งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในสวนสัตว์ที่คาลิฟอรเนีย แม่เสือออกลูก 3 ตัวซึ่งเป็น สิ่งที่ไม่ปกติ ลูกเสือเกิดก่อนเวลากำหนด และอีกไม่นานก็ได้ตาย หมด. ลูกเสือเกิดก่อนเวลากำหนด และอีกไม่นานก็ได้ตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในสวนสัตว์ที่คาลิฟอรเนีย แม่เสือออกลูก 3 ตัวซึ่งเป็น สิ่งที่ไม่ปกติ ลูกเสือเกิดก่อนเวลากำหนด และอีกไม่นานก็ได้ตาย หมด. ลูกเสือเกิดก่อนเวลากำหนด และอีกไม่นานก็ได้ตาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในสวนสัตว์ที่คาลิฟอรเนีย แม่เสือออกลูก 3 ตัวซึ่งเป็น สิ่งที่ไม่ปกติ ลูกเสือเกิดก่อนเวลากำหนด และอีกไม่นานก็ได้ตาย หมด. ลูกเสือเกิดก่อนเวลากำหนด และอีกไม่นานก็ได้ตาย หมด.

3 สุขภาพของแม่เสือเริ่มเสีย หลังจากที่ได้ออกลูกแม้ยัง แข็งแรงอยู่.

4 สัตวแพทย์คิดว่าที่แม่เสือ หงอยเงาเศร้าซึมเนื่องจาก การตายของลูกเสือ

5 เขาคิดว่าสภาพจิตใจจะต้อง ดีขึ้นถ้านำลูกเสือของอีกแม่ มาให้ หลังจากที่เขาสำรวจทั่วปะ เทศไม่เจอลูกเสืออายุที่ เท่ากับลูกเสือที่ตายแล้วมา ให้แม่

6 สัตวแพทย์ตัดสิน ทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำมาก่อน ในสวนสัตว์ ในธรรมชาติ บางครั้งแม่สัตว์ชนิดหนึ่งจะ มาดูแลลูกของสัตว์อีกชนิด หนึ่ง สัตวแพทย์ตัดสิน ทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำมาก่อน ในสวนสัตว์ ในธรรมชาติ บางครั้งแม่สัตว์ชนิดหนึ่งจะ มาดูแลลูกของสัตว์อีกชนิด หนึ่ง

7 สัตว์ สัตว์ “ กำพร้าแม่ ” ที่เขาเจอมี เพียงลูกหมู 5 ตัว

8 เขานำหนังของ เขานำหนังของ “ ลูกเสือ ” “ ลูกเสือ ” มา ห่อหุ้มลูกหมูและนำมาให้อยู่ ใกล้แม่เสือ จงสังเกตสิ่งที่ เกิดขึ้น...

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ในสวนสัตว์ที่คาลิฟอรเนีย แม่เสือออกลูก 3 ตัวซึ่งเป็น สิ่งที่ไม่ปกติ ลูกเสือเกิดก่อนเวลากำหนด และอีกไม่นานก็ได้ตาย หมด. ลูกเสือเกิดก่อนเวลากำหนด และอีกไม่นานก็ได้ตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google