งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประวัติและผลงานดีเด่น “ เกษตรกรดีเด่น ” ปี 2555 สาขา อาชีพทำนา นายวิสา ยางเอน 42 หมู่ 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประวัติและผลงานดีเด่น “ เกษตรกรดีเด่น ” ปี 2555 สาขา อาชีพทำนา นายวิสา ยางเอน 42 หมู่ 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประวัติและผลงานดีเด่น “ เกษตรกรดีเด่น ” ปี 2555 สาขา อาชีพทำนา นายวิสา ยางเอน 42 หมู่ 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2 กิจกรรม  ทำนา 70 ไร่  มันสำปะหลัง 9 ไร่ 2 งาน  กล้วย, มะพร้าว 2 งาน

3 ตำแหน่งที่ได้รับ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลนาวังหิน หมู่ที่ 1 เป็นสมาชิก ( ชาวนาชั้นนำ ) ศูนย์ข้าวชุมชนตำบล นาวังหิน ม.1 เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นอาสาสมัครฝนหลวงประจำหมู่บ้าน เป็นเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต. นาวังหิน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ต. นาวังหิน เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ( อสม.) เป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เป็นลูกเสือชาวบ้าน เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต แห่งชาติ

4 นายวิสา ยางเอน อบรมเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ กับการทำนา โยนกล้า

5 แปลงผลผลิตจากการทำนาโยน

6 นาโยนกล้า

7

8 นาหว่าน ( เพาะกล้า, เตรียมดิน, หว่าน )

9 นาหว่าน ( การให้น้ำ, ใส่ปุ๋ย )

10 นอกจากทำนาแล้วยังปลูกมันสำปะหลังเลี้ยง เป็ดไว้กินไข่


ดาวน์โหลด ppt แบบประวัติและผลงานดีเด่น “ เกษตรกรดีเด่น ” ปี 2555 สาขา อาชีพทำนา นายวิสา ยางเอน 42 หมู่ 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google