งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML (Hyper Text Markup Language) HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษา มาตรฐานสากลที่ใช้นำเสนอข้อมูลแบบ ผสมผสานในการสื่อสารแบบ World-Wide- Web.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML (Hyper Text Markup Language) HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษา มาตรฐานสากลที่ใช้นำเสนอข้อมูลแบบ ผสมผสานในการสื่อสารแบบ World-Wide- Web."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 HTML (Hyper Text Markup Language)

3 HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษา มาตรฐานสากลที่ใช้นำเสนอข้อมูลแบบ ผสมผสานในการสื่อสารแบบ World-Wide- Web ( หรือเรียกสั้นๆว่า Web) ซึ่งเป็นการ เชื่อมต่อ Web ของเครือข่ายของเครื่อง คอมพิวเตอร์ทั่วโลก (Internet) รูปแบบ หนึ่ง เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จาก แม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัด ความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้ สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย ข้อมูลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวจะถูก เชื่อมโยงเข้าหากัน ด้วยชุดคำสั่งต่างๆ เพื่อให้แสดงผล

4 ภาษา HTML ถือกำเนิดขึ้นมา จากความพยายามที่จะแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในโลกของ Internet ความแตกต่างกันทางด้าน Software และ Hardware ที่เป็นจุด กำเนิด ของ HTML ซึ่งเป็นมาตราฐานที่ ทำให้สามารถ ทำให้ผู้ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่บน โลกของ Internet สามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว

5 ทำให้คนทั่วโลกสามารถได้รับ ข้อมูลข่าวสารของเราในพริบตา เผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ของเรา ให้คนทั้งโลกได้อ่านอย่างไม่จำกัด ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในที่ ประชุมแทน สไลด์ หรือ แผ่นใส

6 HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียน โดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการ แสดงผลใช้เครื่องหมาย

7 1. Tag เดี่ยวเป็น Tag ที่ไม่ต้องมี การปิดรหัส เช่น, 2. Tag เปิด / ปิด เป็น Tag ที่ ประกอบด้วย Tag เปิด และ Tag ปิด โดย Tag ปิด จะมีเครื่องหมาย slash ( / ) นำหน้าคำสั่งใน Tag นั้นๆ เช่น …, …

8 ชื่อโปรแกรมหรือข้อมูล ที่ต้องการแสดงใน ส่วนหัว คำสั่งหรือข้อความที่ต้องการให้ แสดง

9 การปรับแต่งเอกสาร HTML 1. แบบใส่สีให้พื้นหลัง bgcolor = " ชื่อสี " หรือ bgcolor = "# รหัสสี ".... การใส่สีให้พื้นหลัง เป็นสีแดง.... 2. แบบใส่ภาพให้พื้นหลัง background = " ชื่อภาพ “.... การใส่ภาพให้พื้น หลัง....

10 การกำหนดลักษณะข้อความใน เอกสาร HTML 1. การกำหนดชื่อฟอนต์ face = " ชื่อฟอนต์ ”.... การหนดรูปแบบฟอนต์ของข้อความ.... ข้อความนี้ กำหนดฟอนต์แบบ Tahoma 2. การกำหนดขนาดของข้อความ size = " ขนาด ของข้อความ “.... การหนดรูปแบบขนาด ข้อความ.... ข้อความนี้กำหนดขนาด เท่ากับ 2 ข้อความนี้กำหนดขนาด เท่ากับ +2

11 3. การกำหนดสีของข้อความ color= " ชื่อ สี " หรือ color = "# รหัสสี ".... การหนดรูปแบบสี ข้อความ.... ข้อความนี้ กำหนดให้เป็นสีแดง

12 การจัดรูปแบบข้อความ 1. การกำหนดแบบตัวหนา (Bold)... ข้อความ... หรือ... ข้อความ... 2. การกำหนดแบบตัวเอียง (Italic)... ข้อความ... 3. การกำหนดแบบตัวขีดเส้นใต้ (Underline)... ข้อ ความ... 4. การกำหนดแบบตัวขีดฆ่า (Strike)... ข้อ ความ....... การจัดรูปแบบข้อความ.... ข้อความนี้กำหนด ตัวหนา b ข้อความนี้กำหนด ตัวหนา strong ข้อความนี้กำหนดตัวเอียง i ข้อความนี้กำหนดตัวขีด เส้นใต้ u ข้อความนี้กำหนด ตัวขีดฆ่า strike

13 การจัดตำแหน่งข้อความ 1. การกำหนดให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางด้วยแท็ก Center... ข้อความ... 2. การกำหนดตำแหน่งโดยใช้ Attribute ของแท็ก โดยใช้ Attribute align รูปแบบดังนี้... ข้อความ....... การจัดตำแหน่งข้อความ.... ข้อความนี้อยู่ กึ่งกลาง ข้อความชิดซ้าย ข้อความนี้อยู่กึ่งกลาง ข้อความนี้ชิดขวา

14 การใส่รูปภาพ 1. รูปแบบแท็กการใส่รูปภาพ.... การใส่รูปภาพ.... { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/11/2973713/slides/slide_14.jpg", "name": "การใส่รูปภาพ 1. รูปแบบแท็กการใส่รูปภาพ.... การใส่รูปภาพ....

15 การใส่เสียง นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน หมายเหตุ SRC=“ ชื่อเพลง. สกุล ”

16 ผู้จัด ทำ นางสาวแก้วกาญตา สิลาลอย เลขที่ 5 นางสาวกุลธิดา รัตยาว เลขที่ 3 นางสาวจุฬาภรณ์ ประสานเนตร เลขที่ 25 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

17


ดาวน์โหลด ppt HTML (Hyper Text Markup Language) HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษา มาตรฐานสากลที่ใช้นำเสนอข้อมูลแบบ ผสมผสานในการสื่อสารแบบ World-Wide- Web.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google