งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูง
กรมทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 2 เมษายน 2555

2 หัวข้อการนำเสนอ รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

3 รายงานผลการซ่อมแซมถนนไร้ฝุ่น

4 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก
ของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 88 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 841 โครงการ (คืนค้ำประกันแล้ว 61 โครงการ) กลุ่ม 1 ซ่อมแล้วเสร็จ โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม โครงการ กลุ่ม 3 อยู่ระหว่างการรองบซ่อม โครงการ กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม โครงการ

5 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.9 - วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 2 สายแยก ทล บ.โพธิ์เอน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 3 สายแยก ทล บ.หัวตะพาน 4 สายแยก ทล บ.หนองจิก อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 5 สายแยก ทล บ.พุน้อย อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 6 สายแยก ทล บ.โค้งรถไฟ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

6 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล บ.หนองขันแตก อ.หนองแค จ.สระบุรี สทช.ที่ 2 8 สายแยก ทช.พบ บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี 9 สาย บ.ทัพชุมพล - บ.ผาแดง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 10 สายแยก ทล บ.โค้งบ้านใหม่ อ.ตากฟ้า ทชจ.นครสวรรค์ 11 สายเทศบาลบ้านไร่ - บ.น้ำบ่า (ตอนที่ 1) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 12 สายแยก ทล.21 - บ.บึงตะแบก (ตอนที่ 1) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทชจ.เพชรบูรณ์

7 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ)
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 13 สาย บ.วังทอง – บ.นา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ทชจ. สุโขทัย 14 สายแยก ทล.41 - บ.ควนใหม่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 15 สายแยก ทล บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี 16 สายแยก ทล บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม 17 สายแยก ทล บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 18 สายแยก ทล บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

8 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ)
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 19 สายแยก ทล บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 20 สาย บ.ตาด - วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 21 สายแยก ทล บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 22 สายแยก ทล บ.กุดธาตุ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 23 สาย บ.ศรีเจริญ - บ.ฝายหิน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 24 สาย บ.ชาด - บ.โคกกลาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16

9 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ)
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 25 สาย บ.สะอาดไชยศรี - น้ำตกไทรย้อย อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 26 สายแยก ทล บ.ห้วยยาง อ.สามชัย 27 สาย บ.นาบอน - อ.คำม่วง อ.คำม่วง ทชจ.กาฬสินธุ์ 28 สายแยก ทล บ.โปร่งเชือก อ.สหัสขันธ์ 29 สายแยก ทล บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 30 สายแยก ทล บ.ห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สบร.

10 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ)
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 31 สายแยก ทล บ.ห้วยราช (ตอนที่ 1) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สบร. 32 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 33 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) 34 สายแยก ทล เลียบคลองสิบ ฝั่งตะวันออก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 35 สายแยก ทล บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท.

11 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.2224 - บ.หนองขันแตก
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 2 สายแยก ทล บ.หนองขันแตก อ.หนองแค จ.สระบุรี

12 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สายแยก ทช.พบ.4002 - บ้านหนองเสือ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.เพชรบุรี สายแยก ทช.พบ บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

13 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.กาญจนบุรี สายแยก ทล บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

14 ทชจ.นครปฐม ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.นครปฐม สายแยก ทล บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

15 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 15 สายแยก ทล บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย

16 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 15 สายแยก ทล บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

17 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 15 สายแยก ทล บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย

18 สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 15 สาย บ.ตาด – วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

19 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.หนองบัวลำภู สายแยก ทล บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

20 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.หนองบัวลำภู สายแยก ทล บ.กุดธาตุ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

21 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สาย บ.ศรีเจริญ - บ.ฝายหิน
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.หนองบัวลำภู สาย บ.ศรีเจริญ - บ.ฝายหิน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

22 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 16 สาย บ.ชาด - บ.โคกกลาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

23 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สาย บ.สะอาดไชยศรี - น้ำตกไทรย้อย
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 16 สาย บ.สะอาดไชยศรี - น้ำตกไทรย้อย อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

24 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 16 สายแยก ทล บ.ห้วยยาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

25 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.2033 - บ.ด่านม่วงคำ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.นครพนม สายแยก ทล บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม

26 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สบร. สายแยก ทล บ.ห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

27 สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สบร. สายแยก ทล บ.ห้วยราช (ตอนที่ 1) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

28 สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สบร. สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

29 สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สบร. สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

30 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.222 - บ.สามแยกขันอาสา
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สกท. สายแยก ทล บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

31 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.9 - บ.คลองกำนันจิตร (ตอนที่ 1) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 2 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 3 สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 4 สายแยก ทล บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 5 สายแยก ทล.1280 – บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร 6 สายแยก ทล บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. 7 สายแยก ทล บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

