งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอสุวรรณภูมิ และเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอสุวรรณภูมิ และเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอสุวรรณภูมิ และเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สุวรรณภูมิ โดยมีนายแพทย์ปิยพงศ์ รัตนอาภา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายแพทย์ปิยพงศ์ รัตนอาภา กล่าวรายงานว่า ในวันนี้นอกจากจะจัดงานวัน อสม. แห่งชาติของอำเภอสุวรรณ ภูมิแล้ว ยังมีพิธีเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีเริ่ม ที่บ้าน อำเภอสุวรรณภูมิ ปี 2552 ด้วย ซึ่งจะเน้นในเรื่อง ของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากว่า ในปีนี้ อำเภอสุวรรณภูมิ เห็นว่าในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุกครัวเรือนควรได้รับการดูแลเอาใส่อย่างจริงจัง ทั้งนี้ต้อง อาศัยชุมชนที่เข้มแข็ง และมุ่งให้ชุมชนพัฒนาสุขภาพ ตนเองสามารถจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรคให้ได้ อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยโรงพยาบาล สุวรรรณภูมิ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ และ อสม. อำเภอสุวรรณภูมิ มีความคิดเห็นร่วมกันว่า ควรนำ แนวความคิด “ หอม ขาว ใส ตาข่ายนมยาน ” มาใช้ จึงได้ จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน ระยะเวลา ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552.

2 ภาพจากหน้าข่าว ประชาสัมพันธ์

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวัน อสม. แห่งชาติ อำเภอสุวรรณภูมิ และเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google