งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประวัติและผลงานดีเด่น “ เกษตรกรดีเด่น ” ปี 2555 สาขา อาชีพทำนา นายวิสา ยางเอน 42 หมู่ 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประวัติและผลงานดีเด่น “ เกษตรกรดีเด่น ” ปี 2555 สาขา อาชีพทำนา นายวิสา ยางเอน 42 หมู่ 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบประวัติและผลงานดีเด่น “ เกษตรกรดีเด่น ” ปี สาขา อาชีพทำนา นายวิสา ยางเอน 42 หมู่ 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

2 กิจกรรม ทำนา 70 ไร่ มันสำปะหลัง 9 ไร่ 2 งาน กล้วย ,มะพร้าว 2 งาน

3 ตำแหน่งที่ได้รับ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลนาวังหิน หมู่ที่ 1
เป็นสมาชิก (ชาวนาชั้นนำ) ศูนย์ข้าวชุมชนตำบล นาวังหิน ม.1 เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นอาสาสมัครฝนหลวงประจำหมู่บ้าน เป็นเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.นาวังหิน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ต.นาวังหิน เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน( อสม.) เป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เป็นลูกเสือชาวบ้าน เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

4 นายวิสา ยางเอน อบรมเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ กับการทำนาโยนกล้า
นายวิสา ยางเอน อบรมเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ กับการทำนาโยนกล้า

5 แปลงผลผลิตจากการทำนาโยน

6 นาโยนกล้า

7 นาโยนกล้า

8 นาหว่าน ( เพาะกล้า,เตรียมดิน,หว่าน)
นาหว่าน ( เพาะกล้า,เตรียมดิน,หว่าน)

9 นาหว่าน (การให้น้ำ ,ใส่ปุ๋ย )

10 นอกจากทำนาแล้วยังปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงเป็ดไว้กินไข่


ดาวน์โหลด ppt แบบประวัติและผลงานดีเด่น “ เกษตรกรดีเด่น ” ปี 2555 สาขา อาชีพทำนา นายวิสา ยางเอน 42 หมู่ 1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google