งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครู ศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน

2 ครู ศรีไพร แตงอ่อน ทำแบบทดสอบ เรื่องเอกภพและ เทคโนโลยีอวกาศ ได้อย่างน้อยร้อย ละ 80

3 หลักฐานที่สำคัญที่สุด ที่ใช้สนับสนุน ทฤษฎีบิกแบงคืออะไร ครู ศรีไพร แตงอ่อน

4 การขยายตัวของเอก ภพตามกฎ ของฮับเบิล เกิดจาก การเคลื่อนตัว ออกจากกันของสิ่งใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

5 สิ่งที่เรามองเห็นเป็น ทางสีขาว พาดผ่านท้องฟ้าในคืน เดือนมืด หรือที่นักดาราศาสตร์ เรียกว่า ทางช้างเผือก คืออะไร ครู ศรีไพร แตงอ่อน

6 การเคลื่อนที่ปรากฏ ประจำวันของ ดาวฤกษ์จะเคลื่อนที่ ในลักษณะใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

7 ถ้าต้องการเห็นดาว เหนือได้ ทุกฤดูกาล นักเรียน จะต้องสังเกต อยู่ ณ ตำแหน่งใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

8 มุมเงยของวัตถุที่อยู่ บนเส้นขอบฟ้ามีค่า เท่าไร ครู ศรีไพร แตงอ่อน

9 ในการบอกตำแหน่ง ของวัตถุท้องฟ้า จะต้องรู้ค่าสิ่งใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

10 พลังงานความร้อน ของดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานชนิดใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

11 ปรากฏการณ์ใดเกิด จากลมสุริยะ ก. สุริยุปราคา ข. พายุแม่เหล็ก ค. แสงเหนือ – แสงใต้ ง. ข้อ ก และ ค ถูก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

12 ดวงอาทิตย์ประกอบด้วย แก๊สอะไรมากที่สุด ก. ฮีเลียม ข. คาร์บอน ค. ยูเรเนียม ง. ไฮโดรเจน ครู ศรีไพร แตงอ่อน

13 ความสำเร็จของโครงการ ยาน ขนส่งอวกาศของประเทศ สหรัฐอเมริกามีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงวิถีมนุษย์ใน ด้านใด มากที่สุด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

14 ดาวเทียมดวงแรกที่ ถูกส่งขึ้นไป โคจรในวงโคจรของ โลกได้สำเร็จคือ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

15 ดาวเทียมค้างฟ้าถูก สร้างขึ้นเพื่อ ใช้ประโยชน์ด้านใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

16 สถานีสื่อสาร ดาวเทียม ภาคพื้นดิน ของประเทศไทยอยู่ที่ ใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

17 จุดประสงค์ของ โครงการสกายแลบ คือข้อใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

18 ดาวเทียมดวงแรกที่ ถูกส่งขึ้นไป โคจรรอบโลกได้ สำเร็จ ได้ส่งข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งใดมายัง โลก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

19 จุดประสงค์หลักของ การ ส่งดาวเทียมไทยคม 3 ขึ้นไปโคจร รอบโลกคืออะไร ครู ศรีไพร แตงอ่อน

20 เมื่อครั้งที่เกิดพายุ ไต้ฝุ่นเกย์ ประเทศไทยได้รับ ภาพถ่ายจาก ดาวเทียมใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

21 โครงการอะพอลโล – ซัลยุต เป็นโครงการอวกาศ ร่วมระหว่าง ประเทศใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

22 อนุภาคพื้นฐานขณะ เกิดบิงแบงคือ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

23 ดาวฤกษ์รุ่นแรกมีธาตุ ใดเป็น สารเบื้องต้น ครู ศรีไพร แตงอ่อน

24 เอ็ดวิน พี ฮับเบิล ได้ ทำการศึกษา เกี่ยวกับเอกภพเรื่อง ใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

25 หลุมดำ หมายถึง ครู ศรีไพร แตงอ่อน

26 การระเบิดอย่าง รุนแรงของดาวฤกษ์ มวลมาก ก่อนจะดับ สลายเรียกว่า อะไร ครู ศรีไพร แตงอ่อน

27 ถ้าอุณหภูมิของแก๊สที่ แกนกลาง เนบิวลาสูงเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านเคลวิน จะทำให้ เกิดสิ่งใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

