งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 2 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 2 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 2 เมษายน 2555

2 หัวข้อการนำเสนอ รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

4 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 88 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 841 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 61 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแล้วเสร็จ 35โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 11โครงการ กลุ่ม 3 อยู่ระหว่างการรองบซ่อม 29โครงการ กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม 13 โครงการ

5 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.9 - วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 2 สายแยก ทล บ.โพธิ์เอน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 3 สายแยก ทล บ.หัวตะพาน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 4 สายแยก ทล บ.หนองจิก อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 5 สายแยก ทล บ.พุน้อย อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 6 สายแยก ทล บ.โค้งรถไฟ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2

6 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล บ.หนองขันแตก อ.หนองแค จ.สระบุรี สทช.ที่ 2 8 สายแยก ทช.พบ บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี 9 สาย บ.ทัพชุมพล - บ.ผาแดง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 10 สายแยก ทล บ.โค้งบ้านใหม่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 11 สายเทศบาลบ้านไร่ - บ.น้ำบ่า (ตอนที่ 1) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 12 สายแยก ทล.21 - บ.บึงตะแบก (ตอนที่ 1) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทชจ.เพชรบูรณ์

7 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 13 สาย บ.วังทอง – บ.นา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยทชจ. สุโขทัย 14 สายแยก ทล.41 - บ.ควนใหม่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 15 สายแยก ทล บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี 16 สายแยก ทล บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม 17 สายแยก ทล บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ สายแยก ทล บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคายสทช.ที่ 15

8 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 19 สายแยก ทล บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ สาย บ.ตาด - วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี สทช.ที่ สายแยก ทล บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 22 สายแยก ทล บ.กุดธาตุ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภูทชจ.หนองบัวลำภู 23 สาย บ.ศรีเจริญ - บ.ฝายหิน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 24 สาย บ.ชาด - บ.โคกกลาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์สทช.ที่ 16

9 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 25 สาย บ.สะอาดไชยศรี - น้ำตกไทรย้อย อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ สายแยก ทล บ.ห้วยยาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ สาย บ.นาบอน - อ.คำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ทชจ.กาฬสินธุ์ 28 สายแยก ทล บ.โปร่งเชือก อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ทชจ.กาฬสินธุ์ 29 สายแยก ทล บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 30 สายแยก ทล บ.ห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สบร.

10 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 31 สายแยก ทล บ.ห้วยราช (ตอนที่ 1) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สบร. 32 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. 33 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. 34 สายแยก ทล เลียบคลองสิบ ฝั่งตะวันออก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สบร. 35 สายแยก ทล บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท.

11 สายแยก ทล บ.หนองขันแตก อ.หนองแค จ.สระบุรี สทช.ที่ 2 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

12 สายแยก ทช.พบ บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

13 สายแยก ทล บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

14 สายแยก ทล บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

15 สายแยก ทล บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

16 สายแยก ทล บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

17 สายแยก ทล บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

18 สาย บ.ตาด – วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

19 สายแยก ทล บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

20 สายแยก ทล บ.กุดธาตุ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

21 สาย บ.ศรีเจริญ - บ.ฝายหิน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

22 สาย บ.ชาด - บ.โคกกลาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

23 สาย บ.สะอาดไชยศรี - น้ำตกไทรย้อย อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

24 สายแยก ทล บ.ห้วยยาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

25 สายแยก ทล บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม ทชจ.นครพนม ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

26 สายแยก ทล บ.ห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

27 สายแยก ทล บ.ห้วยราช (ตอนที่ 1) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

28 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

29 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

30 สายแยก ทล บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

31 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.9 - บ.คลองกำนันจิตร (ตอนที่ 1) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 2 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 3 สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 4 สายแยก ทล บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 5 สายแยก ทล.1280 – บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร 6 สายแยก ทล บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. 7 สายแยก ทล บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สบร.

