งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวเสาร์ (Saturn). ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ห่างจากดวง อาทิตย์เป็นดวงที่หกและมีขนาดใหญ่เป็น อันดับสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวเสาร์ (Saturn). ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ห่างจากดวง อาทิตย์เป็นดวงที่หกและมีขนาดใหญ่เป็น อันดับสอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวเสาร์ (Saturn)

2

3

4

5 ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ห่างจากดวง อาทิตย์เป็นดวงที่หกและมีขนาดใหญ่เป็น อันดับสอง

6 ในตำนานของชาวโรมัน Saturn เป็นเทพ แห่งการเกษตร หรือในตำนานของกรีก เรียกว่า Cronus

7 ดาวเสาร์เป็นที่รู้จักตั้งแต่ช่วงก่อน ประวัติศาสตร์ Galileo เริ่มสังเกตเป็น ครั้งแรกโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในปี 1610 วงแหวนของดาวเสาร์เป็นลักษณะ เฉพาะที่รู้จักกันดีในระบบสุริยะจนกระทั่ง ปี 1977 ถึงได้มีการค้นพบวงแหวนของ ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัส และดาวเนปจูน

8 ดาวเสาร์ดู ค่อนข้างแบนเมื่อ มองจากกล้อง โทรทรรศน์ขนาด เล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ตามแนวศูนย์สูตร และตามแนวขั้ว ต่างกันประมาณ 10% (120,536 km vs 108728 km) ซึ่งเป็นผล เนื่องจากการหมุน อย่างรวดเร็วและ สถานะที่เป็น ของเหลว

9 ดาวเสาร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 10 ชั่วโมง 39 นาที ดาวกลุ่มก๊าซทั้งหลายก็ มีลักษณะค่อนข้างแบนเช่นกัน แต่ไม่มาก เท่ากับที่ดาวเสาร์เป็น

10 ดาวเสาร์เป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อย มีค่าความถ่วงจำเพาะประมาณ 0.7 ซึ่ง น้อยกว่าน้ำ

11 ดาวเสาร์ประกอบด้วยไฮโดรเจน 75% และ ฮีเลียม 25% มีร่องรอยของน้ำ มีเทน แอมโมเนีย และ “ หิน ” ซึ่งมี ส่วนประกอบคล้ายกับดาวพฤหัส และ เนบิวลาเริ่มแรก

12 โครงสร้างภายใน ดาวเสาร์มีลักษณะ คล้ายดาวพฤหัส ซึ่งมีแกนกลางเป็น หิน มีชั้นของ liquid metallic hydrogen และ ชั้นของ molecule hydrogen และ พบร่องรอยของ น้ำแข็ง

13 ที่แกนกลางของดาวเสาร์มีอุณหภูมิสูง ประมาณ 12,000 K ดาวเสาร์ปลดปล่อย พลังงานสู่จักรวาลมากกว่าพลังงานที่ ได้รับจากดวงอาทิตย์ พลังงานส่วนเกินนี้ ได้จากกระบวนการ Kelvin-Helmholtz เช่นเดียวกับทีเกิดในดาวพฤหัส แต่ พลังงานนี้ไม่พอที่จะทำให้ดาวเสาร์เกิด การเรืองแสง ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการ ซึ่งอาจเกิดจากฝนฮีเลียมที่เกิดในดาว เสาร์

14 แถบสีที่สังเกตเห็น ได้บนดาวพฤหัสก็ พบได้บนดาวเสาร์ แต่มีความ เลือนลางมากกว่า แต่มีความกว้าง มากอยู่ใกล้เส้น ศูนย์สูตร ยังพบ ลักษณะคล้ายจุด แดงยักษ์และ ลักษณะอื่นๆบน ดาวเสาร์ที่คล้าย กับที่พบบนดาว พฤหัส

15 วงแหวน 2 วง (A และ B) และ วงแหวน จางๆอีก 1 วง (C) สามารถสังเกตได้จาก บนพื้นโลก ช่องว่างระหว่างวงแหวน A และ B เรียกว่า Casini division และ ช่องว่างจางๆที่ส่วนนอกของวงแหวน A ที่เรียกว่า Encke division ภาพถ่ายที่ได้ จากยาน Voyager แสดงให้เห็นวงแหวน จางๆอีก 4 วง วงแหวนของดาวเสาร์ซึ่ง ไม่เหมือนวงแหวนของดาวเคราะห์อื่นๆ เพราะมีความสว่างมาก

16

17 วงแหวนที่ล้อมรอบดาวเสาร์ทำให้ดาว เสาร์เป็นดาวที่สวยที่สุดดวงหนึ่งในระบบ สุริยะ ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ เป็นอิสระล่องลอยอยู่ในวงโคจร วัตถุ เหล่านี้มีขนาดตั้งแต่ระดับเซ็นติเมตร จนถึงหลายเมตร และบางชิ้นมีขนาดสอง สามกิโลเมตร

18 วงแหวนของดาวเสาร์มีความหนาบาง มากเมื่อเทียบกับเส้นผ่าศูนย์กลาง วง แหวนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 250,000 กิโลเมตร แต่มีความหนาเพียง 1.5 กิโลเมตร วงแหวนเหล่านี้ประกอบด้วย วัตถุจำนวนไม่มากนัก ถ้ารวมวัตถุที่ ประกอบขึ้นเป็นวงแหวนจะได้วัตถุที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 100 กิโลเมตร

19

20 วงแหวนประกอบด้วยน้ำแข็งเป็นส่วน ใหญ่ และบางส่วนที่เป็นหินที่มีน้ำแข็งหุ้ม อยู่

21 วงแหวน F ซึ่งเป็น วงแหวนชั้นนอก สุด ยัง ประกอบด้วยวง แหวนขนาดเล็ก อีกหลายวง

22 จุดกำเนิดของวงแหวนยังไม่เป็นที่ทราบ กัน แต่คาดว่าน่าจะมีการกำเนิดใน ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือเป็นชิ้นส่วนที่ ได้จากการแตกของดาวบริวารขนาด ใหญ่ที่ถูกชนด้วยอุกาบาตหรือดาวหาง

23 ในยามค่ำคืนบนท้องฟ้า ดาวเสาร์ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถึงแม้ว่า ดาวเสาร์จะไม่สว่างไสวเหมือนดาวพฤหัส แต่ก็อาจสังเกตเห็นได้จากการที่ดาวเสาร์ ไม่มีแสงกระพริบเหมือนดวงดาวอื่นๆใน ท้องฟ้า วงแหวนและดาวบริวารสามาร มองเห็นได้โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาด เล็ก

24 ดาวเสาร์มีดาวบริวาร 18 ดวง ซึ่งมาก ที่สุดในดาวเคราะห์ทั้งหลายในระบบ สุริยะ และในปี 1995 นักวิทยาศาสตร์ใช้ กล้องโทรทรรศน์ Hubble พบวัตถุ 4 ชิ้น ที่คาดว่าอาจเป็นบริวารใหม่ของดาวเสาร์

25


ดาวน์โหลด ppt ดาวเสาร์ (Saturn). ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ห่างจากดวง อาทิตย์เป็นดวงที่หกและมีขนาดใหญ่เป็น อันดับสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google