งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DNA marker Selection (transformation, breeding) Identification

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DNA marker Selection (transformation, breeding) Identification"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DNA marker Selection (transformation, breeding) Identification
Phylogeny/taxonomy Genetic variation

2 Seed purity Hybrid purity Non-gene marker eg. microsatellite marker Specific gene marker เปรียบเทียบแบบแผนแถบดีเอ็นเอ

3

4

5

6 ข้อมูลใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช
ประชาคมยุโรปถอนข้อเสนอในการติดฉลากเมล็ดพันธุ์ GM ฉลากระบุระดับการปนเปื้อนเมล็ดพันธุ์ GM ในเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม ปัจจุบันหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนได้ยาก ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ปลูกเมล็ดพันธุ์ GM ได้ แต่ไม่มีการกำหนด ระดับการปนเปื้อนที่ต้องติดฉลาก

7 ประชาคมยุโรปอนุญาตให้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ GM
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 17 สายพันธุ์ และ oilseed rape 1 สายพันธุ์ ใช้ในเชิงการค้า: ขาย และ ปลูก ใน 26 ประเทศ ฝรั่งเศสและสเปน ปลูกตั้งแต่ 1998

8 ฝ้าย GM ในออสเตรเลีย สินค้าเกษตรที่สำคัญของออสเตรเลีย พันธุ์บอลการ์ด
ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช 75 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าพันธุ์เดิม คือ อินการ์ด มีโปรตีนฆ่าแมลง 2 ชนิด ลดโอกาสเกิดการต้านทาน

9 บราซิลอนุญาตการค้าพืช GM
ภายในธันวาคม 2547 ข้าวโพด ฝ้าย และ ข้าว Transgenic plant without foreign DNA สร้างพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยไม่ใช้แบคทีเรียเป็นเวคเตอร์ ทดลองสำเร็จในมันฝรั่ง ลดการสร้างโพลีฟีนอลออกซิเดส ที่ทำให้หัวมันเป็นสีน้ำตาล

10 องุ่น GM ในฝรั่งเศส ไวรัส GFLV (Grapevine Fanleaf Virus)
พาหะนำโรค soil nematode Xiphinema index การเติบโตชะงัก สีใบซีด ผลองุ่นรสชาติไม่ดี พันธุ์อ่อนแอ ให้ผลผลิตลดลง 80 เปอร์เซ็นต์ ปกติโดยสารเคมี nematicide ซึ่งแรงมาก

11 องุ่นต้านทาน Fanleaf disease
ต้นแข็งแรง เพิ่มคุณภาพไวน์ ลดการใช้สารเคมี ถ่ายย้าย virus coat protein gene เข้าเซลล์ root stock ถ่ายย้าย chitinase gene ให้ต้านทานเชื้อรา

12 หนอนไหมผลิตผิวหนังมนุษย์
การทดลองในญี่ปุ่น Human collagen gene เส้นไหม มี คอลลาเจน เป็นองค์ประกอบ สกัดด้วยวิธีทางเคมี ผิวหนังเทียม เพื่อ แต่งแผล

13 มันฝรั่ง และ ยาสูบ เพื่อผลิตเส้นใยแมงมุม
งานทดลองในเยอรมันนี ยีนจากแมงมุม Nephila clavipes พืชผลิตโปรตีนเส้นใยในปริมาณมาก สกัดโปรตีน (2% of total protein)ไปทอเป็นเส้นใย แข็งแรงกว่าเหล็ก ไม่เป็นพิษ ยืดหยุ่นสูง biodegradable เทคนิคเดียวกัน ทำในแบคทีเรีย และ แพะ (โปรตีนน้ำนม)

14 เพิ่มคุณค่าทางอาหารให้ bean
Bean (Phaseolus vulgaris L.) มี methionine ในปริมาณน้อย Brazil nut (Bertholletia excelsa) Met-rich storage albumin ถ่ายย้ายยีนด้วยการยิงอนุภาคเคลือบด้วยดีเอ็นเอ พันธุ์คัดเลือกมี Met เพิ่ม เปอร์เซ็นต์

15 เพิ่มปริมาณผลผลิตให้มะเขือเทศ
ยีนจากข้าวโพด sucrose-phosphate synthase จากซูโครส เป็น แป้ง ดัดแปลงโปรโมเตอร์ CaMV 35S ถ่ายย้ายยีนเข้าสู่มะเขือเทศ เพิ่มเอนไซม์ 2 เท่า เพิ่มปริมาณผลผลิต 80 เปอร์เซ็นต์


ดาวน์โหลด ppt DNA marker Selection (transformation, breeding) Identification

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google