งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - นายเมธา นามสกุล - แผลงฤทธิ์ ชื่อเล่น - เบ๊น วันเกิด - 27 ธันวาคม พ. ศ.2539 ที่อยู่ - 130/128 ม.1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - นายเมธา นามสกุล - แผลงฤทธิ์ ชื่อเล่น - เบ๊น วันเกิด - 27 ธันวาคม พ. ศ.2539 ที่อยู่ - 130/128 ม.1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - นายเมธา นามสกุล - แผลงฤทธิ์ ชื่อเล่น - เบ๊น วันเกิด - 27 ธันวาคม พ. ศ.2539 ที่อยู่ - 130/128 ม.1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 น้ำหนัก - 66 กิโลกรัม ส่วนสูง - 177 เซนติเมตร สัญชาติ - ไทย เชื้อชาติ - ไทย สถานภาพ - โสด

4 ประวัติการศึกษา ระดับอนุบาล - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง เกรดเฉลี่ย 3.96 ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ เกรดเฉลี่ย 3.88 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ - วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เกรดเฉลี่ย 3.98

5 ความสามารถพิเศษ ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ = Microsoft office(word, excel, power point), Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver ทักษะภาษาอังกฤษ - สื่อสาร = ปานกลาง, การอ่าน = ปานกลาง เขียน = ปานกลาง การพิมพ์ = ภาษาไทย 30 คำ / นาที ภาษาอังกฤษ 35 คำ / นาที

6 ประสบการณ์ในการทำงาน ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556- นักศึกษาฝึกงานแผนก Dry Food บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ( สาขาสุขสวัสดิ์ ) ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557- นักศึกษาฝึกงานแผนก Dry Food บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ( สาขาสุขสวัสดิ์ )

7 ผลงานดีเด่น เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลของอาชีวศึกษามหานครในกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 8 รางวัลดาวรุ่ง การแข่งขันฟุตซอลองค์กรเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลองค์กรเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.2 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรม Microsoft word รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันเสนอขายสินค้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันโปรแกรม Microsoft excel


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - นายเมธา นามสกุล - แผลงฤทธิ์ ชื่อเล่น - เบ๊น วันเกิด - 27 ธันวาคม พ. ศ.2539 ที่อยู่ - 130/128 ม.1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google