งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 2 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 2 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 2 เมษายน 2555

2 หัวข้อการนำเสนอ รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

4 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 88 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 841 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 61 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแล้วเสร็จ 35โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 11โครงการ กลุ่ม 3 อยู่ระหว่างการรองบซ่อม 29โครงการ กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม 13 โครงการ

5 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.9 - วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 2 สายแยก ทล.3372 - บ.โพธิ์เอน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 3 สายแยก ทล.3064 - บ.หัวตะพาน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 4 สายแยก ทล.3064 - บ.หนองจิก อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 5 สายแยก ทล.3213 - บ.พุน้อย อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 6 สายแยก ทล.2212 - บ.โค้งรถไฟ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2

6 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล.2224 - บ.หนองขันแตก อ.หนองแค จ.สระบุรี สทช.ที่ 2 8 สายแยก ทช.พบ.4002 - บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี 9 สาย บ.ทัพชุมพล - บ.ผาแดง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 10 สายแยก ทล.1145 - บ.โค้งบ้านใหม่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 11 สายเทศบาลบ้านไร่ - บ.น้ำบ่า (ตอนที่ 1) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 12 สายแยก ทล.21 - บ.บึงตะแบก (ตอนที่ 1) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทชจ.เพชรบูรณ์

7 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 13 สาย บ.วังทอง – บ.นา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยทชจ. สุโขทัย 14 สายแยก ทล.41 - บ.ควนใหม่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 15 สายแยก ทล.323 - บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี 16 สายแยก ทล.3233 - บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม 17 สายแยก ทล.212 - บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 18 สายแยก ทล.212 - บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคายสทช.ที่ 15

8 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 19 สายแยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 20 สาย บ.ตาด - วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี สทช.ที่ 15 21 สายแยก ทล.210 - บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 22 สายแยก ทล.228 - บ.กุดธาตุ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภูทชจ.หนองบัวลำภู 23 สาย บ.ศรีเจริญ - บ.ฝายหิน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 24 สาย บ.ชาด - บ.โคกกลาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์สทช.ที่ 16

9 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 25 สาย บ.สะอาดไชยศรี - น้ำตกไทรย้อย อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 26 สายแยก ทล.2289 - บ.ห้วยยาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 27 สาย บ.นาบอน - อ.คำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ทชจ.กาฬสินธุ์ 28 สายแยก ทล.227 - บ.โปร่งเชือก อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ทชจ.กาฬสินธุ์ 29 สายแยก ทล.2033 - บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 30 สายแยก ทล.2055 - บ.ห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สบร.

10 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 31 สายแยก ทล.219 - บ.ห้วยราช (ตอนที่ 1) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สบร. 32 สายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. 33 สายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. 34 สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบ ฝั่งตะวันออก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สบร. 35 สายแยก ทล.222 - บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท.

11 สายแยก ทล.2224 - บ.หนองขันแตก อ.หนองแค จ.สระบุรี สทช.ที่ 2 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

12 สายแยก ทช.พบ.4002 - บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

13 สายแยก ทล.323 - บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

14 สายแยก ทล.3233 - บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

15 สายแยก ทล.212 - บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

16 สายแยก ทล.212 - บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

17 สายแยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

18 สาย บ.ตาด – วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

19 สายแยก ทล.210 - บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

20 สายแยก ทล.228 - บ.กุดธาตุ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

21 สาย บ.ศรีเจริญ - บ.ฝายหิน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

22 สาย บ.ชาด - บ.โคกกลาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

23 สาย บ.สะอาดไชยศรี - น้ำตกไทรย้อย อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

24 สายแยก ทล.2289 - บ.ห้วยยาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

25 สายแยก ทล.2033 - บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม ทชจ.นครพนม ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

26 สายแยก ทล.2055 - บ.ห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

27 สายแยก ทล.219 - บ.ห้วยราช (ตอนที่ 1) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

28 สายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

29 สายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

30 สายแยก ทล.222 - บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

31 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.9 - บ.คลองกำนันจิตร (ตอนที่ 1) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 2 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 3 สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 4 สายแยก ทล.3013 - บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 5 สายแยก ทล.1280 – บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร 6 สายแยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. 7 สายแยก ทล.201 - บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สบร.

