งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G eneration Z : The new millennial โดย อ. ภูริทัต สิงหเสม สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ ศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G eneration Z : The new millennial โดย อ. ภูริทัต สิงหเสม สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ ศึกษาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 G eneration Z : The new millennial โดย อ. ภูริทัต สิงหเสม สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ ศึกษาศาสตร์

2 Generation Z : The new millennial จิตวิทยา การเรียนการสอน นิสิต GEN Z

3 Generation Z : The new millennial โลก เปลี่ยน ไอที เปลี่ยน วิถี เปลี่ยน การบริโภค เปลี่ยน “ มนุษย์ เปลี่ยน ”

4 Generation Z : The new millennial นิสิตเปลี่ยน ?

5 Generation Z : The new millennial 4 ลักษณะของคน GEN Z Generation Z วางใจ เชื่อถือเทคโนโลยี

6 Generation Z : The new millennial Generation Z ทำกิจกรรมต่างๆ มากมายในเวลาเดียวกัน

7 Generation Z : The new millennial Generation Z อยากเรียนรู้ในสิ่ง ที่ต้องการ, เข้าประเด็น อยากเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ อยากมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตนเอง สนใจ ชอบให้เข้าประเด็นให้ตรง เรียนรู้ในกิจกรรม (Learning Activities)

8 Generation Z : The new millennial

9 Generation Z with “Mobile” Chinese teen sells kidney for iPhone and iPad

10 Generation Z : The new millennial Generation Z with “Mobile” “Don’t talk, just text me” “Lol” “OMG” “ คิดถึงจุง ” “ ว่างาย ”

11 Generation Z : The new millennial

12

13 Generation Z ต้องทันใจ ใจ ร้อน Instant minded, impatient

14 Generation Z : The new millennial

15


ดาวน์โหลด ppt G eneration Z : The new millennial โดย อ. ภูริทัต สิงหเสม สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ ศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google