งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DDR SDRAM DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ต่างกันหลักๆ ของ ทั้งสองชนิดนี้คือ - สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DDR SDRAM DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ต่างกันหลักๆ ของ ทั้งสองชนิดนี้คือ - สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 DDR SDRAM DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ต่างกันหลักๆ ของ ทั้งสองชนิดนี้คือ - สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล - ทำให้อัตราส่งถ่ายเพิ่มได้ถึงเท่าตัว ซึ่งจะมีอัตราส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 1 G ต่อวินาที

4 DDR SDRAM มีรูปแบบอยู่ 2 แบบ DDR SDRAM มีรูปแบบอยู่ 2 แบบ - TSOP II มีจำนวนขาสัญญาณ 66 ขา ขนาดความหนา 400 mil - QFP ที่มีขนาด จำนวน 100 ขา

5 ลักษณะของ DDR SDRAM - มีขา 184 ขา - มีอัตราการส่งข้อมูลเป็น 2 เท่าของความเร็ว FSB ของตัว RAM - มีทิศทางในการรับส่งข้อมูล - มาตรฐานการอินเทอร์เฟซ สำหรับ หน่วยความจำที่มีความเร็วสูง เช่น ความเร็ว 133 MHz คูณ 2 Pipline เท่ากับ 266 MHz

6 สัญญาณนาฬิกา ของ DDR SDRAM - DDR-SDRAM จะมีพื้นฐานเหมือนกับ SDRAM ทั่วไปมีความถี่ของสัญญาณ นาฬิกาเท่าเดิม (100 และ 133 เมกะเฮิรตซ์ ) - ความจำแบบ DDR นั้น จะสามารถขนถ่าย ข้อมูลได้มากกว่าเดิมเป็น 2 เท่า

7 ความแตกต่างระหว่าง DDR SDRAM กับ SDRAM DDR SDRAM SDRAM มี 184 ขา มี ขา มี pin เพียงรูเดียว มี 2 รู Package ขนาด 0.65 มิลลิเมตร Package ขนาด 0.8 มิลลิเมตร กินไฟน้อยกว่ากินไฟมากกว่า มาตรฐานการอินเทอร์ เฟชสำหรับ หน่วยความจำที่มี ความเร็วสูง ไม่มี การส่งข้อมูลออกมา จะทำได้รวดเร็วมาก การส่งข้อมูลออกมา จะทำได้ช้า

8 ความสำคัญของ DDR SDRAM - สามารถเข้ามาแก้ปัญหาคอคอดของ หน่วยความจำบนการ์ดแสดงผลได้ - ส่งผลให้ DDR-SDRAM กลายมาเป็นมาตรฐาน ของหน่วยความจำที่ใช้กันบนการ์ด 3 มิติ - ใช้ Module DIMM หรือ Dual In-line Memory Module โดย Module นี้เพิ่งจะกำเนิด มาไม่นานนัก มี datapath ถึง 64 bit โดยทั้งสอง ด้านของ circuite board จะให้สัญญาณที่ต่างกัน

9 การทำงานของ DDR SDRAM

10 การทำงานของ DDR SDRAM

11 การพัฒนาของ หน่วยความจำแบบ DDR-SDRAM - พัฒนามาจากหน่วยความจำแบบ SDRAM - เอเอ็มดีพัฒนาชิปเซตเลือกให้ชิปเซต AMD 760 สนับสนุนการทำงานร่วมกับ หน่วยความจำแบบ DDR - หน่วยความจำแบบ DDR นี้ จัดเป็นเทคโนโลยี เปิดที่เกิดจากการร่วมมือกันพัฒนาของบริษัท ยักษ์ใหญ่อย่างเอเอ็มดี, ไมครอน, ซัมซุง, VIA, Infineon, ATi, NVIDIA รวมถึงบริษัทผู้ผลิตราย ย่อยๆ อีก - nVidia หาเทคโนโลยีของหน่วยความจำใหม่มา ทดแทนหน่วยความจำแบบ SDRAM โดย เปลี่ยนเป็นหน่วยความจำแบบ DDR-SDRAM - มีการผลิต DDR SDRAM มีความเร็วในการ ทำงานสูงสุดที่ 550MHz มีความเร็วในการ ทำงาน 275MHz

12 เอกสารอ้าง อิง port/TipTrick/techno_ram.asp ory/101/index.html

13 1. น. ส. ปัญจมาพร ใจซื่อ น. ส. ปัทมาพร โควังชัย นายปิยวัตน์ ชัยชาญ จัดทำโดย

14 Cisco Express Network on Wheels

15

16


ดาวน์โหลด ppt DDR SDRAM DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ต่างกันหลักๆ ของ ทั้งสองชนิดนี้คือ - สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google