งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือจะครบ กำหนดส่งแล้ว แต่ยังอ่านไม่จบเลย ถ้าอยากจะอ่านต่อ ผมต้องทำยังไง ครับ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือจะครบ กำหนดส่งแล้ว แต่ยังอ่านไม่จบเลย ถ้าอยากจะอ่านต่อ ผมต้องทำยังไง ครับ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือจะครบ กำหนดส่งแล้ว แต่ยังอ่านไม่จบเลย ถ้าอยากจะอ่านต่อ ผมต้องทำยังไง ครับ ?

2 ถ้าหนังสือจะครบ กำหนดส่ง แต่เรายังต้องการ อ่านต่อ ให้ทำ Renew นะ คะ

3 ขั้นตอนการทำ Renew ( ยืมต่อหนังสือด้วย ตนเองทางอินเทอร์เน็ต ) 1. ไปที่เว็บ Library Catalog http://search.library.tu.ac.th 2. คลิกที่แท็บ Borrower info. http://search.library.tu.ac.th

4 ช่อง Borrower Barcode ให้ใส่เลขบาร์โค้ดที่ปรากฏบน บัตรนักศึกษา ใส่เลข บาร์โค้ด จากนั้นคลิก Login

5 ตัวอย่าง : เลขบาร์โค้ดที่ปรากฏบนบัตรทั้ง 4 รูปแบบ บัตรสีแดง ให้เริ่มที่ 580 20xx xxxx บัตรสีส้ม ให้เริ่มที่ 280 10xx xxxx บัตรสีขาว ให้เริ่มที่ 03 00xxxxxxx บัตรสีเหลือง ให้ใช้รหัสประจำตัว 10 หลัก แล้วตามด้วยเลข 1 เช่น 54 xxxxxxxx1

6 คลิกแท็บ Checked Out/Renew

7 1. คลิก  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการที่ต้องการทำ Renew 2. คลิกแท็บ Renew กำหนดส่ง เดิม

8 เมื่อ Renew แล้ว ระบบจะแสดงวันที่กำหนดส่งใหม่ โดยนับจากวันที่ทำ Renew + จำนวนวันที่ผู้ใช้สามารถยืมได้ ตามสิทธิ กำหนดส่ง ใหม่

9 เงื่อนไขการทำ Renew 1. Renew ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นหนังสือเล่มนั้นมีผู้จอง จะไม่สามารถทำ Renew ได้ 2. บัตรหมดอายุ ไม่สามารถ Renew หนังสือได้ 3. หนังสือสำรอง ไม่สามารถ Renew ได้ 4. กรณีที่ผู้ใช้ค้างค่าปรับ ( คืนหนังสือแล้ว แต่ยังไม่ชำระค่าปรับ ) ระบบจะบล็อกไม่ให้ทำ Renew โปรดติดต่อชำระค่าปรับที่ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน จำนวนเงินค่าปรับดูได้จาก Borrower Info. ในช่อง Fines/Blocks 5. กรณีที่ผู้ใช้ค้างส่งหนังสือ (Overdue) ระบบจะบล็อก ทำให้ ไม่สามารถ Renew หนังสือได้ ในกรณีนี้ให้ผู้ใช้ติดต่อ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน

10 สอบถามเกี่ยวกับการ Renew หนังสือ กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ บริการยืม - คืน หรือโทรศัพท์ 0 2564 4444 ต่อ 1305


ดาวน์โหลด ppt หนังสือจะครบ กำหนดส่งแล้ว แต่ยังอ่านไม่จบเลย ถ้าอยากจะอ่านต่อ ผมต้องทำยังไง ครับ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google