งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Profile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Profile

2 ประสบการณ์ในการทำงาน
ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ในการทำงาน ผลงานดีเด่น

3 ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - นายเมธา นามสกุล - แผลงฤทธิ์ ชื่อเล่น - เบ๊น วันเกิด - 27 ธันวาคม พ.ศ.2539 ที่อยู่ - 130/128 ม.1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ น้ำหนัก - 66 กิโลกรัม ส่วนสูง เซนติเมตร สัญชาติ - ไทย เชื้อชาติ - ไทย สถานภาพ - โสด

4 ประวัติการศึกษา ระดับอนุบาล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง ระดับประถมศึกษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง เกรดเฉลี่ย 3.96 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ เกรดเฉลี่ย 3.88 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ - วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เกรดเฉลี่ย 3.98

5 ความสามารถพิเศษ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ = Microsoft office(word, excel, power point), Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver ทักษะภาษาอังกฤษ - สื่อสาร = ปานกลาง , การอ่าน = ปานกลาง เขียน = ปานกลาง การพิมพ์ = ภาษาไทย 30 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที

6 ประสบการณ์ในการทำงาน
ธันวาคม 2555 – มกราคม นักศึกษาฝึกงานแผนก Dry Food บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาสุขสวัสดิ์) ธันวาคม 2556 – มกราคม นักศึกษาฝึกงานแผนก Dry Food บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาสุขสวัสดิ์)

7 ผลงานดีเด่น เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลของอาชีวศึกษามหานครในกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 8 รางวัลดาวรุ่ง การแข่งขันฟุตซอลองค์กรเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลองค์กรเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.2 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรม Microsoft word รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันเสนอขายสินค้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันโปรแกรม Microsoft excel


ดาวน์โหลด ppt My Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google