งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน อาจารย์กฤษณะ อาสน์สุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านพลังงาน จิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน อาจารย์กฤษณะ อาสน์สุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านพลังงาน จิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน อาจารย์กฤษณะ อาสน์สุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านพลังงาน จิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน

2 พลังงานนั้นสำคัญต่อ เราอย่างไร ? ตั้งแต่ตื่นนอนเราใช้พลังงานหรือไม่ ? อะไรบ้าง ? ตั้งแต่ตื่นนอนเราใช้พลังงานหรือไม่ ? อะไรบ้าง ? พลังงานมีความสำคัญต่อความ สะดวกสบายของเราไหม ? พลังงานมีความสำคัญต่อความ สะดวกสบายของเราไหม ? จะทำอย่างไรถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงราคาลิตร ละ 50 บาท ? จะทำอย่างไรถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงราคาลิตร ละ 50 บาท ? พลังงานส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน หรือไม่ ? พลังงานส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน หรือไม่ ? พลังงานจะหมดไปจากโลกนี้ในไม่ช้าจริงๆ หรือ ? พลังงานจะหมดไปจากโลกนี้ในไม่ช้าจริงๆ หรือ ? เราทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ ? ถ้าไม่มีพลังงาน เราทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ ? ถ้าไม่มีพลังงาน

3 “ การประหยัดพลังงานคือ อะไร ?” “ การประหยัดพลังงานคือ อะไร ?” ห้ามใช้พลังงาน ห้ามใช้พลังงาน  ปิดแอร์ ปิดไฟ ปิด เครื่องจักร ใช่ ไม่ใช่ ทำให้ความเป็นอยู่ของเรา แย่ลง ใช่ ไม่ใช่

4 “ ประหยัดพลังงานคือ............” “ ประหยัดพลังงานคือ............” การใช้เท่าที่ จำเป็น การใช้เท่าที่ จำเป็น การใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ การใช้ให้เกิดประโยชน์ มากที่สุด

5 พลังงานแบ่งได้กี่ ประเภท ? พลังงานแบ่งได้กี่ ประเภท ? พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)  ใช้แล้วไม่หมดไป สร้างทดแทนใหม่ได้ ได้แก่.......................

6 พลังงานสิ้นเปลือง (Model Energy)  ใช้แล้วหมด สิ้นไป ใช้เวลานานใน การ ก่อเกิดเป็น พลังงาน ได้แก่.......................

7 วิกฤตการณ์ด้าน พลังงาน ระดับโลก ระดับโลก อเมริกากลาง + ใต้ 6% อเมริกาเหนือ 30% เอเซีย 29% ยุโรป 25% ตะวันออกกลาง + แอฟริกา 10%

8 ปริมาณพลังงานสำรอง น้ำมัน 42 ก๊าซธรรมชาติ 64 ถ่านหิน 220 ของโลก 12 ปี 30 ปี 62 ปี ของไทย

9 ประเทศไทยใช้พลังงานประมาณ 1 % ของพลังงานที่ใช้กันทั่วโลกพลังงานที่ ใช้มากที่สุดได้แก่ น้ำมัน 42 % พลังงานหมุนเวียน 26 % ก๊าซธรรมชาติ 17 % ลิกไนต์ 9 % ถ่านหินนำเข้า 3 % ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 3 %

10 อยากให้เธอกลับมา เหมือนเดิม

11 การใช้พลังงานแต่ละ ภาคส่วน การใช้พลังงานแต่ละ ภาคส่วน

12 ผลกระทบจากการใช้ พลังงาน เกิดวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน เกิดวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน มลภาวะแวดล้อมของโลกที่กำลัง รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มลภาวะแวดล้อมของโลกที่กำลัง รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เราทั้งหลายได้รับผลกระทบต่างๆ อย่างทั่วหน้ากัน เราทั้งหลายได้รับผลกระทบต่างๆ อย่างทั่วหน้ากัน

13 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  สภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็น อย่างไร ?

14 สภาวะโลกร้อนเกิดได้ อย่างไร ?  ก๊าซเรือนกระจก (CO 2 ) จากการ เผาไหม้เชื้อเพลิงลอยขึ้นไปเป็น ฉนวนห่อหุ้มโลกไว้ 25 o C43 o C

15 อุณหภูมิของโลกกำลัง สูงขึ้นทุกปี ในช่วงอีก 50 ปี อุณหภูมิ สูงขึ้นอีก 3-4 องศา เซลเซียส จะทนร้อน กันได้ แค่ไหน ?

16 ผลของโลกร้อนทำให้เกิด อะไร ?  อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น  การดำรงชีวิตมนุษย์ต้องใช้ พลังงานมากขึ้น  น้ำแข็ง หิมะละลายลงสู่ทะเล  ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรเพิ่ม สูงขึ้น  เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ บ่อยและทวี ความรุนแรงขึ้น  น้ำท่วมโลก ! จะเกิดได้จริงหรือ ?

17 สภาพการเปลี่ยนแปลงของ น้ำแข็งขั้วโลก  ปี 1979  ปี 2005

18 สภาพการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งมีชีวิตในโลก ช่วยด้วย

19 สภาพการเปลี่ยนแปลงของ น้ำแข็งในโลก ปี 2004 ปี 1928

20 การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของมนุษย์ แหล่งน้ำของมนุษย์จะเกิด ปัญหา แม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน เทือกเขาหิมาลัย

21 ภาพจำลองของแผ่นดินอินโดจีน (South-East Asia) ปัจจุบันอดีต อนาคต

22 อีกมุมของอดีต น้ำท่วมกรุงเทพฯ ปี 2485

23

24 ช่วยกันคิด ช่วยกันตอบ หน่อยซิ …? ใครได้ประโยชน์จากการ กระทำของเรา เราจะช่วยลดภาวะโลกร้อน ได้อย่างไร ใครได้ประโยชน์จากการ กระทำของเรา เราจะช่วยลดภาวะโลกร้อน ได้อย่างไร ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


ดาวน์โหลด ppt จิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน อาจารย์กฤษณะ อาสน์สุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านพลังงาน จิตสำนึกด้านการ อนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google