งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสริมเว็บให้ดูสวย. การจัดหัวข้อย่อย 1. การจัดหัวข้อย่อยแบบ เรียงลำดับ รูปแบบคำสั่งมีดังนี้ ---

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสริมเว็บให้ดูสวย. การจัดหัวข้อย่อย 1. การจัดหัวข้อย่อยแบบ เรียงลำดับ รูปแบบคำสั่งมีดังนี้ ---"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสริมเว็บให้ดูสวย

2 การจัดหัวข้อย่อย 1. การจัดหัวข้อย่อยแบบ เรียงลำดับ รูปแบบคำสั่งมีดังนี้ ---

3 ol ย่อมาจาก Ordered List เป็นการจัดเรียงลำดับหัวข้อ 1 2 3 โดยมีคำสั่งที่ต้องใช้คู่กันอยู่ ภายใน คือ li ย่อมาจาก List Item การจัดเอกสารให้มีหัวข้อ ย่อยแบบเรียงลำดับ

4 ตัวอย่างการจัดเอกสารให้มี หัวข้อย่อยแบบเรียงลำดับ หัวข้อย่อยที่ 1 หัวข้อย่อยที่ 2 หัวข้อย่อยที่ 3

5 2. การจัดหัวข้อย่อยแบบไม่ เรียงลำดับ เหมาะสำหรับเนื้อหาเอกสารที่สามารถนำ หัวข้อใดขึ้นก่อนก็ได้โดยมีรูปแบบ คำสั่ง ---

6 ul ย่อมาจาก Unordered List เป็นการกำหนดหัวข้อย่อยแบบ ไม่เรียงลำดับ โดยมีคำสั่งที่ต้อง ใช้คู่กันอยู่ภายใน คือ li

7 ตัวอย่าง หัวข้อย่อยที่ 1 หัวข้อย่อยที่ 2 หัวข้อย่อยที่ 3

8 การใส่รูปภาพในเว็บเพจ รูปภาพที่ใช้ประกอบในเว็บเพจควรมีขนาดเล็ก มีสีสันเหมาะสมเพื่อให้ผู้ชมสามารถดาวน์โหลด มาแสดงในบราวเซอร์ได้อย่างรวดเร็ว ภาพที่ใช้ ประกอบบนเว็บเพจมีอยู่ 3 ชนิด คือ 1. ภาพชนิด jpeg เป็นแฟ้มภาพที่มีความ ละเอียดของสีเหมือนจริงมากที่สุด มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้กับภาพถ่ายบุคคล อาคาร วัตถุ สิ่งของ หรือทิวทัศน์จะมีส่วนขยายเป็น jpg 2. ภาพชนิด gif เป็นแฟ้มที่เหมาะกับการ แสดงภาพการ์ตูน ตัวอักษรหัวเรื่อง หรือ ภาพเคลื่อนไหว มีสีไม่เกิน 256 สี แฟ้มภาพ ชนิดนี้จะมีส่วนขยายเป็น gif

9 3. ภาพชนิด png เป็นภาพที่นำเอาข้อดี ของ jpg ผสมกับ gif โดยมีคุณสมบัติ สามารถแสดงสีได้มากกว่า 256 สี การบีบ อัดภาพน้อยกว่า jpg ทำให้แสดงผลได้ เร็ว แต่บราวเซอร์รุ่นต่ำๆอาจแสดงผล ไม่ได้

10 การแทรกรูปภาพในเว็บเพจใช้ คำสั่งดังนี้ Img ย่อมาจาก image Src ย่อมาจาก source Path คือเส้นทางของโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มข้อมูล เป็นรูปภาพ name คือ ชื่อภาพที่เราต้องการแทรก ซึ่งอาจมี นามสกุล jpg หรือ gif

11 การจัดตำแหน่งภาพในข้อความ ในกรณีที่ต้องการจัดตำแหน่งภาพ ในข้อความสามารถกำหนดโดย เติมคำสั่ง align=“……” ตามหลัง คำสั่งแทรกรูปภาพ โดยสามารถ ระบุตำแหน่งต่างๆได้แก่ top, middle, bottom, left, และ right

12 การเขียน Comment ในภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษามี สัญลักษณ์ที่ใช้กำหนดว่า ข้อความที่ ใช้อธิบายความหมายบางอย่างที่ใช้ บอกผู้อ่านซอร์สโค๊ด ในภาษา HTML เราสามารถเติมข้อความเพื่อบอกข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บเพจนั้นได้ โดยใช้ แท็ก ครอบคลุมข้อความนั้น โดยที่บราวเซอร์จะไม่แสดงผลให้เห็น ผู้พัฒนาเว็บอาจใช้ comment ในการ เตือนตัวเองว่าส่วนใดที่ต้องการ ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม หรือคำสั่งนี้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับ

13 ผู้ที่จะมาปรับปรุงเพิ่มเติม หรือกรณีที่มี การพัฒนาเว็บเพจร่วมกันเป็นทีม ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt เสริมเว็บให้ดูสวย. การจัดหัวข้อย่อย 1. การจัดหัวข้อย่อยแบบ เรียงลำดับ รูปแบบคำสั่งมีดังนี้ ---

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google