งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Generation Z : The new millennial

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Generation Z : The new millennial"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Generation Z : The new millennial
โดย อ.ภูริทัต สิงหเสม สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

2 จิตวิทยาการเรียนการสอนนิสิต GEN Z
Generation Z : The new millennial จิตวิทยาการเรียนการสอนนิสิต GEN Z

3 โลกเปลี่ยน ไอทีเปลี่ยน วิถีเปลี่ยน การบริโภคเปลี่ยน “มนุษย์เปลี่ยน”
Generation Z : The new millennial โลกเปลี่ยน ไอทีเปลี่ยน วิถีเปลี่ยน การบริโภคเปลี่ยน “มนุษย์เปลี่ยน”

4 Generation Z : The new millennial
นิสิตเปลี่ยน ?

5 4 ลักษณะของคน GEN Z Generation Z วางใจเชื่อถือเทคโนโลยี
Generation Z : The new millennial 4 ลักษณะของคน GEN Z Generation Z วางใจเชื่อถือเทคโนโลยี

6 Generation Z ทำกิจกรรมต่างๆมากมายในเวลาเดียวกัน
Generation Z : The new millennial Generation Z ทำกิจกรรมต่างๆมากมายในเวลาเดียวกัน

7 Generation Z อยากเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ, เข้าประเด็น
Generation Z : The new millennial Generation Z อยากเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ, เข้าประเด็น อยากเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ อยากมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตนเองสนใจ ชอบให้เข้าประเด็นให้ตรง เรียนรู้ในกิจกรรม (Learning Activities)

8 Generation Z : The new millennial

9 Generation Z with “Mobile”
Generation Z : The new millennial Generation Z with “Mobile” Chinese teen sells kidney for iPhone and iPad

10 Generation Z with “Mobile”
Generation Z : The new millennial Generation Z with “Mobile” “Don’t talk, just text me” “Lol” “OMG” “คิดถึงจุง” “ว่างาย”

11 Generation Z : The new millennial

12 Generation Z : The new millennial

13 Generation Z ต้องทันใจ ใจร้อน
Generation Z : The new millennial Generation Z ต้องทันใจ ใจร้อน Instant minded, impatient

14 Generation Z : The new millennial

15 Generation Z : The new millennial


ดาวน์โหลด ppt Generation Z : The new millennial

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google