งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ ๑.นางสาววิมุตตรีศักดิ์สกุลไกร เลขที่ ๘ ๒.นางสาวกชรัตน์นันทเสน เลขที่ ๑๕ ๓.นางสาวสุวภัทรธูปหอม เลขที่ ๑๗ ๔.นางสาวชญานิศวิจารณ์ เลขที่ ๒๐ ๕.นายภูมิภัทรกลิ่นหอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ ๑.นางสาววิมุตตรีศักดิ์สกุลไกร เลขที่ ๘ ๒.นางสาวกชรัตน์นันทเสน เลขที่ ๑๕ ๓.นางสาวสุวภัทรธูปหอม เลขที่ ๑๗ ๔.นางสาวชญานิศวิจารณ์ เลขที่ ๒๐ ๕.นายภูมิภัทรกลิ่นหอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ ๑.นางสาววิมุตตรีศักดิ์สกุลไกร เลขที่ ๘ ๒.นางสาวกชรัตน์นันทเสน เลขที่ ๑๕ ๓.นางสาวสุวภัทรธูปหอม เลขที่ ๑๗ ๔.นางสาวชญานิศวิจารณ์ เลขที่ ๒๐ ๕.นายภูมิภัทรกลิ่นหอม เลขที่ ๒๑ ๖.นางสาวพัณณิตาประโมจนีย์ เลขที่ ๒๒ ๗.นางสาวเกณิกายุ้งเกี้ยว เลขที่ ๓๓ ๘.นายมนตรีศรีธรรมยศ เลขที่ ๓๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๔

2

3

4 ตัวอย่าง ๑

5 ตัวอย่าง ๒

6 บทตัดพ้อที่แสดงทั้งอารมณ์รักและ แค้นของ อังคาร กัลยาณพงษ์ จากบทกวี เสียเจ้า จะเจ็บจำไปถึงปรโลก ฤารอย โศกรู้ร้างจางหาย จะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตาย อย่า หมายว่าจะให้หัวใจ ( อังคาร กัลยาณพงษ์ )

7 ตัวอย่าง ๔ บทตัดพ้อที่แทรกอารมณ์ขันของ สุจิตต์ วงษ์ เทศ จากบทกวีปากกับใจ เมื่อรักกันไม่ได้ก็ไม่รัก ไม่เห็นจักเกรง การสถานไหน ไม่รักกูกูก็จักไม่รักใคร เอ๊ะน้ำตากูไหล ทำไมฤา ( สุจิตต์ วงษ์เทศ )

8


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ ๑.นางสาววิมุตตรีศักดิ์สกุลไกร เลขที่ ๘ ๒.นางสาวกชรัตน์นันทเสน เลขที่ ๑๕ ๓.นางสาวสุวภัทรธูปหอม เลขที่ ๑๗ ๔.นางสาวชญานิศวิจารณ์ เลขที่ ๒๐ ๕.นายภูมิภัทรกลิ่นหอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google