งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติและโครงสร้าง การลูกเสือไทย วัตถุประสงค์ 1. บรรยายพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยได้ 2. ลำดับเหตุการณ์และความสำคัญยุคต่างๆของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติและโครงสร้าง การลูกเสือไทย วัตถุประสงค์ 1. บรรยายพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยได้ 2. ลำดับเหตุการณ์และความสำคัญยุคต่างๆของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติและโครงสร้าง การลูกเสือไทย วัตถุประสงค์ 1. บรรยายพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยได้ 2. ลำดับเหตุการณ์และความสำคัญยุคต่างๆของ กิจการลูกเสือไทยได้ 3. อธิบายโครงสร้างกิจการลูกเสือไทยได้อย่างถูกต้อง สมคิด แก้วเตชะ A.T.C.

2 1. ยุคก่อตั้ง ทรงจัดตั้งกองเสือป่า 1 พ. ค. 2454 ทรงสถาปนาคณะลูกเสือไทยเมื่อ 1 กรกฎาคม 2454 ตั้งกองลูกเสือกองแรก ลูกเสือคนแรก นายชัพน์ บุนนาค พระราชทานคติพจน์ลูกเสือ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ทรงตั้งสภากรรมการกลาง พระราชทานเหรียญราชนิยมให้แก่ลูกเสือโท ฝ้าย บุญเลี้ยง

3 ตั้งโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือที่เขาดิน สมัครเป็นสมาชิกริเริ่มก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลก ตั้งโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือที่เขาดิน สมัครเป็นสมาชิกริเริ่มก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลก วัตุประสงค์การตั้งกองลูกเสือ เล็ดลอดไปสืบข่าว ส่งข่าวสารระหว่างกอง ช่วยสะกดรอย ระวังรักษาการติดต่อ คุมเสบียงส่งฐานทัพ รักษาความสงบ พยาบาล

4 2. ยุคส่งเสริม ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชทานธงประจำกองแก่ลูกเสือมณฑลพายัพ มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 1 ส่งผู้แทนไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 3 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2 ตั้งโรงเรียนผู้กำกับใหม่ ณ รามชนิเวศน์ ส่ง อ. อภัย จันทวิมลร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรเวอร์ เปลี่ยนแปลงการปกครอง ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระราชทานธงประจำกองแก่ลูกเสือมณฑลพายัพ มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 1 ส่งผู้แทนไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 3 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2 ตั้งโรงเรียนผู้กำกับใหม่ ณ รามชนิเวศน์ ส่ง อ. อภัย จันทวิมลร่วมงานชุมนุมลูกเสือโรเวอร์ เปลี่ยนแปลงการปกครอง

5 รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ ทำพิธีถวายราชสดุดีครั้งแรก 25 พ. ย. 2472 ส่งอ. อภัย จันทวิมล ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 4 ณ ประเทศฮังการี ส่งอ. กอง วิสุทธารมณ์ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ครั้งที่ 2 ที่ประเทศสวีเดน พ. ศ.2482 ประกาศใช้ พ. ร. บ. ลูกเสือ ตั้งลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาเป็นครั้งแรกในไทย

6 3. ยุคประคับประคอง ปลายรัชกาลที่ 8 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการลูกเสือซบเซา มีพ. ร. บ. ยุวชนแห่งชาติ 2486 ตั้งยุวชนทหารมีการฝึกอาวุธ โดยได้รับการสนันสนุน จากรัฐบาล มีการชุมนุมลูกเสือระดับจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่สกลนคร อุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลถูกลอบปลงพระชนม์

7 ก. ระยะเริ่มก้าวหน้า ยกเลิกพรบ. ยุวชนแห่งชาติ สร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือ แห่งชาติ ส่งผู้แทนร่วมงานชุมนุม ลูกเสือโลกครั้งที่ 9 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 4. ยุคก้าวหน้า

8 เปิดค่ายลูกเสือวชิราวุธ จัด อบรมขั้นหัวหน้า จัดตั้งกองลูกเสือ ROVER SCOUTS เปิดอบรมวิชาผู้กำกับทุก ประเภท ส่งอ. เพทาย อมาตยกุลร่วม ชุมนุมลูกเสือโลก ประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระยะก้าวหน้า

9 5. ยุคถึงประชาชน มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน กระทรวงศึกษาให้นำล. ส. ไว้ในหลักสูตร น. พ. บุญสม มาร์ตินได้เป็นกรรมการลูกเสือโลก จัดทำพ. ร. บ. ลูกเสือ พ. ศ. 2530 นำกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตร ฝึกอบรมลูกเสืทุกเหล่า ทุกประเภท

10 1. คณะลูกเสือแห่งชาติ 2. สภาลูกเสือแห่งชาติ 3. คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 4. สำนักงานคณะกรรมการบริหารงานฯ 5. งานลูกเสือระดับจังหวัด 6. งานลูกเสือระดับอำเภอ 7. งานลูกเสือระดับโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติและโครงสร้าง การลูกเสือไทย วัตถุประสงค์ 1. บรรยายพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยได้ 2. ลำดับเหตุการณ์และความสำคัญยุคต่างๆของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google