งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แล้วคุณเป็นใคร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แล้วคุณเป็นใคร ?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แล้วคุณเป็นใคร ?

2 ยาเสพติด

3 ยาเสพติดคืออะไร สารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดผลร้าย ต่อร่างกายและจิตใจ

4 .เสพแล้ว...ติด .จะต้องเพิ่มขนาดและ ปริมาณขึ้นเรื่อยๆ... .ทำลายระบบประสาท...

5

6 ประเภทการออกฤทธิ์ของ
ยาเสพติด ยากิน...ออกฤทธิ์..ภายในครึ่งชั่วโมง ฉีด ออกฤทธิ์..ภายใน ๔ นาที สูบ ออกฤทธิ์..ภายใน ๗ วินาที

7 ผลกระทบต่อตนเอง ผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

8 ของกลางเฮโรอีนจำนวน 74 กก. และเงินสด 22 ล้านบาท
ของกลางเฮโรอีนจำนวน 74 กก และเงินสด 22 ล้านบาท

9

10

11

12

13

14

15

16 ประหาร ประหาร

17 ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยให้บุตรหลาน
เสพยาเสพติดให้โทษผู้ปกครองมี ความผิดหรือไม่ มีความผิดตาม พ.ร.บ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 4,26,78 ประกอบกฎกระทรวงกำหนด เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ. 2529 ลงวันที่ 8 ส.ค.2549

18 “ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจใส่เด็กในความปกครองให้ประพฤติตนให้เหมาะสมหากผู้ปกครองรายใดไม่ดูแลเอาใจใส่เป็นเหตุให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิด เช่น เสพยาเสพติดให้โทษ เป็นตน ผู้ปกครองอาจจะมีความผิดถึงรับโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

19 ไม่ยอมให้ตรวจปัสสาวะได้หรือไม่ และมีโทษอย่างไร?
บุคคลใดมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าเสพยาเสพติด เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งให้บุคคลใดรับการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดจากปัสสาวะได้ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ.2519 มาตรา 14 ทวิประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลง 11 ก.ค.43 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่

20 เงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ บุคคลใดไม่ยินยอมให้ตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดจากปัสสาวะต้องรับโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 16

21 ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

22 ประกาศชัยชนะสงคราม ยาเสพติด ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

23 แนวทางการแก้ไข้ปัญหา
ยาเสพติด อย่างยั่งยืนในชุมชน

24

25 น้ำยังไม่เดือด น้ำเดือด

26 ผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้มีอิทธิพล 09/04/60

27 พลังแห่ง รัก

28

29 พ่อแม่เสียใจที่สุดกับลูก มี ๓ ประการ
พ่อแม่เสียใจที่สุดกับลูก มี ๓ ประการ ๑.พ่อแม่เสียใจมาก..ที่ไม่มีลูก ๒.พ่อแม่เสียใจที่สุด..เมื่อลูกตาย ๓.พ่อหัวใจแตกแหลกสลาย..เมื่อรู้ว่า..ลูกคบเพื่อนชั่ว..คบเพื่อนเลว

30 รักของแม่

31 น้ำตาแม่ไหลแทบเป็นสายเลือด..
ถ้าแม่รู้ว่า.. ลูกของแม่...เดินผิดทาง

32

33 ถึงพ่อจนทนได้ไม่ทุกข์หนัก
เท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่ว ลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัว ไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำ

34 เป็นอย่างนี้ จริงมั้ย
ปัจจุบัน ขี้เกียจ สมาธิสั้น ทำอะไรไม่ตั้งใจ มีความอดทนน้อย อยากได้ดี แต่ไม่ยอมทำดี นิยมวัตถุสิ่งของมากกว่า เรื่องจิตใจ ฯ ล ฯ

35 ไม่ว่า ที่ผ่านมาจะ เป็นอย่างไร

36 ต้องเป็นอย่างนี้ อนาคต รั ก ต น เ อ ง เป็นคนดี เป็นเพื่อนที่ดี
เป็นลูกที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รักพ่อ รักแม่ รักครู รักอาจารย์ รักเพื่อน (กัลยาณมิตร) รักชาติ&พระมหากษัตริย์ รักศาสนา รั ก ต น เ อ ง

37 และต้องห่างใกล้ จาก ยาเสพติด

38 มันผู้ใดก็ตามที่ผลิต ค้า ขนส่ง เสพ หรือ ช่วยเหลือ ร่วมมือกับธุรกิจ ยาเสพติด ต้องเรียกว่าเป็น
“ผู้ทรยศต่อชาติ”

39 รวมพลัง

40


ดาวน์โหลด ppt แล้วคุณเป็นใคร ?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google