งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 第六课 星期几有汉语课? 教师:王瑜琴 学生: M2. LOGO Page  2 自我介绍 Self-Introduction Name: 王瑜琴 /Joy WANG Age: 26 Hobbies: travelling; delicous food; movies Education:BA(English);

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 第六课 星期几有汉语课? 教师:王瑜琴 学生: M2. LOGO Page  2 自我介绍 Self-Introduction Name: 王瑜琴 /Joy WANG Age: 26 Hobbies: travelling; delicous food; movies Education:BA(English);"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 第六课 星期几有汉语课? 教师:王瑜琴 学生: M2

2 LOGO Page  2 自我介绍 Self-Introduction Name: 王瑜琴 /Joy WANG Age: 26 Hobbies: travelling; delicous food; movies Education:BA(English); Master(MTCFSL)

3 LOGO Page  3 星期 星期一 星期日 / 星期天 星期二 星期六 星期三 星期五 星期四

4 LOGO Page  4 Difference between " 星期天 " & “ 星 期日 ” : 星期天: informal(spoken) 星期日: formal(written&spoken)

5 LOGO Page  5 — 今天星期几? — 今天星期二。 日历:

6 LOGO Page  6 作业 1 Write the words on P57 in your notebook, including pinyin, characters, English meaning, strokes.

7 LOGO Page  7 课 汉语课汉语课 = 汉语汉语 + 课 泰语课泰语课泰语泰语 英语课英语课英语英语 韩语课韩语课韩语韩语 数学课数学 体育课体育 艺术课艺术 自然科学课自然科学

8 LOGO Page  8 课本 汉语课本 = 汉语汉语 + 课本 泰语课本泰语泰语 英语课本英语英语 韩语课本韩语韩语 数学课本数学 体育课本体育 艺术课本艺术 自然科学课本自然科学

9 LOGO Page  9 A :我们一星期有几节汉语课? เรามีวิชาภาษาจีนกี่ครั้งในสัปดาห์ B :一星期有四节汉语课。 มีวิชาภาจีน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ A :星期几有汉语课?วันไหนมีวิชา ภาษาจีน B :星期二和星期四有汉语课。 วันอังคารและวันพฤหัสบดี มีวิชา ภาษาจีน

10 LOGO Page  10 A :今天星期几?วันนี้วันที่เท่าไหร่ B :今天星期二。วันนี้วันอังคาร A :今天有汉语课吗?วันนี้มีวิชา ภาษาจีนไหม B :当然!แน่นอน A :你的汉语课本呢?หนังสือ ภาษาจีนของคุณอยู่ไหน B :糟糕!我忘了!แย่จัง ฉันลืม

11 LOGO Page  11 A :今天有汉语课吗? (上午 / 下午 / 晚上) B :有 / 没有。 A :星期几有汉语课? B :星期二有汉语课?

12 LOGO Page  12 作业 2 Design your own schedule on A4 in Chinese. Please do it colorful. The more beautiful and correct it is, the more scores you will get.

13 LOGO Page  13 我一星期有二十五节课,有汉语课、泰 语课、数学课、体育课、艺术课 …… 这 是我的汉语课本,很漂亮,也很有趣。 我喜欢汉语课,也很喜欢我的汉语老师。 หนึ่งสัปดาห์ฉันมี 25 วิชา มีวิชาภาษาจีน วิชาภาษาไทย วิชาเลข วิชาพละ วิชา ศิลปะ นี่คือหนังสือจีนของฉัน สวยมาก และน่าสนใจ ฉันชอบวิชาภาษาจีน และ ชอบครูสอนภาษาจีนของฉันมาก

14 LOGO Page  14 作业 3 Finish the sheet given to you. Recite the two dialogues on P56.

15 感谢观赏 单击添加您的公司信息(联系方式及落款)


ดาวน์โหลด ppt LOGO 第六课 星期几有汉语课? 教师:王瑜琴 学生: M2. LOGO Page  2 自我介绍 Self-Introduction Name: 王瑜琴 /Joy WANG Age: 26 Hobbies: travelling; delicous food; movies Education:BA(English);

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google