งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L EADER & M ANAGEMENT : FROM 3 K INGDOMS TO T HE F LAT W ORLD Banchong Mahaisavariya, M.D. Faculty of Medicine Siriraj Hospital Dean, Faculty of Graduate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L EADER & M ANAGEMENT : FROM 3 K INGDOMS TO T HE F LAT W ORLD Banchong Mahaisavariya, M.D. Faculty of Medicine Siriraj Hospital Dean, Faculty of Graduate."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L EADER & M ANAGEMENT : FROM 3 K INGDOMS TO T HE F LAT W ORLD Banchong Mahaisavariya, M.D. Faculty of Medicine Siriraj Hospital Dean, Faculty of Graduate Studies Mahidol University UGP8 1 9 July, 2012

2 R OMANCE OF THE T HREE K INGDOMS ( 三国演義 ) Luo Guanzhong ( 羅貫中 ) 14 th century Chinese civil wars (180-280 AD) 1191 historic figures: 128 lords 436 generals, 451 advisers, etc 5 Governance concepts: Comprehensive Ethic Strategy People Mx Strange ideas (Hafsi & Li Yan HEC Montreal, 2007) (www.shvoong.com/book/505447) 2

3 L EADERS, V ALUES & N ORMS 7 Dominant Patterns: Dominant values Loyalty Family Friendship Emotion Legitimacy Being hospitable Identify best advisers Faithful to the promises Remembering one’s debt (Hafsi & Li Yan HEC Montreal, 2007) 3

4 P EOPLE M X : C AO C AO ( 曹操 ) 4 (Ack: รศ. ดร. ศุภชัย ตั้งวงษ์ ศานต์ )

5 P EOPLE M X : C AO C AO ( 曹操 ) ใช้ความรักความใส่ใจครองใจคน ด้วยความ เป็นคนจริงจังและจริงใจ ใช้ความซื่อสัตย์ปฏิบัติต่อคน ด้วยความ ไว้วางใจและเป็นกันเอง ใช้เหตุผลสยบคน ด้วยความเป็นกลางและ ยุติธรรม ใช้ความเชื่อถือปฏิบัติต่อคน ด้วยคำพูดและ การกระทำในทางเดียวกัน ใช้กฎระเบียบปกครองคน ด้วยคำสั่งข้อห้ามที่ ชัดเจน ใช้ความยืดหยุ่นให้อภัยคน ด้วยหลักในการ บริหารจัดการ ใช้คุณประโยชน์คืนต่อผู้กระทำ ด้วยการรู้จักยก ย่องผู้อื่นและตำหนิตนเอง ใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจ ต่อผู้ร่วมงานอย่าง เหมาะสม ด้วยการให้ ตาม ผลงาน (Ack: รศ. ดร. ศุภชัย ตั้งวงษ์ ศานต์ ) 5

6 T HE L EADER OF THE F UTURE Ten skills: Get global Financial acumen Character matters Develop resiliency Technological mastery 6 Dan McCarthy, 2009 ( www.greatleadershipbydan.com/)

7 T HE L EADER OF THE F LAT W ORLD Ten skills: (cont’) Partnering Learn to surf Shared leadership Information synthesis Ongoing learning and renewal 7 Dan McCarthy, 2009 ( www.greatleadershipbydan.com/)


ดาวน์โหลด ppt L EADER & M ANAGEMENT : FROM 3 K INGDOMS TO T HE F LAT W ORLD Banchong Mahaisavariya, M.D. Faculty of Medicine Siriraj Hospital Dean, Faculty of Graduate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google