งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาและความสำคัญ ของการทำโครงงาน เนื่องจากห้องรับแขกมีความไม่มี ระเบียบ ดูไม่สบายตา และห้องรับแขก มีความสำคัญยิ่ง เพราะเมื่อมีแขกมา เยี่ยมบ้านในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาและความสำคัญ ของการทำโครงงาน เนื่องจากห้องรับแขกมีความไม่มี ระเบียบ ดูไม่สบายตา และห้องรับแขก มีความสำคัญยิ่ง เพราะเมื่อมีแขกมา เยี่ยมบ้านในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ที่มาและความสำคัญ ของการทำโครงงาน เนื่องจากห้องรับแขกมีความไม่มี ระเบียบ ดูไม่สบายตา และห้องรับแขก มีความสำคัญยิ่ง เพราะเมื่อมีแขกมา เยี่ยมบ้านในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้าน จึง ต้องต้อนรับแขกที่มาเป็นอย่างดี แต่ถ้า แขกมาเห็นห้องที่รก ไม่มีความเป็น ระเบียบ แขกที่มาก็จะรู้สึกอึดอัด นี้จึง เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เลือกที่จะจัดห้อง นี้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อต้องการให้ห้องรับแขกมีความ สะอาด 2. เพื่อต้องการให้ห้องมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 3. เพื่อต้องการให้ห้องดูสบายตา 4. เพื่อต้องการให้คนในบ้านมีสุขอนามัยที่ ดี 5. เพื่อทำให้ผู้ที่มาบ้าน รู้สึกดีกับ ห้องรับแขก 6. เพื่อลดอากาศภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น ละออง ต่างๆ

5 เครื่องมือและอุปกรณ์

6 ภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ 1. ไม้กวาดดอก หญ้า

7 2. ไม้ขนไก่

8 3. ไม้กวาด หยากไย่

9 4. ผ้าเช็ดโต๊ะ

10 5. ไม้ถูพื้น

11 6. ที่ตักผง

12 7. ถังน้ำ

13 8. ตะกร้าใส่ของ

14 วิธีดำเนินการ 1. สำรวจบริเวณต่างๆ ในห้องรับแขกที่ ต้องการปรับปรุงและทำความสะอาด 2. วางแผนในการทำความสะอาด 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พร้อม 4. ลงมือทำความสะอาดส่วนต่างๆของ ห้องรับแขก 5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้อง เมื่อทำ ความสะอาดเสร็จ 6. จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

15 ลำดับขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน 1. นำของลงมาจากตู้, ชั้นวาง และโต๊ะให้หมด 2. คัดแยกสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้ ลงตะกร้าที่เตรียมไว้ 3. หนังสือนิตยสาร, หนังสือ วิชาการ ให้จัดแยกตาม หมวดหมู่ 4. จัดแยกสิ่งของต่างๆให้เป็น หมวดหมู่ 5. เมื่อจัดเสร็จ ให้นำเก็บให้ เรียบร้อย

16 6. นำไม้กวาดหยากไย่ทำความ สะอาดเพดาน 7. นำไม้ขนไก่มาทำความสะอาด เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 8. เช็ดตู้, โต๊ะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 9. จัดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย 10. กวาดพื้น 11. ถูพื้นโดยผสมน้ำยาถูพื้น 12. นำแจกันดอกไม้มาจัดวางบน โต๊ะให้สวยงาม 13. เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย

17 ภาพลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จากการสำรวจห้องพบว่า 1. ห้องมีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้สอยอยู่มาก 2. ห้องมีความไม่เป็นระเบียบ 3. ห้องมีความไม่สะอาด เนื่องจากมีฝุ่น ละอองอยู่มาก 4. ห้องดูรก ดูแล้วไม่สบายตา

18 คัดแยกสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้ลงตะกร้าที่ เตรียมไว้

19 นำไม้กวาดหยากไย่ทำความสะอาดเพดาน

20 นำไม้ขนไก่มาทำความสะอาด เฟอร์นิเจอร์

21 เช็ดตู้

22 เช็ดเก้าอี้

23 เช็ดโต๊ะ

24 จัดวางเก้าอี้ให้เป็น ระเบียบ

25 กวาดพื้น

26 ถูพื้นโดยผสมน้ำยาถู พื้น

27 นำแจกันดอกไม้มาจัด วางให้สวยงาม

28 ภาพห้องรับแขก ก่อนจัด

29 ภาพห้องรับแขกหลังจัด

30 ประโยชน์จากการทำ โครงงาน 1. ทำให้สิ่งของที่อยู่ในสภาพที่ดี สามรารถนำมา ตกแต่งห้องให้ สวยงามได้ 2. ทำให้สร้างความเป็นระเบียน ให้กับตัวเอง 3. ทำให้ห้องมีความเป็นระเบียบ ดูสวยงาม 4. ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากผู้พบเห็น 5. ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขอนามัยที่ดี 6. ช่วยสร้างความสามัคคีให้กับครอบครัว 7. ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากคนในครอบครัว 8. ทำให้ห้องนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

31 THE END


ดาวน์โหลด ppt ที่มาและความสำคัญ ของการทำโครงงาน เนื่องจากห้องรับแขกมีความไม่มี ระเบียบ ดูไม่สบายตา และห้องรับแขก มีความสำคัญยิ่ง เพราะเมื่อมีแขกมา เยี่ยมบ้านในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google