งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว อภิญญา ปินตาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว อภิญญา ปินตาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว อภิญญา ปินตาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ทรงบาดาล Kalamona. ผู้จัดทำ นางสาว อภิญญา ปินตาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

2 ลักษณะวิสัย ดอก ผล ใบ ลำต้น

3 ทรงบาดาล ชื่อสามัญ : Kalamona
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassiasurattensis Burm.. ตระกูล: LEGUMINOSAE ชื่ออื่น: ขี้เหล็กหวาน , ตรึงบาดาล

4 ลักษณะทั่วไป ทรงบาดาลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ทรงพุ่มมีการแตกกิ่งก้านสาขามากและแน่นทึบ ใบเป็นใบรวมออกเป็นแผงบนก้านใบ แผงใบยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ใบเรียบอยู่บนแผงเป็นคู่มีประมาณ 8-12 ใบ ออกดอกเป็นช่อตามส่วนยอดของลำต้น มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีสีเหลือง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบน ๆ ออกเป็นช่อ ฝักเป็นคลื่น

5 ประโยชน์ทั่วไป คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทรงบาดาลไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เพราะทรงบาดาลคือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาล และยังมีบางคนกล่าวว่าทรงบาดาลหรือ ทรงบันดาล คือการเกิดขึ้นแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ และยังมีความเชื่ออีกว่าจะทำให้มีทองมาก เพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดปี ลักษณะดอกขณะบานมีสีเหลือง เรืองรองดั่งทองอำไพ

6 การดูแลรักษา แสง ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
น้ำ ต้องการปริมาณน้ำน้อยถึงปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7วัน/ครั้ง ดิน ชอบดินร่วนซุย ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 2-4 ครั้ง การขยายพันธ์ การตอนกิ่ง การเพาะเมล็ด วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การเพาะเมล็ด 

7 สรรพคุณ  สรรพคุณของทรงบาดาลและวิธีใช้ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ของทรงบาดาลคือ ราก ซึ่งจะให้สรรพคุณดังต่อไปนี้คือ นำรากมาต้มน้ำ แล้วนำน้ำที่ได้มาใช้ดื่มแก้อาการสะอึก หรือถอนพิษผิดสำแดง 


ดาวน์โหลด ppt นางสาว อภิญญา ปินตาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google