งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

2 ตัวเครื่อง (Case) ทำหน้าที่เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชิ้นไว้ด้านใน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนที่ สำคัญภายในเสียหาย

3 จอภาพ (Monitor) แสดงผลข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้ จากการรับข้อมูล

4 เมาส์ (Mouse) รับข้อมูล ใช้สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์
(ตัวชี้ตำแหน่ง) ไปมาบนจอภาพ ใช้คลิกเลือกโปรแกรม

5 แป้นพิมพ์ (Keyboard) ใช้พิมพ์ป้อนข้อความ
ใช้ในการป้อนข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ ใช้พิมพ์ป้อนข้อความ

6 แผ่นดิสก์ (Diskette) ใช้เก็บ บันทึกข้อมูล ที่พิมพ์ไว้แล้ว
เพื่อนำไปใช้งานต่อ บันทึกได้หลายครั้ง

7 แผ่นซีดีรอม (CD-ROM) เก็บข้อมูล สามารถบันทึกข้อมูล
ได้มาก ราคาไม่แพง บันทึกได้ครั้งเดียว

8 ลำโพง (Speaker) ใช้ในการขยายเสียง เพื่อให้ได้ยินเสียง จากคอมพิวเตอร์

9 เครื่องพิมพ์ (Printer)
เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผล โดยพิมพ์ ข้อความออกมาทางกระดาษ

10 สแกนเนอร์ (Scanner) ไม่สะดวกในการป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ด
เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลประเภทที่ ไม่สะดวกในการป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ด


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google