งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรงบาดาล Kalamona. ผู้จัดทำ นางสาว อภิญญา ปินตาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารีฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรงบาดาล Kalamona. ผู้จัดทำ นางสาว อภิญญา ปินตาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารีฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรงบาดาล Kalamona. ผู้จัดทำ นางสาว อภิญญา ปินตาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารีฯ

2 ลักษณะ วิสัย ใบลำ ต้น ผลผล ดอ ก

3 ทรงบาดา ล ชื่อสามัญ : Kalamona ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassiasurattensis Burm.. ตระกูล : LEGUMINOSAE ชื่ออื่น : ขี้เหล็กหวาน, ตรึง บาดาล

4 ลักษณะ ทั่วไป ทรงบาดาลเป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลาง ลำต้นมีความสูง ประมาณ 5-10 เมตร ทรงพุ่มมี การแตกกิ่งก้านสาขามากและ แน่นทึบ ใบเป็นใบรวมออกเป็น แผงบนก้านใบ แผงใบยาว ประมาณ 5-7 เซนติเมตร ใบ เรียบอยู่บนแผงเป็นคู่มีประมาณ 8-12 ใบ ออกดอกเป็นช่อตาม ส่วนยอดของลำต้น มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีสีเหลือง ดอกบาน เต็มที่กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบน ๆ ออกเป็นช่อ ฝักเป็นคลื่น

5 ประโยชน์ ทั่วไป คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใด ปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เพราะทรงบาดาลคือ ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้น บาดาล และยังมีบางคนกล่าวว่า ทรงบาดาลหรือ ทรงบันดาล คือ การเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจอัน ยิ่งใหญ่ และยังมีความเชื่ออีกว่า จะทำให้มีทองมาก เพราะดอก ทรงบาดาลสามารถออกดอก ตลอดปี ลักษณะดอกขณะบานมี สีเหลือง เรืองรองดั่งทองอำไพ

6 แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือ กลางแจ้ง น้ำ ต้องการปริมาณน้ำน้อยถึงปาน กลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน / ครั้ง ดิน ชอบดินร่วนซุย ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-3 กิโลกรัม / ต้น ควรใส่ปีละ 2-4 ครั้ง การขยายพันธ์ การตอนกิ่ง การ เพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การเพาะเมล็ด การดูแล รักษา

7 สรรพคุณ สรรพคุณของ ทรงบาดาลและ วิธีใช้ ส่วนที่ใช้ ประโยชน์ของ ทรงบาดาลคือ ราก ซึ่งจะให้สรรพคุณ ดังต่อไปนี้คือ นำราก มาต้มน้ำ แล้วนำน้ำที่ ได้มาใช้ดื่มแก้อาการ สะอึก หรือถอนพิษ ผิดสำแดง


ดาวน์โหลด ppt ทรงบาดาล Kalamona. ผู้จัดทำ นางสาว อภิญญา ปินตาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์จิตต์อารีฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google