งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย มจธ. หลักสูตรนักวิจัยเน้นความชำนาญเฉพาะ (Greenbelt) รุ่นที่ 1 นักวิจัย นายพจน์เมธี โคตรสุ โพธิ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์ Blackbelt คุณวราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย มจธ. หลักสูตรนักวิจัยเน้นความชำนาญเฉพาะ (Greenbelt) รุ่นที่ 1 นักวิจัย นายพจน์เมธี โคตรสุ โพธิ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์ Blackbelt คุณวราภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย มจธ. หลักสูตรนักวิจัยเน้นความชำนาญเฉพาะ (Greenbelt) รุ่นที่ 1 นักวิจัย นายพจน์เมธี โคตรสุ โพธิ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์ Blackbelt คุณวราภรณ์ ตราชู อาจารย์ที่ปรึกษา... ยังไม่มี ผู้บริหารงานวิจัย รศ. ดร. สมชาย จันทร์ชาวนา ผู้ช่วยผู้บริหารงานวิจัย คุณพิมพาภรณ์ เดชวิจารณ์กิจ

2 หัวข้อการวิจัย หัวข้อการวิจัยเดิม เพิ่มพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร ของ บุคลากร มจธ. หัวข้อการวิจัยที่ได้ปรับปรุง ครั้งที่ 1 เพิ่มการรับรู้ข่าวสารจากหนังสือเวียน ของ บุคลากร มจธ. หัวข้อการวิจัยที่ได้ปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพิ่มการรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ อินไซด์ มจธ. ของนักศึกษาและบุคลากร มจธ.

3 SIPOC Model การผลิตนสพ. อินไซด์ มจธ. Process Customer Supplier InputOutput - มจธ. - ผู้บริหาร - บุคลากร - นักศึกษา - ศิษย์เก่า - สื่อมวลชน - สังคมภายนอก - ข่าวสารต่างๆ จากทุกภาค ส่วน ของมจธ. ที่ต้องการ ประชาสัมพัน ธ์ ให้เป็นที่รับรู้ - ผลิตหนังสือพิมพ์ อินไซด์ มจธ. - หนังสือพิมพ์ อินไซด์มจธ. - มจธ. - ผู้บริหาร - บุคลากร - นักศึกษา - ศิษย์เก่า - สื่อมวลชน - สังคมภายนอก.

4 โฟลด์กระบวนงาน ของหนังสือพิมพ์อินไซด์ มจธ. หน่วยงานที่ ต้องการลงข่าว พิมพ์นสพ. อินไซด์ มจธ. จำนวน 13,000 ฉบับ / เดือน ผลิตนสพ. อินไซด์มจธ. 13,000 ฉบับ งานประชาสัมพันธ์ โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์สรรพสาร หน่วยงานใน มจธ. ตลาดนัดเอกสาร ส่งบุคลากรใน หน่วยงานมจธ. กล่องใส่หนังสือพิมพ์ ที่บอร์ดสามเหลี่ยม แจกนศ./ บุคลากรมจธ. หน่วยงานภายนอก มจธ. อินไซด์มจธ. 13,000 ฉบับ อินไซด์มจธ. 300 ฉบับ อินไซด์มจธ. 4.700 ฉบับ อินไซด์มจธ. 8,000 ฉบับ ส่งทางไปรษณีย์ ถึง - มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ - วิทยาลัยอาชีวะ - รร. มัธยมที่เปิดถึงม.6 - สื่อมวลชน - บุคคลเฉพาะ มจธ. จ่ายค่าส่งรายเดือน เองทั้งหมด - บางมด - บางขุนเทียน - ราชบุรี - จัดพิมพ์ฟรีแต่โรงพิมพ์ จัดหาสปอนเซอร์เพื่อ ลงโฆษณาในนสพ. หารายได้เข้าโรงพิมพ์

5 จากการที่ได้ปรึกษา ผู้บริหารงานวิจัย ทำให้ผู้วิจัยทราบว่าผู้บริหาร งานวิจัย ต้องการรู้ว่า บุคลากรและนักศึกษา ในมจธ. ทั้ง 3 วิทยาเขต มีการรับรู้ข่าวสารจาก หนังสือพิมพ์ อินไซด์ มจธ. มากน้อยในระดับใด

6 วัตถุประสงค์ ของการผลิตหนังสือพิมพ์อินไซด์ มจธ. 1. เพื่อให้มีการรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของ บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ของมจธ. 2. เพื่อให้มีการรับรู้ข่าวสารที่เป็นนโยบายต่างๆขอ งมจธ. 3. เพื่อให้มีการรับรู้ข่าวสารที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย มจธ. หลักสูตรนักวิจัยเน้นความชำนาญเฉพาะ (Greenbelt) รุ่นที่ 1 นักวิจัย นายพจน์เมธี โคตรสุ โพธิ์ สังกัด งานประชาสัมพันธ์ Blackbelt คุณวราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google