งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการจัดสวน สวน ( Garden ) หมายถึง สถานที่ที่มีการ ปลูก ตกแต่ง จัด พันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ ประโยชน์ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการจัดสวน สวน ( Garden ) หมายถึง สถานที่ที่มีการ ปลูก ตกแต่ง จัด พันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ ประโยชน์ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายของการจัดสวน สวน ( Garden ) หมายถึง สถานที่ที่มีการ ปลูก ตกแต่ง จัด พันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ ประโยชน์ต่างๆ เช่น สวนผลไม้, สวนครัว, สวนไม้ดอกไม้ประดับ, สวนป่า สวนหย่อม การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพหรือ ตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมสวยงาม ทำให้ สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอื้อ ประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ

3 การจัดสวน คือการจะทำให้สวนมีความ สวยงาม จะต้องมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างจะ สูงมาก ในเรื่องของการออกแบบ การออกแบบ ที่ดีต้องอาศัยความรู้อยู่ 2 อย่างด้วยกัน 1. องค์ประกอบของศิลป์ 2. หลักในการออกแบบ

4 องค์ประกอบของศิลป์ องค์ประกอบของศิลป์ เป็นศิลปะที่เกิด จาก การผสมผสานของจิตใจ สอดคล้องกับ วิถีชีวิต และเพื่ออำนวยประโยชน์สูง ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ องค์ประกอบของศิลป์ ที่สำคัญได้แก่ สี ต้อง มีความเข้าใจเรื่องของสี เรื่องของเส้น เรื่อง ของพื้นผิว เรื่องของรูปทรง เรื่องของรูปร่าง เรื่องของช่องว่าง และก็ลวดลาย ซึ่งถือว่า เป็น องค์ประกอบของศิลปะ ผู้ออกแบบ จะต้องทำ ความเข้าใจ

5 วัตถุประสงค์ของการจัดสวน มี 3 ประการ คือ 1. การจัดสวนในระบบของพืชผล จะต้อง สนองตอบต่อ ความต้องการของคน เอื้ออำนวย ประโยชน์สูงสุด แก่คน ไม่ว่าจะเป็น ด้าน ร่างกาย หรืออื่น ๆ กิจกรรมที่คนกระทำอยู่ เช่น ในสวนจะต้องมีทางเดิน ทางเดินเท้า ทางถนน รถยนต์ ศาลาพัก ม้านั่ง สระว่ายน้ำ ที่ละเล่น กลางแจ้ง มีต้นไม้ยืนต้น เป็นร่มเงา ตาม ทางเดิน นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่ม ไม้คลุมดินเพื่อ รักษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีการตัดเป็น ระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อ สร้างสภาพแวดล้อมภายใน ป้องกันมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ เสียง ฝุ่นละอองที่ เกิดขึ้น

6 วัตถุประสงค์ของการจัดสวน 2. การจัดสวน เพื่อความสวยงาม เน้นที่ สุนทรียภาพต่างๆ มุ่งความงามให้เกิด ความสุขทางด้านจิตใจ อารมณ์ การจัดจะ หลากหลาย บรรยากาศ มีมุมสงบมีมุม ก่อให้เกิด ความประหลาดใจ เป็นการมุ่งเน้น ให้เกิดคุณค่า มีความลี้ลับ เพื่อให้เกิด ความคิด ความสนใจ ความระทึกใจ ความ สร้างสรรค์ เช่น การจัดสวน ที่มีมุม น้ำพุ น้ำตก ทางน้ำไหล ไม้ดอกสวยงาม เป็นต้น

7 วัตถุประสงค์ของการจัดสวน 3. การจัดสวนเพื่อการทดลอง การศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิจัย ต่าง ๆ กรณีที่ได้รับ พืช พันธุ์ ใหม่มา วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้จะเป็น วัสดุ อุปกรณ์ ที่มนุษย์ผลิตขึ้น หรือจาก ธรรมชาติ มาจัดประกอบเข้ากับ รูปแบบของสวนต่าง ๆ ก็ศึกษาว่า เหมาะสม หรือไม่ พืชพันธุ์ นั้น เจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ เหมาะกับ รูปแบบ ของสวน หรือไม่ วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่ มุ่งเน้นการศึกษาการค้นคว้า และการทดลอง เพื่อหาคำตอบ ที่เหมาะสมนั่นเอง หา ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณ วัสดุกับ รูปแบบของสวน หรือบางครั้ง อาจจะมี การ จัดสวน แบบต่าง ๆ เพื่อเป็นต้นแบบของ การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการจัดสวน สวน ( Garden ) หมายถึง สถานที่ที่มีการ ปลูก ตกแต่ง จัด พันธุ์ไม้อย่างเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน เพื่อความสวยงาม และใช้ ประโยชน์ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google