งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2 สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2 สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2 สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 สมการ สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มี เครื่องหมาย = เช่น 35 + 5 = 407 × 8 = 52 12 – 6 = 20 + 2

3 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้ เป็นสมการหรือไม่ 9 × 7 = 63 เป็นไม่เป็น

4 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้ เป็นสมการหรือไม่ 15 + 6 < 20 ÷ 5 เป็นไม่เป็น

5 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้ เป็นสมการหรือไม่ 40 - 16 ≠ เป็นไม่เป็น

6 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้ เป็นสมการหรือไม่ 100 ÷ 4 = 5 × 10 เป็นไม่เป็น

7 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้ เป็นสมการหรือไม่ 17 + 5 = 11 × 2 เป็นไม่เป็น

8 คำชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย หน้า ประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นสมการ 9 × 7 = 6315 + 6 < 20 ÷ 5 40 – 16 ≠ 24100 ÷ 4 = 5 × 10 17 + 517 + 5 = 11 × 2 18 × 0 = 1 × 130 × 10 > 200 9 × 3 = 4 × 912 × 8 ≠ 12 + 8 12 / 18 = 3071 × 1 = 71 ÷ 1 8 × 5 × 2 = 8 × 1037.01 = 30 + 7 + 0.1 10 × 5 = m18 × 0 < 1 × 1

9 สมการที่ เป็นจริง สมการซึ่งมีจำนวนที่อยู่ซ้ายมือ ของเครื่อง = เท่ากันกับจำนวนที่อยู่ ขวามือ เป็นสมการที่เป็นจริง เช่น 12 + 18 = 30 เป็น สมการที่เป็นจริง 7 + 8 = 8 × 7 เป็น สมการที่เป็นเท็จ 20 – 9 = 11 × 1 เป็นสมการที่ เป็นจริง 25 ÷ 5 = 4 เป็นสมการที่ เป็นเท็จ

10 คำชี้แจง จงนำประโยคสัญลักษณ์ที่ กำหนดมาใส่ในตารางให้ถูกต้อง สมการที่เป็นจริงสมการที่เป็นเท็จ 2 + 5 = 7 40 + 60 ≠ 60 + 40 70 + 20 = 70 - 20 61.01 = 60 + 1 + 0.1 12 ÷ 3 = 4 100 ÷ 4 = 5 × 10 (35 ÷ 7) × 100 = 700 9 + 6 = 6 + 4 17 + 5 < 11 × 2

11

12 กลับไปทบทวน และอย่าลืมทำ การบ้านนะคะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย คุณครูพรพิมล ตันติวรธรรม โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพท. กาญจนบุรี เขต 2 สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google