งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ตและเว็บ เครือขายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เกิดจากโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สากล อาพาร์เน็ต เว็บ เกิดขึ้น โดย CERN ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ตและเว็บ เครือขายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เกิดจากโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สากล อาพาร์เน็ต เว็บ เกิดขึ้น โดย CERN ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อินเทอร์เน็ตและเว็บ เครือขายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เกิดจากโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สากล อาพาร์เน็ต เว็บ เกิดขึ้น โดย CERN ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

3 ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้านต่าง ๆ การสื่อสาร การเลือกซื้อสินค้า การค้นหา ความบันเทิง การศึกษาหรือการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อคล้ายกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ ใช้โปรแกรมเบราว์เซอร์สำหรับเปิดดูเว็บต่าง ๆ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อโดยใช้ 3G

5 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP = Internet service Provider ใหบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น True CAT TOT 3BB AIS DTAC

6 เบราว์เซอร์ โปรแกรมในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ บนเว็บได้ เช่น เรียกดู ส่งข้อมูล แสดงข้อความและภาพ เช่น IE, Firefox, chrome เป็นต้น

7 ยูอาร์แอล

8 Domain Name

9 Seconday Level Domain : SLD)

10 ภาษาที่ใช้ในเว็บลเพจ HTML Javascript AJAX XML Applet (Java)

11 การติดต่อสื่อสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic main) หรือ (e-mail)

12 การติดต่อสื่อสาร

13 โซเชียลเน็ตเวิร์ก เผยแพร่ตัวตน – My Space – Google + – Facebook เผยแพร่ผลงาน – Youtube – Mutiply – Yahoo Vdo – Google Vdo – Flickr

14 โซเชียลเน็ตเวิร์ก ความสนใจตรงกัน (online Bookmarking) –Del.icio.us –Digg –Zickr เครือข่ายร่วมกันทำงาน เป็นเว็บไซต์สื่อกลางใน การทำงานร่วมกันโดยกลุ่มคนซึ่งอาจอยู่ภายใน องค์กรเดียวกัน P2P –Skype –BitTorrent

15 โซเชียลเน็ตเวิร์ก โลกความจริงเสมือน – เกมออนไลน์ – โปรแกรมจำลองสังคม 3 มิติ

16 บล็อก ไมโครบล็อก และวิกิ บล็อก หรือ เว็บล็อก –WordPress –Blogganfg –Exteen –GotoKnow ไมโครบล็อก –Twitter วิกิ ( สารานุกรมออนไลน์ )

17 เครื่องมือในการค้นหา ผู้ให้บริการค้นหา (search Service) –Spider หรือ webcrawler หาสารสนเทศใหม่ ปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ –Search Engine คือ โปรแกรมในการค้นหา

18 โปรแกรมค้นหา การค้นหาแบบใช้คำหลัก (Keyword Search) – ใช้คำหลักเทียบเคียงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ เช่น Google, Bing การค้นหาแบบไดเรกทอรี่ (diectory search) – ค้นหาตามไดเรกทอรี่แยกตามประเภทหัวข้อที่ ต้องการ เช่น dir.yahoo.com และ www.dmox.org เป็นต้นwww.dmox.org

19 โปรแกรมเมตาเสิร์ช เป็นการนำคำหลักไปค้นหาในหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน และกลั่นกรองเว็บที่ซ้ำกัน ออกไป – Dogpile – Ixquick – Metacrawer – Search – Clusty

20 โปรแกรมค้นหาเฉพาะทาง สิ่งแวดล้อม = eco-web.com แฟชั่น = infomat.com ประวัติศาสตร์ = historynet.com กฎหมาย = LLrx.com/guide การแพทย์ = metside.com

21 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-commerce เป็นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต และจัดส่ง สินค้าตามช่องทางต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท – ธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) – ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (C2C) – ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)

22 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ ธุรกิจกับผู้บริโภค ธนาคารออนไลน์ (online banking หรือ e- banking) การลงทุนหุ้นออนไลน์ (online stock trading หรือ e-trading) การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (online shopping หรือ e-retailing)

23 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ ผู้บริโภคกับผู้บริโภค เว็บไซต์บริษัทรับประมูล (auction house site) เว็บไซต์การประมูลระหว่างบุคคล (person- person auction site) –Amazon –WeBidz –eBay –Overstock

24 การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ เช็ค บัตรเครดิต ดิจิทัลแคช ซื้อเงินสดอิเล็กทรอนิกส์

25 โปรแกรมเว็บยูทิลิตี้ เป็นเป็นโปรแกรมที่ช่วยการทำงานในการใช้งาน อินเทอร์เน็ตและทำงานร่วมกับโปรแกรมเบราว เซอร์ เช่น ปลั๊กอิน –Acrobat Reader –Windows Media Player –QuickTime –RealPlayer –Shockwave

26 โปรแกรมเว็บยูทิลิตี้ ตัวกรอง คือ การป้องกันการเข้าถึงเว็บที่ไม่ เหมาะสม ติดตามการใช้งาน รายงาน รายละเอียดการใช้งานต่าง ๆ เช่น –CyberPatrol –Cybersitter –iProtectYou Pro Web Filter –Net Nanny –Safe Eyes Platinum

27 โปรแกรมเว็บยูทิลิตี้ ยูทิลิตี้ถ่ายโอนไฟล์ ใช้ในการดาวน์โหลดและ อัพโหลด เช่น – FTP และ SFTP – บริการถ่ายโอนไฟล์ผ่านเว็บ ใช้รับส่งไฟล์ผ่าน บราวเซอร์ – บิตทอร์เรนต์ ใช้ส่งข้อมูลไปยังหลาย ๆ เครื่อง แล้ว ให้หลายเครื่องช่วยกันส่งข้อมูลต้นฉบับ เช่น YouSendit Megaupload SendThisFile Pando Siambit

28 ชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยในการ ใช้อินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อความปลอดภัยและรักษาความเป็น ส่วนตัว และป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ – MaAfee’s Internet Security – Symantec’s Nortan Internet Security


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ตและเว็บ เครือขายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เกิดจากโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สากล อาพาร์เน็ต เว็บ เกิดขึ้น โดย CERN ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google