช่วยนายนายจึงสามารถทำได้ เป็นเหตุเป็นผล 3. ปู่ / กำลัง / และ / หมากรุก / กัน / อยู่ / เล่น / ย่า ตอบ ปู่และย่ากำลังเล่นหมากรุกกันอยู่ คล้อยตามกัน 4. นาย / มิฉะนั้น / อ่าน / จะ / ตก / หนังสือ / ต้อง / สอบ / นาย ตอบ นายต้องอ่านหนังสือมิฉะนั้นนายจะสอบตก


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. วสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 8 เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google