งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DDR SDRAM DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ต่างกันหลักๆ ของ ทั้งสองชนิดนี้คือ - สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DDR SDRAM DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ต่างกันหลักๆ ของ ทั้งสองชนิดนี้คือ - สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 DDR SDRAM DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ต่างกันหลักๆ ของ ทั้งสองชนิดนี้คือ - สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล - ทำให้อัตราส่งถ่ายเพิ่มได้ถึงเท่าตัว ซึ่งจะมีอัตราส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 1 G ต่อวินาที

4 DDR SDRAM มีรูปแบบอยู่ 2 แบบ DDR SDRAM มีรูปแบบอยู่ 2 แบบ - TSOP II มีจำนวนขาสัญญาณ 66 ขา ขนาดความหนา 400 mil - QFP ที่มีขนาด จำนวน 100 ขา

5 ลักษณะของ DDR SDRAM - มีขา 184 ขา - มีอัตราการส่งข้อมูลเป็น 2 เท่าของความเร็ว FSB ของตัว RAM - มีทิศทางในการรับส่งข้อมูล - มาตรฐานการอินเทอร์เฟซ สำหรับ หน่วยความจำที่มีความเร็วสูง เช่น ความเร็ว 133 MHz คูณ 2 Pipline เท่ากับ 266 MHz

6 สัญญาณนาฬิกา ของ DDR SDRAM - DDR-SDRAM จะมีพื้นฐานเหมือนกับ SDRAM ทั่วไปมีความถี่ของสัญญาณ นาฬิกาเท่าเดิม (100 และ 133 เมกะเฮิรตซ์ ) - ความจำแบบ DDR นั้น จะสามารถขนถ่าย ข้อมูลได้มากกว่าเดิมเป็น 2 เท่า

7 ความแตกต่างระหว่าง DDR SDRAM กับ SDRAM DDR SDRAM SDRAM มี 184 ขา มี 168 - ขา มี pin เพียงรูเดียว มี 2 รู Package ขนาด 0.65 มิลลิเมตร Package ขนาด 0.8 มิลลิเมตร กินไฟน้อยกว่ากินไฟมากกว่า มาตรฐานการอินเทอร์ เฟชสำหรับ หน่วยความจำที่มี ความเร็วสูง ไม่มี การส่งข้อมูลออกมา จะทำได้รวดเร็วมาก การส่งข้อมูลออกมา จะทำได้ช้า

8 ความสำคัญของ DDR SDRAM - สามารถเข้ามาแก้ปัญหาคอคอดของ หน่วยความจำบนการ์ดแสดงผลได้ - ส่งผลให้ DDR-SDRAM กลายมาเป็นมาตรฐาน ของหน่วยความจำที่ใช้กันบนการ์ด 3 มิติ - ใช้ Module DIMM หรือ Dual In-line Memory Module โดย Module นี้เพิ่งจะกำเนิด มาไม่นานนัก มี datapath ถึง 64 bit โดยทั้งสอง ด้านของ circuite board จะให้สัญญาณที่ต่างกัน

9 การทำงานของ DDR SDRAM

10 การทำงานของ DDR SDRAM

11 การพัฒนาของ หน่วยความจำแบบ DDR-SDRAM - พัฒนามาจากหน่วยความจำแบบ SDRAM - เอเอ็มดีพัฒนาชิปเซตเลือกให้ชิปเซต AMD 760 สนับสนุนการทำงานร่วมกับ หน่วยความจำแบบ DDR - หน่วยความจำแบบ DDR นี้ จัดเป็นเทคโนโลยี เปิดที่เกิดจากการร่วมมือกันพัฒนาของบริษัท ยักษ์ใหญ่อย่างเอเอ็มดี, ไมครอน, ซัมซุง, VIA, Infineon, ATi, NVIDIA รวมถึงบริษัทผู้ผลิตราย ย่อยๆ อีก - nVidia หาเทคโนโลยีของหน่วยความจำใหม่มา ทดแทนหน่วยความจำแบบ SDRAM โดย เปลี่ยนเป็นหน่วยความจำแบบ DDR-SDRAM - มีการผลิต DDR SDRAM มีความเร็วในการ ทำงานสูงสุดที่ 550MHz มีความเร็วในการ ทำงาน 275MHz

12 เอกสารอ้าง อิง http://www.dcomputer.com/proinfo/sup port/TipTrick/techno_ram.asp http://www.buycoms.com/upload/coverst ory/101/index.html

13 1. น. ส. ปัญจมาพร ใจซื่อ 503021169-9 2. น. ส. ปัทมาพร โควังชัย 503021170-4 3. นายปิยวัตน์ ชัยชาญ 503021172-0 จัดทำโดย

14 Cisco Express Network on Wheels

15

16


ดาวน์โหลด ppt DDR SDRAM DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ต่างกันหลักๆ ของ ทั้งสองชนิดนี้คือ - สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google