งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนท่า เตียน. ประวัติชุมชนท่าเตียน สมัยอยุธยา  มีมาตั้งสมัยอยุธยาแล้ว เรียกว่า “ ชุมชน บางกอก ” ( เคยเป็นเมืองท่าเก่าแก่ครั้งตั้งแต่การค้า สำเภาจีนของอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนท่า เตียน. ประวัติชุมชนท่าเตียน สมัยอยุธยา  มีมาตั้งสมัยอยุธยาแล้ว เรียกว่า “ ชุมชน บางกอก ” ( เคยเป็นเมืองท่าเก่าแก่ครั้งตั้งแต่การค้า สำเภาจีนของอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนท่า เตียน

2 ประวัติชุมชนท่าเตียน

3 สมัยอยุธยา  มีมาตั้งสมัยอยุธยาแล้ว เรียกว่า “ ชุมชน บางกอก ” ( เคยเป็นเมืองท่าเก่าแก่ครั้งตั้งแต่การค้า สำเภาจีนของอยุธยา ดูหลักฐานได้จากถ้วยชาม ลวดลายจีน ที่ถูกพบบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา )

4 สมัยกรุงธนบุรี อู่เก็บเรือรบเก่า

5 สมัยรัตนโกสินทร์

6 เมืองท่าที่สำคัญในการคมนาคมทางน้ำ

7 ศูนย์กลางตลาดขนส่งสินค้าทางการ เกษตร “ ตลาดท้ายสนม ” หรือ “ ตลาดท้ายวัง ”

8 สมัย รัชกาลที่ 3 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรม พระปรมานุชิตชิโนรส ตึกใกล้ๆซอยประตูนกยูง ที่เคยเป็นอู่ จอดเรือของสมเด็จพระมหาสมณ เจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส แถวนั้นจึงมีห้องพักของพวกฝีพาย เป็นอาคารชั้นเดียว 11 ห้อง ที่สร้าง ขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสถาปัตยกรรมเก่าแก่เหล่านี้ทาง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้

9 สมัย รัชกาลที่ 5 ตึกแบบยุโรปขึ้นระหว่างซอย ท้ายวัง กับ ซอยท่าเตียน สร้าง เป็นตัว U

10 ชื่อ “ ท่าเตียน ” มาจากไหน ?

11 เกิดเหตุเพลิงไหม้ ในสมัย ร.4

12 ตำนาน ยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์ พญา ขร พญาสัทธาสูร

13 ท่าเตียน ( ภาพยนตร์ )

14 มาจากคำว่า “ ฮาเตียน ” ในภาษาเวียดนาม

15 ชุมชนท่าเตียนในปัจจุบัน

16 การสัมภาษณ์

17 ตึกแบบยุโรป ในสมัย รัชกาลที่ 5

18

19 สวนนาคราภิรมย์

20

21 ท่าเรือข้ามฟาก

22 ศาลเจ้าพ่อสาสดี

23 อาคารบ้านเรือน

24

25 อาชีพ

26

27

28

29 ชุมชนจีน


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนท่า เตียน. ประวัติชุมชนท่าเตียน สมัยอยุธยา  มีมาตั้งสมัยอยุธยาแล้ว เรียกว่า “ ชุมชน บางกอก ” ( เคยเป็นเมืองท่าเก่าแก่ครั้งตั้งแต่การค้า สำเภาจีนของอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google