งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔
ผู้จัดทำ นางสาววิมุตตรี ศักดิ์สกุลไกร เลขที่ ๘ นางสาวกชรัตน์ นันทเสน เลขที่ ๑๕ นางสาวสุวภัทร ธูปหอม เลขที่ ๑๗ นางสาวชญานิศ วิจารณ์ เลขที่ ๒๐ นายภูมิภัทร กลิ่นหอม เลขที่ ๒๑ นางสาวพัณณิตา ประโมจนีย์ เลขที่ ๒๒ นางสาวเกณิกา ยุ้งเกี้ยว เลขที่ ๓๓ นายมนตรี ศรีธรรมยศ เลขที่ ๓๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔

2 พิโรธวาทัง

3 พิโรธวาทัง (บทตัดพ้อ)
พิโรธวาทัง  (บทตัดพ้อ) พิโรธวาทัง  (บทตัดพ้อ)  คือการกล่าวข้อความแสดงอารมณ์ไม่พอใจ  ตั้งแต่น้อยไปจนมาก  จึงเริ่มตั้งแต่  ไม่พอใจ  โกรธ  ตัดพ้อ  ประขดประชัน  กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสี  และด่าว่าอย่างรุนแรง

4 ตัวอย่าง ๑         พระจันทโครบตัดพ้อนางโมราที่ยื่นพระขรรค์ไปทางทนายโจร   ทำให้นายโจรทำร้ายพระจันทโครบ จากเรื่องจันทโครบ น้ำใจนางเหมือนน้ำค้างบนไพรพฤกษ์         เมื่อยามดึกดังจะรองเข้าดื่มได้ ครั้นรุ่งแสงสุรีย์ฉายก็หายไป เพิ่งเห็นใจเสียเมื่อใจจะขาดรอน (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)

5 ตัวอย่าง ๒         เมื่อได้ยินคนธรรพ์นาฏกุเวรขับเพลง  “รื่นรื่ยชื่นจิตพี่จำได้...”  พระยาครุฑก็รู้ว่านาฏกุเวรได้แอบขึ้นไปสมสู่กับกากีบนวิมานสิมพลีของตน  จึงรำพันด้วยความโกรธและอาลัยรักกากี  หลังจากนั้นก็ขึ้นไปตัดพ้อนางกากี  ก่อนนำนางมาไว้ที่  หน้าพระลานของพระเจ้าพรหมทัต   จากเรื่องกากีคำกลอน                         ครั้งนี้เสียรักก็ได้รู้               ถึงเสียรู้ก็ได้เชาวน์ที่เฉาฉงน                 เป็นชายหมิ่นชายต้องอายคน        จำจนจำจากอาลัยลาน (เจ้าพระยาพระคลังหน)

6 ตัวอย่าง ๓         บทตัดพ้อที่แสดงทั้งอารมณ์รักและแค้นของ  อังคาร  กัลยาณพงษ์  จากบทกวีเสียเจ้า จะเจ็บจำไปถึงปรโลก       ฤารอยโศกรู้ร้างจางหาย จะเกิดกี่ฟ้ามาตรมตาย             อย่าหมายว่าจะให้หัวใจ (อังคาร  กัลยาณพงษ์)

7 ตัวอย่าง ๔         บทตัดพ้อที่แทรกอารมณ์ขันของ  สุจิตต์  วงษ์เทศ  จากบทกวีปากกับใจ          เมื่อรักกันไม่ได้ก็ไม่รัก       ไม่เห็นจักเกรงการสถานไหน     ไม่รักกูกูก็จักไม่รักใคร             เอ๊ะน้ำตากูไหลทำไมฤา (สุจิตต์  วงษ์เทศ)

8


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google