งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิจัย นายพจน์เมธี โคตรสุโพธิ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิจัย นายพจน์เมธี โคตรสุโพธิ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิจัย นายพจน์เมธี โคตรสุโพธิ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์
โครงการวิจัย มจธ. หลักสูตรนักวิจัยเน้นความชำนาญเฉพาะ(Greenbelt)รุ่นที่1 นักวิจัย นายพจน์เมธี โคตรสุโพธิ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์ Blackbelt คุณวราภรณ์ ตราชู อาจารย์ที่ปรึกษา...ยังไม่มี ผู้บริหารงานวิจัย รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา ผู้ช่วยผู้บริหารงานวิจัย คุณพิมพาภรณ์ เดชวิจารณ์กิจ

2 หัวข้อการวิจัย หัวข้อการวิจัยเดิม
เพิ่มพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร ของบุคลากร มจธ. หัวข้อการวิจัยที่ได้ปรับปรุง ครั้งที่ 1 เพิ่มการรับรู้ข่าวสารจากหนังสือเวียน ของบุคลากร มจธ. หัวข้อการวิจัยที่ได้ปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพิ่มการรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์อินไซด์ มจธ. ของนักศึกษาและบุคลากร มจธ.

3 SIPOC Model การผลิตนสพ.อินไซด์ มจธ.
Input Output Process Supplier Customer -มจธ. -ผู้บริหาร -บุคลากร -นักศึกษา -ศิษย์เก่า -สื่อมวลชน -สังคมภายนอก -ข่าวสารต่างๆ จากทุกภาคส่วน ของมจธ. ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รับรู้ -ผลิตหนังสือพิมพ์ อินไซด์ มจธ. -หนังสือพิมพ์ อินไซด์มจธ. -มจธ. -ผู้บริหาร -บุคลากร -นักศึกษา -ศิษย์เก่า -สื่อมวลชน -สังคมภายนอก .

4 โฟลด์กระบวนงาน ของหนังสือพิมพ์อินไซด์ มจธ.
ตลาดนัดเอกสาร ส่งบุคลากรใน หน่วยงานมจธ. กล่องใส่หนังสือพิมพ์ ที่บอร์ดสามเหลี่ยม แจกนศ./บุคลากรมจธ. โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์สรรพสาร งานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานใน มจธ. หน่วยงานภายนอก มจธ. -จัดพิมพ์ฟรีแต่โรงพิมพ์ จัดหาสปอนเซอร์เพื่อ ลงโฆษณาในนสพ. หารายได้เข้าโรงพิมพ์ หน่วยงานที่ ต้องการลงข่าว ส่งทางไปรษณีย์ ถึง -มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ -วิทยาลัยอาชีวะ -รร.มัธยมที่เปิดถึงม.6 -สื่อมวลชน -บุคคลเฉพาะ มจธ.จ่ายค่าส่งรายเดือน เองทั้งหมด ผลิตนสพ. อินไซด์มจธ. -บางมด -บางขุนเทียน -ราชบุรี พิมพ์นสพ. อินไซด์ มจธ. จำนวน 13,000 ฉบับ/เดือน อินไซด์มจธ. 13,000 ฉบับ อินไซด์มจธ. 13,000 ฉบับ อินไซด์มจธ. 300 ฉบับ อินไซด์มจธ. 4.700ฉบับ อินไซด์มจธ. 8,000 ฉบับ

5 ทำให้ผู้วิจัยทราบว่าผู้บริหารงานวิจัย ต้องการรู้ว่า
จากการที่ได้ปรึกษาผู้บริหารงานวิจัย ทำให้ผู้วิจัยทราบว่าผู้บริหารงานวิจัย ต้องการรู้ว่า บุคลากรและนักศึกษา ในมจธ.ทั้ง 3 วิทยาเขต มีการรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ อินไซด์ มจธ. มากน้อยในระดับใด

6 วัตถุประสงค์ ของการผลิตหนังสือพิมพ์อินไซด์ มจธ.
1.เพื่อให้มีการรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ของมจธ. 2.เพื่อให้มีการรับรู้ข่าวสารที่เป็นนโยบายต่างๆของมจธ. 3.เพื่อให้มีการรับรู้ข่าวสารที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้


ดาวน์โหลด ppt นักวิจัย นายพจน์เมธี โคตรสุโพธิ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google