งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Office Publisher 2003 โปรแกรมสำเร็จรูปใน ชุด Microsoft Office ที่ จะช่วยเราในการทำงาน เอกสารในสำนักงาน เช่น แคตตาล๊อก นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Office Publisher 2003 โปรแกรมสำเร็จรูปใน ชุด Microsoft Office ที่ จะช่วยเราในการทำงาน เอกสารในสำนักงาน เช่น แคตตาล๊อก นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Office Publisher 2003 โปรแกรมสำเร็จรูปใน ชุด Microsoft Office ที่ จะช่วยเราในการทำงาน เอกสารในสำนักงาน เช่น แคตตาล๊อก นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว รายงานประจำปี ซองจดหมาย หัว จดหมาย ฯลฯ ได้อย่าง มืออาชีพ ด้วยขั้นตอน ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

2 แถบ เมนู แถบเครื่องมือ ปุ่มควบคุม เลือกงานที่จะทำ

3 เลือก Publication for Print

4

5 นามบัตร วุฒิบัตร เกียรติบัตร แผ่นพับ การ์ดในโอกาสต่าง ๆ ซองจดหมาย

6 1. เลือก Business Card ( นามบัตร ) 2. เลือกรูปแบบที่ ต้องการ โดยการคลิก ที่รูปที่เราต้องการ

7 กรอกข้อมูลลงใน Personal Information เพื่อที่จะไม่ต้องแก้ไขบ่อยใน กรณีที่เราเลือกรูปแบบใหม่

8 กำหนดให้มีการใช้รูป Logo กำหนดว่าจะใช้แนวตั้ง หรือ แนวนอน กำหนดว่าจะเลือกแบบแผ่นเดียว หรือ Print ทีละหลาย ๆ ใบใน 1 แผ่น

9 เลือก Publication Designs เมื่อต้องการเลือกรูปแบบ นามบัตรอื่น ๆ

10 การพิมพ์นามบัตรออกทาง เครื่องพิมพ์ 1. เลือกเครื่องพิมพ์ 3. กำหนดจำนวนที่จะ พิมพ์ ( กระดาษ A4 กี่ แผ่น ) 2. กำหนดหน้าที่จะ พิมพ์ 4. กดปุ่ม OK เมื่อ พร้อมที่จะพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Office Publisher 2003 โปรแกรมสำเร็จรูปใน ชุด Microsoft Office ที่ จะช่วยเราในการทำงาน เอกสารในสำนักงาน เช่น แคตตาล๊อก นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google