งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ดวงดาวแห่ง หนึ่ง.... เฮ้ย !! โนบะ เห็น นั้นเปล่า นั้นมันดาวโลกที่ กำลังเกิดภาวะ โลกร้อนนี้ ใช่ แล้ว เจ๊ลูเคีย มาจาก ไหน เนี้ย !! ฉันจะพา เธอ 2 คน ไปดาวโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ดวงดาวแห่ง หนึ่ง.... เฮ้ย !! โนบะ เห็น นั้นเปล่า นั้นมันดาวโลกที่ กำลังเกิดภาวะ โลกร้อนนี้ ใช่ แล้ว เจ๊ลูเคีย มาจาก ไหน เนี้ย !! ฉันจะพา เธอ 2 คน ไปดาวโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ดวงดาวแห่ง หนึ่ง.... เฮ้ย !! โนบะ เห็น นั้นเปล่า นั้นมันดาวโลกที่ กำลังเกิดภาวะ โลกร้อนนี้ ใช่ แล้ว เจ๊ลูเคีย มาจาก ไหน เนี้ย !! ฉันจะพา เธอ 2 คน ไปดาวโลก ศึกษา เกี่ยวกับ เรื่องภาวะ โลกร้อน ไปกัน !!!

2 4. การแก้ปัญหา 3. การป้องกัน 1. สาเหตุ 2. ผลกระทบ

3 1. สาเหตุ ภาวะโลกร้อนเป็นภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของ การเกิดเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่มนุษย์เผา ผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิต พลังงาน เราต่างทราบดีถึงผลกระทบ บางอย่างของภาวะโลกร้อน เช่น การ ละลายของน้ำแข็งในขั้วโลก ระดับน้ำทะเล ที่สูงขึ้น ความแห้งแล้งอย่างรุนแรง การ แพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสีและการเกิดพายุรุนแรง ฉับพลัน โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ประเทศตามแนวชายฝั่ง ประเทศที่ เป็นเกาะ และภูมิภาคที่กำลังพัฒนาอย่าง เอเชียอาคเนย์ กลับ เมนู ครับ

4 2. ผลกระทบ แม้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิของโลก จะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น จะส่งผลต่อเป็นทอด ๆ และจะมีผลกระทบ กับโลกในที่สุด ขณะนี้ผลกระทบดังกล่าว เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วทั่วโลก รวมทั้ง ประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การ ละลายของน้ำแข็งทั่วโลก ทั้งที่เป็นธาร น้ำแข็ง (glaciers) แหล่งน้ำแข็งบริเวณขั้ว โลก และในกรีนแลนด์ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่ง น้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำแข็งที่ละลายนี้ จะไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร เมื่อ ประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำสูงขึ้น น้ำ ก็จะมีการขยายตัวร่วมด้วย ทำให้ปริมาณ น้ำในมหาสมุทรทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเป็น ทวีคูณ ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมาก ส่งผล ให้เมืองสำคัญ ๆ ที่อยู่ริมมหาสมุทรตกอยู่ใต้ ระดับน้ำทะเลทันที กลับ เมนู ครับ

5 3. การป้องกัน ได้มีผู้แนะนำวิธีการช่วย ป้องกันสภาวะโลกร้อนดังนี้ 1. การลดระยะทาง 2. ปิดเครื่องปรับอากาศ 3. ลดระดับการใช้งาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า 4. Reuse 5. การรักษาป่าไม้ 6. ลดการใช้น้ำมัน กลับเมนู ค่ะ

6 4. การแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเราคงไม่ อาจหยุดยั้งสภาวะโลกร้อนที่กำลังจะ เกิดขึ้นในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าเราจะ หยุดผลิตแก๊สเรือนกระจกโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่บัดนี้ เพราะโลกเปรียบเสมือน เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีกลไกเล็ก ๆ จำนวนมากทำงานประสานกัน การ ตอบสนองที่มีต่อการกระตุ้นต่าง ๆ จะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุล และแน่นอนว่า สภาวะ สมดุลอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นย่อมจะ แตกต่างจากสภาวะปัจจุบันอย่างมาก

7 ได้ความรู้ มาเยอะ เลยนะ กอน ใช่ ต้อง ขอบคุณเจ๊ นะเนี้ย แล้วอย่าลืม ขอบคุณอีก 3 หนุ่ม 1 สาวด้วย นะจ๊ะ วันนี้ลูเคีย ลา ก่อนค่ะ

8 เด็กหญิงบัญฑิตา ขีตตะสังคะ ม.3/2 เลขที่ 23


ดาวน์โหลด ppt ณ ดวงดาวแห่ง หนึ่ง.... เฮ้ย !! โนบะ เห็น นั้นเปล่า นั้นมันดาวโลกที่ กำลังเกิดภาวะ โลกร้อนนี้ ใช่ แล้ว เจ๊ลูเคีย มาจาก ไหน เนี้ย !! ฉันจะพา เธอ 2 คน ไปดาวโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google