งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Office Publisher 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Office Publisher 2003"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Office Publisher 2003

2 แถบเมนู ปุ่มควบคุม แถบเครื่องมือ เลือกงานที่จะทำ

3 เลือก Publication for Print

4

5 วุฒิบัตร เกียรติบัตร แผ่นพับ นามบัตร ซองจดหมาย การ์ดในโอกาสต่าง ๆ

6 2. เลือกรูปแบบที่ต้องการ โดยการคลิกที่รูปที่เราต้องการ
1. เลือก Business Card (นามบัตร)

7 กรอกข้อมูลลงใน Personal Information เพื่อที่จะไม่ต้องแก้ไขบ่อยในกรณีที่เราเลือกรูปแบบใหม่

8 กำหนดให้มีการใช้รูป Logo
กำหนดว่าจะใช้แนวตั้ง หรือแนวนอน กำหนดว่าจะเลือกแบบแผ่นเดียว หรือ Print ทีละหลาย ๆ ใบใน 1แผ่น

9 เลือก Publication Designs เมื่อต้องการเลือกรูปแบบนามบัตรอื่น ๆ

10 การพิมพ์นามบัตรออกทางเครื่องพิมพ์
1. เลือกเครื่องพิมพ์ 3. กำหนดจำนวนที่จะพิมพ์ (กระดาษ A4 กี่แผ่น) 2. กำหนดหน้าที่จะพิมพ์ 4. กดปุ่ม OK เมื่อพร้อมที่จะพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Office Publisher 2003

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google