32 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. 9 สายแยก ทล บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. 10 สายแยก ทล บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. 11 สายแยก ทล บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สกท.

33 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

34 สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

35 สายแยก ทล บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

36 สายแยก ทล บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สบร. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

37 สายแยก ทล บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

38 สายแยก ทล บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

39 สายแยก ทล บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอจ.อุดรธานี สกท. ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

40 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.กระทุ่มมืด - บ.เจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สทช.ที่ 1* 2 สายแยก ทล.32 - ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สทช.ที่1* 3 สายแยก ทล บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 4 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดทชจ.ร้อยเอ็ด * 5 สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีทชจ.อุบลราชธานี * 6 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 7 สายแยก ทล บ.ยางขาว อ.พะยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 *

41 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 9 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตรสทช.ที่8 * 10 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร * 11 สายแยก ทล บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 12 สายแยก ทล บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 13 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 * 14 สายแยก ทล บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11*

42 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 16 สายแยก ทล บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11* 17 สายแยก ทล บ.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทชจ.ชุมพร * 18 สายแยก ทล บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 19 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 20 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 21 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช*

43 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 22 สายแยก บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 23 สายแยก ทล สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 24 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 25 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 26 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงรายสทช.ที่17 * 27 สายแยก ทล บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. * 28 สายแยก ทล บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร. *

44 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย * * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำ ในคลองชลประทาน ( สวว. เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้ว ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 **

45 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.ใหญ่ – สะพานวัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 2 สายแยก ทล บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 3 สายแยก ทล บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 4 สายแยก ทล บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 5 สายแยก ทล บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่ 10 6 สายแยก ทล บ.สวนลุ่ม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 7 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานีสทช.ที่11

46 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.ลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 9 สาย บ.วังแสง - บ.โนนสา อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 10 สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 11 สายแยก ทล โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17 12 สายแยก ทล บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทชจ.เชียงราย 13 สายแยก ทล บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่

47 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

48 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 210 โครงการ คงเหลือ จำนวน 692 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 579 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 56 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 57 โครงการ

49 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 92 (84%) 9 (8%) 6 (7%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 641 (86%) 43 (6%) 46 (8%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 56 (86%) 4 (6%) 5 (8%) รวม902 (100%) 789 (86%) 56 (6%) 57 (8%)

50 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ก.พ. 55 กับ มี.ค. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 10 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 38 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 46 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน ก.พ โครงการ กุมภาพันธ์ 55 เสียหาย เล็กน้อย 84 โครงการ ( ) มีนาคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 56 โครงการ ( )

51 ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 36 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 52 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน ก.พ โครงการ กุมภาพันธุ์ 55 เสียหายมาก 88 โครงการ ( ) มีนาคม 55 เสียหายมาก 57 โครงการ ( ) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ก.พ. 55 กับ มี.ค. 55

52 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน มี.ค. 55 หมายเหตุ : เดือน พ. ย. 55 และเดือน ธ. ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

53 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล บ.บึงสำราญใหญ่ ความเสียหายผิวจราจรเกิดหลุมบ่อ, รอยแตกหนังจระเข้ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.กำแพงเพชร

54 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3282 – น้ำตกกระเสียว ความเสียหายผิวทางเป็นหลุมบ่อ, รอยแตกหนังจระเข้, หลักนำโค้งเอน สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.อุทัยธานี

55 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทช.ชย บ.หนองปล้อง ความเสียหายรอยแตกหนังจระเข้, ผิวทางหลุดร่อน, ยุบตัวเป็นแอ่ง สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สกท.

56 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

57 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 31 มี.ค จำนวน 402 โครงการ สภาพปกติ 371โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว210โครงการ (คืนค้ำประกันก่อนได้รับหนังสือเวียน) 28โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม) 90โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) 92โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน161โครงการ สภาพเสียหาย 31โครงการ - เสียหายเล็กน้อย 12โครงการ - เสียหายมาก 19โครงการ

58 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 2 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google