งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. . วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". . วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 .

3 . วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย

4 . จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต ความสำคัญของการให้บริการ แนวทางการให้บริการในอนาคต

5 . จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต ยังไงก็ได้ บริการให้ดี มีนวัตกรรมในการให้บริการ.

6 ทำไมต้องให้บริการที่ดีบริการดีแล้วจะได้อะไร บริการไม่ดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้น. คุณทราบไหมว่า...................

7 . การให้บริการที่ดี ตัวเรา องค์กร ประชาชน ความสุข ผลงาน มั่นคง ก้าวหน้า.

8 . ความหมายของการให้บริการที่ดี การทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ การทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจตรงกับความต้องการหรือเกินจากความคาดหวัง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ผิด กฎ ระเบียบขององค์กร หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการและตัวเอง.

9 ปัจจัยในการให้บริการที่ดี อาคารสถานที่ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรในองค์การ.

10 เอกชน : ราชการ ผมทำได้คนอื่นทำได้คุณก็ทำได้

11 เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนข้าราชการ 1. ใช้คำพูดไม่เหมาะสม 2. ไม่อธิบายข้อความให้ชัดเจน 3. เก็บเงินค่าบริการเกินจริง 4. กระบวนการทำงานมากเกินจำเป็น.

12 การให้บริการที่ดีในสายตาประชาชน 1. พูดจาสุภาพ ไพเราะ นิ่มนวล 2. ไม่ดูถูก เหยียดหยาม ลามปามหรือรังเกียจ 3. ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำได้ถูกต้อง 4. แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง 5. ไม่ปฏิเสธทันทีแต่มีทางเลือกให้.

13 . ข้าราชการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการไม่นิ่งดูดาย ไม่ต้องสั่งก็ทำ.

14 . การให้บริการลูกค้า แบบ “ ไทยแท้ ” ให้การต้อนรับเต็มใจให้บริการสอบถามข้อมูล รู้ใจ. ให้ความช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะเกินความคาดหวัง อยากให้พูดในทางที่ดี. ประเพณีไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ เจ้าบ้าน

15 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

16 แนวทางการให้บริการ 1. เป็นหน้าที่ของทุกคน 2. มีทัศนคติที่ดี 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. ต้องไม่คิดว่าประชาชน รู้ทุกอย่างเหมือนที่เรารู้. รู้ทุกอย่างเหมือนที่เรารู้.

17 6. ต้องตอบสนองความ คาดหวัง ของประชาชน ของประชาชน แนวทางการให้บริการ ความคาดหวังคืออะไรเราคาดหวังอะไรประชาชนคาดหวังอะไร

18 ความคาดหวังของประชาชน รวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่าใช้จ่าย ได้รับคำแนะนำ ได้รับเกียรติ ตามสมควร มีรอยยิ้ม ความเป็นมิตร ไม่ยุ่งยาก ตรงเวลา สะดวก

19 6. ต้องตอบสนอง ความคาดหวัง ของประชาชน ของประชาชน แนวทางการให้บริการ 7. ต้องมีท่าทางในการ ให้บริการที่ดี 8. มีมาตรฐานในการ ทำงาน.

20

21 แนวทางการให้บริการ 9. ให้เกียรติประชาชน 10. ชมประชาชนบ้าง 11. บริการด้วยความ เต็มใจ ทุกครั้ง 12. บริการเกินความ คาดหวัง.

22 Krilerk.m@kasikornbank.com Tel. 089 108 1571

23 .

24 . บริการที่ดี ต้องมีวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ คือการมองไปในอนาคต ด้วยการใช้จินตนาการ ข้อมูล และความคิด เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมาย หรือทิศทางขององค์กรและตัวเรา วิสัยทัศน์คืออะไร

25 . การสร้างวิสัยทัศน์ในการให้บริการ ต้องมีความรู้ ต้องมีประสบการณ์ มีตัวอย่างที่ดี มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์.

26 . ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากความคิดหลากหลาย เกิดจากการถาม ทำไมต้องทำ แบบนี้ ทำแบบอื่นได้ หรือไม่ ทำอย่างไรได้ บ้าง

27 . ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากความคิดหลากหลายเกิดจากการถามนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

28 . ตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการ บริการผ่านเนท บริการแบบ Delivery บริการด้วยตนเอง บริการ 24 ชม.

29 เอกชน : ราชการ ผมทำได้คนอื่นทำได้คุณก็ทำได้

30 ลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี มีวิธีการให้บริการที่ดี หน่วยงานเพื่อนร่วมงานงานตัวเราเองประชาชน มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติที่ดี


ดาวน์โหลด ppt . . วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google