งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 556150215 ประวัติ ส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 556150215 ประวัติ ส่วนตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 556150215 ประวัติ ส่วนตัว

3 ชื่อ นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ชื่อเล่น มด วัน / เดือน / ปีเกิด 22 มกราคม พ. ศ. 2523 อาชีพ ครูโรงเรียนเอกชน สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล ลานกระบือ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล / ครูผู้สอน ที่อยู่ 4/1 หมู่ 7 ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร ข้อมูลทั่วไป

4 พ. ศ.2540 มัธยมศึกษาตอนปลาย รร. ลานกระบือวิทยา พ. ศ.2544 อนุปริญญาสาขาการจัดการ ทั่วไป ราชภัฏกำแพงเพชร พ. ศ.2547 ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ประวัติ การศึกษา

5 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เลขที่ 236 หมู่ 6 ต. ลานกระบือ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62170 โทร 055- 731338 สังกัด สช. กำแพงเพชร เขต 1 สถานที่ ทำงาน

6 พ. ศ. 2541-2546 ครูผู้สอนระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาล ดรุณานุกูลลานกระบือ พ. ศ. 2547-2555 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ พ. ศ. 2556 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ประวัติการสอน

7 5 ธันวาคม พ. ศ.2553 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ( บภ.) ชั้นที่ 5 ประวัติการได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

8 ครูผู้สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2549 สังกัดสช. กำแพงเพชร เขต 1 บุคลากรดีเด่นประจำเดือนกันยายน พ. ศ.2549 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ รางวัลที่ได้รับ

9 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานการ งานอาชีพ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานการ งานคุณธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2555 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมคำคม ผลงาน

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนครูเอกชน การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ( ATC) การอบรมการสอนคิดวิเคราะห์ การอบรม / ศึกษาดูงาน

11 ขอบคุณค่ะ ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt นางนงเยาว์ เมาลานนท์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 556150215 ประวัติ ส่วนตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google