32 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.3211 - บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. 9 สายแยก ทล.329 - บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. 10 สายแยก ทล.4116 - บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. 11 สายแยก ทล.2289 - บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สกท.

33 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

34 สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

35 สายแยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

36 สายแยก ทล.201 - บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สบร. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

37 สายแยก ทล.3211 - บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

38 สายแยก ทล.4116 - บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

39 สายแยก ทล.2289 - บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอจ.อุดรธานี สกท. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

40 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.กระทุ่มมืด - บ.เจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สทช.ที่ 1* 2 สายแยก ทล.32 - ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สทช.ที่1* 3 สายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 4 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดทชจ.ร้อยเอ็ด * 5 สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีทชจ.อุบลราชธานี * 6 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 7 สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พะยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 *

41 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 9 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตรสทช.ที่8 * 10 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร * 11 สายแยก ทล.105 - บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 12 สายแยก ทล.108 - บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 13 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 * 14 สายแยก ทล.4016 - บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11*

42 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 16 สายแยก ทล.401 - บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11* 17 สายแยก ทล.4012 - บ.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทชจ.ชุมพร * 18 สายแยก ทล.4013 - บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 19 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 20 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 21 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช*

43 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 22 สายแยก บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 23 สายแยก ทล.4265 - สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 24 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 25 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 26 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงรายสทช.ที่17 * 27 สายแยก ทล.3454 - บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. * 28 สายแยก ทล.3473 - บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร. *

44 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย * * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำ ในคลองชลประทาน ( สวว. เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้ว ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล.3461 - บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 **

45 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.ใหญ่ – สะพานวัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 2 สายแยก ทล.3196 - บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 3 สายแยก ทล.2340 - บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 4 สายแยก ทล.1072 - บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 5 สายแยก ทล.1141 - บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่ 10 6 สายแยก ทล.4151 - บ.สวนลุ่ม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 7 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานีสทช.ที่11

46 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.2266 - บ.ลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 9 สาย บ.วังแสง - บ.โนนสา อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 10 สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 11 สายแยก ทล.118 - โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17 12 สายแยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทชจ.เชียงราย 13 สายแยก ทล.4156 - บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่

47 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

48 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 210 โครงการ คงเหลือ จำนวน 692 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 579 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 56 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 57 โครงการ

49 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 92 (84%) 9 (8%) 6 (7%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 641 (86%) 43 (6%) 46 (8%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 56 (86%) 4 (6%) 5 (8%) รวม902 (100%) 789 (86%) 56 (6%) 57 (8%)

50 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ก.พ. 55 กับ มี.ค. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 10 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 38 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 46 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน ก.พ. 55 0 โครงการ กุมภาพันธ์ 55 เสียหาย เล็กน้อย 84 โครงการ (38+ 46 +0) มีนาคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 56 โครงการ (46 + 0 + 10 )

51 ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 36 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 52 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน ก.พ. 55 0 โครงการ กุมภาพันธุ์ 55 เสียหายมาก 88 โครงการ (36 + 52) มีนาคม 55 เสียหายมาก 57 โครงการ (52 + 5 + 0 ) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ก.พ. 55 กับ มี.ค. 55

52 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน มี.ค. 55 หมายเหตุ : เดือน พ. ย. 55 และเดือน ธ. ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

53 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.1280 - บ.บึงสำราญใหญ่ ความเสียหายผิวจราจรเกิดหลุมบ่อ, รอยแตกหนังจระเข้ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.กำแพงเพชร

54 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3282 – น้ำตกกระเสียว ความเสียหายผิวทางเป็นหลุมบ่อ, รอยแตกหนังจระเข้, หลักนำโค้งเอน สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.อุทัยธานี

55 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทช.ชย.4020 - บ.หนองปล้อง ความเสียหายรอยแตกหนังจระเข้, ผิวทางหลุดร่อน, ยุบตัวเป็นแอ่ง สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สกท.

56 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

57 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 31 มี.ค. 2555 จำนวน 402 โครงการ สภาพปกติ 371โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว210โครงการ (คืนค้ำประกันก่อนได้รับหนังสือเวียน) 28โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม) 90โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) 92โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน161โครงการ สภาพเสียหาย 31โครงการ - เสียหายเล็กน้อย 12โครงการ - เสียหายมาก 19โครงการ

58 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 2 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google