งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์. ตัวเครื่อง (Case) ทำหน้าที่เก็บอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชิ้นไว้ด้านใน เพื่อ ป้องกันไม่ให้ส่วนที่ สำคัญภายในเสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์. ตัวเครื่อง (Case) ทำหน้าที่เก็บอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชิ้นไว้ด้านใน เพื่อ ป้องกันไม่ให้ส่วนที่ สำคัญภายในเสียหาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์

2 ตัวเครื่อง (Case) ทำหน้าที่เก็บอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชิ้นไว้ด้านใน เพื่อ ป้องกันไม่ให้ส่วนที่ สำคัญภายในเสียหาย

3 จอภาพ (Monitor) แสดงผลข้อมูลหรือ ผลลัพธ์ที่ได้ จากการรับข้อมูล

4 เมาส์ (Mouse) รับข้อมูล ใช้สำหรับ เลื่อนเคอร์เซอร์ ( ตัวชี้ตำแหน่ง ) ไปมาบน จอภาพ ใช้คลิกเลือกโปรแกรม

5 แป้นพิมพ์ (Keyboard) ใช้ในการป้อนข้อมูลให้กับ คอมพิวเตอร์ ใช้พิมพ์ป้อนข้อความ

6 แผ่นดิสก์ (Diskette) ใช้เก็บ บันทึกข้อมูล ที่ พิมพ์ไว้แล้ว เพื่อนำไปใช้งานต่อ บันทึกได้หลายครั้ง

7 แผ่นซีดีรอม (CD- ROM) เก็บข้อมูล สามารถ บันทึกข้อมูล ได้มาก ราคาไม่แพง บันทึกได้ครั้งเดียว

8 ลำโพง (Speaker) ใช้ในการขยายเสียง เพื่อให้ได้ยินเสียง จากคอมพิวเตอร์

9 เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผล โดยพิมพ์ ข้อความออกมาทาง กระดาษ

10 สแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล ประเภทที่ ไม่สะดวกในการป้อนข้อมูล ทางคีย์บอร์ด


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์. ตัวเครื่อง (Case) ทำหน้าที่เก็บอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชิ้นไว้ด้านใน เพื่อ ป้องกันไม่ให้ส่วนที่ สำคัญภายในเสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google