งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอสุวรรณภูมิ และเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอสุวรรณภูมิ และเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอสุวรรณภูมิ และเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม เวลา น. ณ บริเวณสนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายแพทย์ปิยพงศ์ รัตนอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายแพทย์ปิยพงศ์ รัตนอาภา กล่าวรายงานว่า ในวันนี้นอกจากจะจัดงานวัน อสม.แห่งชาติของอำเภอสุวรรณภูมิแล้ว ยังมีพิธีเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน อำเภอสุวรรณภูมิ ปี 2552ด้วย ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากว่า ในปีนี้อำเภอสุวรรณภูมิ เห็นว่าในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุกครัวเรือนควรได้รับการดูแลเอาใส่อย่างจริงจัง ทั้งนี้ต้องอาศัยชุมชนที่เข้มแข็ง และมุ่งให้ชุมชนพัฒนาสุขภาพตนเองสามารถจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรคให้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยโรงพยาบาลสุวรรรณภูมิ ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ และ อสม.อำเภอสุวรรณภูมิ มีความคิดเห็นร่วมกันว่า ควรนำแนวความคิด “ หอม ขาว ใส ตาข่ายนมยาน” มาใช้ จึงได้จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552.

2 ภาพจากหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอสุวรรณภูมิ และเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google