งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยใช้โปรแกรม Macromedia flash 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยใช้โปรแกรม Macromedia flash 8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยใช้โปรแกรม Macromedia flash 8
สร้างเกมส์ โดยใช้โปรแกรม Macromedia flash 8

2 จัดทำโดย นางสาวศรัญญา แสงสาย เลขที่ 19
นางสาวศรัญญา แสงสาย เลขที่ 19 นางสาวสุทธิดา ศรศักดิ์ เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 กลุ่มที่ 5

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความบันเทิงสนุสนานให้กับผู้เล่นเกมส์
2.เพื่อสอดแทรกความรู้เข้าไปในเกมส์เพื่อทำให้ผู้เล่นมีความรู้มากยิ่งขึ้น

4 โปรแกรม Macromedia Flash 8
เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หรือภาพกราฟิกที่มีความคมชัด สามารถเล่นเสียงและวีดิโอแบบสเตริโอได้ สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้ได้   โปรแกรมFlash เริ่มมีชื่อเสียงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้นำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเว็บไซต์ ทำให้การนำเสนอทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้นโปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอบพลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงานต่างๆ  รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

5 วิธีการดำเนินการ 1.ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Macromedia flash 8
2.วางแผนปฏิบัติงาน 3.ออกแบบโปรแกรมเกมส์ -ออกแบบหน้าหลักของโปรแกรม -ออกแบบตัวการ์ตูน 4.สร้างเกมส์ 5.ทดสอบการใช้งานของโปรแกรม เมื่อพบข้อผิดพลาดจึงทำการแก้ไข 6.นำโปรแกรมไปเผยแพร่โดยจัดทำเป็นแผ่นCD

6 อุปกรณ์ 1.คอมพิวเตอร์ 2.แผ่นCD 3.กระดาษ 4.ดินสอ

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ผู้เล่นเกมส์ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2.ผู้เล่นเกมส์ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

8 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โดยใช้โปรแกรม Macromedia flash 8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google