งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิบายการใช้ข้อมูลในการเรียน การสอนภาษาจีนแก่นักศึกษาไทย ต้องใช้ความรู้ขั้นตอนยังไง KM701 MissZhanghongju 542132001 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิบายการใช้ข้อมูลในการเรียน การสอนภาษาจีนแก่นักศึกษาไทย ต้องใช้ความรู้ขั้นตอนยังไง KM701 MissZhanghongju 542132001 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิบายการใช้ข้อมูลในการเรียน การสอนภาษาจีนแก่นักศึกษาไทย ต้องใช้ความรู้ขั้นตอนยังไง KM701 MissZhanghongju 542132001 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ลำดับขั้นของความรู้ [knowledge level] Data – Information – Knowledge - Wisdom ข้อมูล - สารสนเทศ - ความรู้ – ปัญญา

3 ข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา กลับไปถึงหน้าที่ 2 กลับไปถึงหน้าที่ 2

4 การจัดข้อมูลต่างๆ ให้ นักศึกษาและอาจารย์รู้หน้าที่ ตัวเอง กลับไปถึง หน้าที่ 2 กลับไปถึง หน้าที่ 2

5 ผลการเรียนรู้ ก็คือนักศึกษา สามารถทำหน้าที่ตรงกับ จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ กลับไปถึง หน้าที่ 2 กลับไปถึง หน้าที่ 2

6 ละเอียดดูใน แผนการสอนนะคะ ! กลับไปถึงหน้าที่ 2 กลับไปถึงหน้าที่ 2 แผนการสอนและบันทึกหลัง เรียน

7 End End


ดาวน์โหลด ppt อธิบายการใช้ข้อมูลในการเรียน การสอนภาษาจีนแก่นักศึกษาไทย ต้องใช้ความรู้ขั้นตอนยังไง KM701 MissZhanghongju 542132001 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google