32 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. 9 สายแยก ทล บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 10 สายแยก ทล บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. 11 สายแยก ทล บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

33 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สายแยก ทล บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

34 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม ทชจ.นครสวรรค์ สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

35 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สบร. สายแยก ทล บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

36 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สบร. สายแยก ทล บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

37 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สบร. สายแยก ทล บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท

38 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สกท. สายแยก ทล บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

39 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สกท. สายแยก ทล บ.แหลมทอง อ.วังสามหมอจ.อุดรธานี

40 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.กระทุ่มมืด - บ.เจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สทช.ที่ 1* 2 สายแยก ทล.32 - ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สทช.ที่1* 3 สายแยก ทล บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 4 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด * 5 สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ทชจ.อุบลราชธานี * 6 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 7 สายแยก ทล บ.ยางขาว อ.พะยุหะคีรี

41 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 9 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 10 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร * 11 สายแยก ทล บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 12 สายแยก ทล บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย 13 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 * 14 สายแยก ทล บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี สทช.ที่11*

42 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 16 สายแยก ทล บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม สทช.ที่11* 17 สายแยก ทล บ.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทชจ.ชุมพร * 18 สายแยก ทล บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 19 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา 20 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน 21 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล ทชจ.นครศรีธรรมราช*

43 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 22 สายแยก บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 23 สายแยก ทล สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ 24 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 25 สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ อ.รือเสาะ 26 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 * 27 สายแยก ทล บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. * 28 สายแยก ทล บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

44 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 ** หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย * * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำ ในคลองชลประทาน (สวว.เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้ว)

45 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.ใหญ่ – สะพานวัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 2 สายแยก ทล บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 3 สายแยก ทล บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ 4 สายแยก ทล บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 5 สายแยก ทล บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่ 10 6 สายแยก ทล บ.สวนลุ่ม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 7 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี

46 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.ลาดหอคำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทชจ.อุดรธานี 9 สาย บ.วังแสง - บ.โนนสา อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 10 สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง 11 สายแยก ทล โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17 12 สายแยก ทล บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทชจ.เชียงราย 13 สายแยก ทล บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่

47 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

48 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น
สรุปการรายงาน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว จำนวน 210 โครงการ คงเหลือ จำนวน 692 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 579 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 56 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 57 โครงการ

49 แยกตามประเภทของผิวทาง
ชนิดของผิวทาง ทั้งหมด ปกติ เสียหาย เล็กน้อย มาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 92 (84%) 9 (8%) 6 (7%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 641 (86%) 43 (6%) 46 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 56 4 5 รวม 902 789 57

50 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ก. พ
สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ก.พ. 55 กับ มี.ค. 55 กุมภาพันธ์ 55 เสียหายเล็กน้อย 84 โครงการ ( ) ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 38 โครงการ มีนาคม 55 เสียหายเล็กน้อย 56 โครงการ ( ) ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 46 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหายมากในเดือน ก.พ. 55 0 โครงการ เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 10 โครงการ

51 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ก. พ
สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ก.พ. 55 กับ มี.ค. 55 กุมภาพันธุ์ 55 เสียหายมาก 88 โครงการ ( ) ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 36 โครงการ มีนาคม 55 เสียหายมาก 57 โครงการ ( ) ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 52 โครงการ เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหายมากในเดือน ก.พ. 55 0 โครงการ

52 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ. ย
เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน มี.ค. 55 หมายเหตุ : เดือน พ.ย. 55 และเดือน ธ.ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

53 ทชจ.กำแพงเพชร ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล บ.บึงสำราญใหญ่ ความเสียหาย ผิวจราจรเกิดหลุมบ่อ, รอยแตกหนังจระเข้ สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

54 ทชจ.อุทัยธานี ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล.3282 – น้ำตกกระเสียว ความเสียหาย ผิวทางเป็นหลุมบ่อ, รอยแตกหนังจระเข้, หลักนำโค้งเอน สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

55 สกท. ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทช.ชย บ.หนองปล้อง ความเสียหาย รอยแตกหนังจระเข้, ผิวทางหลุดร่อน, ยุบตัวเป็นแอ่ง สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

56 รายงานผลการคืนค้ำประกันถนนไร้ฝุ่น

57 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา
จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 31 มี.ค จำนวน 402 โครงการ สภาพปกติ โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว 210 โครงการ (คืนค้ำประกันก่อนได้รับหนังสือเวียน) 28 โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม) 90 โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน 161 โครงการ สภาพเสียหาย โครงการ - เสียหายเล็กน้อย โครงการ - เสียหายมาก โครงการ

58 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google