28 ดาวแคระขาวเกิดจาก ครู ศรีไพร แตงอ่อน

29 ต้นกำเนิดของ เนบิวลาคือ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

30 ดาวเคราะห์น้อยโคจร ระหว่าง ดาวเคราะห์ใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

31 ข้อมูลที่ได้จากกล้อง โทรทรรศน์ ฮับเบิล ช่วยให้มนุษย์ เกิดความ เข้าใจเรื่องใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

32 ถ้าประเทศไทย ต้องการสำรวจ สภาวะแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป ต้องใช้บริการจาก ดาวเทียมระบบใด ครู ศรีไพร แตงอ่อน

33 การส่งหอวิจัยลอยฟ้า ไปโคจร รอบโลกเพื่ออะไร ครู ศรีไพร แตงอ่อน

34

35 1. แรงโน้มถ่วงของ โลกหมายถึง..................................................... 2. เพราะเหตุใด ใน การส่งจรวดไปใน อวกาศ เมื่อจรวด แต่ละท่อนเผา ไหม้เชื้อเพลิง หมดแล้วจึงถูกสลัด ทิ้ง................................................ แรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อมวลของวัตถุ ลดมวลให้ น้อยลง ครู ศรีไพร แตงอ่อน

36 3. ยานอวกาศสำรวจ ดาวเคราะห์ ลำใด ที่ไม่มีนักบิน ควบคุม ก. ยานลูนา ข. ยานเรนเยอร์ ค. ยานมาริเนอร์ ง. ยานคอสมอส ครู ศรีไพร แตงอ่อน

37 4. ประเทศที่ประสบ ความสำเร็จใน การส่งยานอวกาศที่ มีนักบิน ควบคุมคือ..................................... 5. จุดมุ่งหมายของ การส่งยานอวกาศ ไปดาวเคราะห์ดวง อื่นคือ........................................................ สหรัฐอเมริกา ต้องการหาแหล่งที่อยู่ให้ประชากร ครู ศรีไพร แตงอ่อน

38 6. ยานขนส่งอวกาศ ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญคือ............................................................................................................................................................. - ยานขนส่งอวกาศ - ถังเชื้อเพลิงภายนอก - จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ครู ศรีไพร แตงอ่อน

39 7. จากข้อ 6 ส่วนประกอบที่ สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ คือ................................................... และส่วนที่ไม่ สามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ได้อีกคือส่วนใด........................................................ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

40 8. ภาวะไร้น้ำหนักมี ผลต่อมนุษย์เรื่อง ใด......................................................................................................... 9. การป้องกันปัญหา จากภาวะไร้ น้ำหนักของนักบิน อวกาศคือ........................................................ ความดันในเส้นโลหิตมาก เส้นเลือดแตกง่าย ออกกำลังกายในยานอวกาศ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

41 10. เหตุใดเชื้อเพลิงที่ ใช้กับจรวดถึง ต้องอยู่ในสถานะ ของเหลว......................................................................................................... - ให้บรรจุได้มากพอกับการเดินทาง - สามารถควบคุมการเผาไหม้ได้ ครู ศรีไพร แตงอ่อน

42 11. อาวุธที่ยิงออกไป เพื่อการทำลาย ล้างเรียกว่า................................... 12. อุปกรณ์ที่ส่งขึ้น ไปโคจรรอบโลก เพื่อประโยชน์ด้าน ต่าง ๆ..................................................... ขีปนาวุธ ดาวเทียม ครู ศรีไพร แตงอ่อน

43 13. ที่เรียกว่า ห้องปฏิบัติการใน อวกาศคือ................................... 14. การจุดระเบิดเพื่อ ปรับทิศการ เคลื่อนที่ของ กระสวยอวกาศ อาศัยหลัก วิทยาศาสตร์ใด..................................................... สถานีอวกาศ แรงกิริยา เท่ากับแรงปฏิกิริยา ครู ศรีไพร แตงอ่อน

44 15. เราเรียกความเร็ว ตั้งแต่ 11.2 กิโลเมตรต่อวินาที ที่ทำให้วัตถุ เดินทางสู่ห้วง อวกาศได้ว่า.................................................... ความเร็วหลุดพ้น ครู ศรีไพร แตงอ่อน


ดาวน์โหลด ppt ครู ศรีไพร แตงอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูศรีไพร แตงอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google