งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

第六课 星期几有汉语课? 教师:王瑜琴 学生:M2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "第六课 星期几有汉语课? 教师:王瑜琴 学生:M2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 第六课 星期几有汉语课? 教师:王瑜琴 学生:M2

2 自我介绍 Self-Introduction
Name: 王瑜琴/Joy WANG Age: 26 Hobbies: travelling; delicous food; movies Education:BA(English); Master(MTCFSL)

3 星期 星期一 星期日/星期天 星期二 星期六 星期三 星期五 星期四

4 Difference between "星期天" & “星期日”:
星期天:informal(spoken) 星期日:formal(written&spoken)

5 —今天星期几? —今天星期二。 日历:

6 作业1 Write the words on P57 in your notebook, including pinyin, characters, English meaning, strokes.

7 汉语课 = 汉语 + 泰语课 泰语 英语课 英语 韩语课 韩语 数学课 数学 体育课 体育 艺术课 艺术 自然科学课 自然科学

8 = + 课本 汉语课本 汉语 课本 泰语课本 泰语 英语课本 英语 韩语课本 韩语 数学课本 数学 体育课本 体育 艺术课本 艺术
自然科学课本 自然科学

9 A:我们一星期有几节汉语课? เรามีวิชาภาษาจีนกี่ครั้งในสัปดาห์ B:一星期有四节汉语课。 มีวิชาภาจีน4ครั้งต่อสัปดาห์ A:星期几有汉语课?วันไหนมีวิชาภาษาจีน B:星期二和星期四有汉语课。 วันอังคารและวันพฤหัสบดี มีวิชาภาษาจีน

10 A:今天星期几?วันนี้วันที่เท่าไหร่
B:今天星期二。วันนี้วันอังคาร A:今天有汉语课吗?วันนี้มีวิชาภาษาจีนไหม B:当然!แน่นอน A:你的汉语课本呢?หนังสือภาษาจีนของคุณอยู่ไหน B:糟糕!我忘了!แย่จัง ฉันลืม

11 A:今天有汉语课吗? (上午/下午/晚上) B:有/没有。 A:星期几有汉语课? B:星期二有汉语课?

12 作业2 Design your own schedule on A4 in Chinese. Please do it colorful. The more beautiful and correct it is , the more scores you will get.

13 我一星期有二十五节课,有汉语课、泰语课、数学课、体育课、艺术课……这是我的汉语课本,很漂亮,也很有趣。我喜欢汉语课,也很喜欢我的汉语老师。หนึ่งสัปดาห์ฉันมี25วิชา มีวิชาภาษาจีน วิชาภาษาไทย วิชาเลข วิชาพละ วิชาศิลปะ นี่คือหนังสือจีนของฉัน สวยมาก และน่าสนใจ ฉันชอบวิชาภาษาจีน และชอบครูสอนภาษาจีนของฉันมาก

14 作业3 Finish the sheet given to you. Recite the two dialogues on P56.

15 感谢观赏 单击添加您的公司信息(联系方式及落款)


ดาวน์โหลด ppt 第六课 星期几有汉语课? 教师:王瑜琴 学生:M2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google