งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้าง เกมส์ โดยใช้โปรแกรม Macromedia flash 8. จัดทำโดย นางสาวศรัญญา แสงสาย เลขที่ 19 นางสาวสุทธิดา ศรศักดิ์ เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้าง เกมส์ โดยใช้โปรแกรม Macromedia flash 8. จัดทำโดย นางสาวศรัญญา แสงสาย เลขที่ 19 นางสาวสุทธิดา ศรศักดิ์ เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้าง เกมส์ โดยใช้โปรแกรม Macromedia flash 8

2 จัดทำโดย นางสาวศรัญญา แสงสาย เลขที่ 19 นางสาวสุทธิดา ศรศักดิ์ เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 5

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความบันเทิงสนุสนานให้กับผู้ เล่นเกมส์ 2. เพื่อสอดแทรกความรู้เข้าไปในเกมส์ เพื่อทำให้ผู้เล่นมีความรู้มากยิ่งขึ้น

4 โปรแกรม Macromedi a Flash 8 เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการ สร้างสื่อมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หรือภาพกราฟิกที่มีความ คมชัด สามารถเล่นเสียงและวีดิโอแบบ สเตริโอได้ สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับ ผู้ใช้ได้ โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงเมื่อ ประมาณปี พ. ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ นำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ เทคโนโลยีด้านเว็บไซต์ ทำให้การนำเสนอ ทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอบพลิ เคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงาน ต่างๆ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการ สร้างสื่อมัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หรือภาพกราฟิกที่มีความ คมชัด สามารถเล่นเสียงและวีดิโอแบบ สเตริโอได้ สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับ ผู้ใช้ได้ โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงเมื่อ ประมาณปี พ. ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ นำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ เทคโนโลยีด้านเว็บไซต์ ทำให้การนำเสนอ ทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอบพลิ เคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงาน ต่างๆ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

5 วิธีการดำเนินการ 1.ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Macromedia flash 8 2.วางแผนปฏิบัติงาน 3.ออกแบบโปรแกรมเกมส์ -ออกแบบหน้าหลักของโปรแกรม -ออกแบบตัวการ์ตูน 4.สร้างเกมส์ 5.ทดสอบการใช้งานของโปรแกรม เมื่อพบ ข้อผิดพลาดจึงทำการแก้ไข 6.นำโปรแกรมไปเผยแพร่โดยจัดทำเป็นแผ่นCD

6 อุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์ 2. แผ่น CD 3. กระดาษ 4. ดินสอ

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เล่นเกมส์ได้รับความ สนุกสนานเพลิดเพลิน 2. ผู้เล่นเกมส์ได้รับความรู้เพิ่ม มากขึ้น

8 เอกสารอ้างอิง http://www.learners.in.th/bl ogs/posts/253810


ดาวน์โหลด ppt สร้าง เกมส์ โดยใช้โปรแกรม Macromedia flash 8. จัดทำโดย นางสาวศรัญญา แสงสาย เลขที่ 19 นางสาวสุทธิดา ศรศักดิ์ เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google