งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อในการบันทึกวีดิ ทัศน์ Media Recorder Video สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อในการบันทึกวีดิ ทัศน์ Media Recorder Video สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อในการบันทึกวีดิ ทัศน์ Media Recorder Video สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 ประวัติของสื่อบันทึกวีดิทัศน์ YEARFORMAT 1963 – 1978 16mm black and white film 1964 – 1978 2 inch black and white Quadruplex video tape December 1978 Commencement of colour TV broadcast 1978 16mm colour film 1978 – 1983 2 inch colour Quadruplex video tape 1981 – 1994 1 inch B format video tape 1982 – VHS – for preview and sales copies 1985 – 2003 1 inch C format Sony video tape for transmission 1986 – 1996 Beta Oxide 1988 – June 2003 1 inch C format video tape for transmission 1989 – Betacam SP 1998 – Digital Betacam 10/10/2002 – DVC Pro for TV news coverage 01/07/2003 – Digital Betacam for transmission

3 ขนาดเทป -Analog Format Tape Width SpeedintroductionApplication Quadrupl ex 2 inches 75 ft/min 1956 General Purpose A,B,C 1 inch 48 ft/min 1970 General Purpose U-matic 3/4 inch 18.75 ft/min 1972 Broadcast, Industrial VHS 1/2 inch 2 ft/min 1975 Consumer, Distribution MII 1/2 inch 16 ft/min 1985 Broadcast, Industrial U-matic SP 3/4 inch 18.75 ft/min 1985 Broadcast, Industrial Betacam 1/2 inch 25 ft/min 1982 Broadcast, Industrial Betacam SP 1/2 inch 21 ft/min 1987 Broadcast, Industrial Hi 8 8 mm 2.5 ft/min 1988 Prosumer, Industrial

4 ขนาดเทป -Digital Format Tape Width introductionApplication D1 19 mm 1986 Ampex- Sony High-end production D2 19 mm 1988 Ampex- Sony High-end, Broadcast, Industrial D3 1/2 inch 1991 Panasonic High-end, Broadcast, Industrial D5 1/2 inch 1992 Panasonic High-end, Broadcast, Industrial DVC- Pro25 1/4 inch,6.35m m 1993 Panasonic High-end, Broadcast, Industrial DVC- Pro50 1/4 inch,6.35m m 2000 Panasonic Broadcast, High-end, Betacam SX 1/2 inch 1996 Sony High-end, Broadcast, Industrial DV-Cam 1/4 inch,6.35m m 2000 Sony High-end, Broadcast, Industrial HD-Cam 1/4 inch 2005 Sony High-end, Broadcast, Industrial

5 รายละเอียดเทป -Digital Format Recorded Line Audio Tracks Additional Data Space D1 505/5 25 595/62 5 4 Track 2,880 Byte/frame D2 512/5 25 608/62 5 4 Track None D3 505/5 25 596/62 5 4 Track None D5 505/5 25 596/62 5 4 Track 1.2 Gbits/s (HD) DVC- Pro25 480/5 25 576/62 5 2 Track 25 Mbit/s DVC- Pro50 480/5 25 576/62 5 4 Track 50 Mbits/s Betaca m SX 512/5 25 608/62 5 4 Track 2,880 Byte/frame DV-Cam 480/5 25 576/62 5 2 Track 25 Mbits/s HD- Cam 1440-1080/60i 4 Track 300 Mbits/s

6 รายละเอียดเทป -Digital

7 การนำเทป มาใช้ใน กระบวนการผลิต ACQUISSITIONPOSTPRODUCTIONTRANS MISSION ENGEFPSTUDI O OFFLI NE ONLIN E PAST analo g analoganaloganaloganalog NOW analoganaloganaloganalog digita l digitaldigitaldigital FUTU RE digita l digitaldigitaldigitaldigital

8 การนำสื่อ แบบแสงดิจิตอลมา ใช้ Format XVDDVDLDVCD ความ คมชัด 500500430240 ระบบDigitalDigitalanalogDigital ข้อมูลMPEG-4MPEG-2XMPEG-1 AudioAC-3 AC- 3/Prologic AC- 3,Prologic Prologic Subtitle-8-12 2 upto - Duratio n - min 255 min LP 60/SP 30 134min

9 การเดินของเส้นเทป วีดิ ทัศน์

10

11 เส้นเทป วีดิทัศน์ขนาด 2 inch

12 หัวอ่าน วีดิทัศน์ขนาด 2 inch

13 หัวอ่าน วีดิทัศน์ขนาด อื่นๆ

14 หัวอ่าน วีดิทัศน์ HD- Cam อื่นๆ

15 ม้วน วีดิทัศน์ BetaCam

16 เส้นเทป วีดิทัศน์ขนาด HD-Cam

17 การดึงเส้นเทปวีดิทัศน์

18 เส้นเทป วีดิทัศน์ขนาดอื่น

19 ส่วนประกอบเส้นเทป วีดิ ทัศน์ Base film 0.2-1.5 mil Magnetic Coating 0.1-0.6 mil Back Coating 0.04-0.08 mil

20 การทำเส้นเทป วีดิทัศน์

21

22 Digital VTR Non Compression Compression Intra Frame Inter FrameComponent Composite

23 Digital VTR Non Compression Compression Intra Frame Inter FrameComponent Composite

24 Non Compression Component 4:2:2 3/4 Inch D1 1/2 Inch D5 Composite 3/4 Inch D2 1/2 Inch D3

25 Compression Intra Frame Original 100Mbps 4:2:2 1/2 Inch Digital Betacam DV 50Mbps 4:2:2 1/2 Inch D9 1/4 Inch DVCPRO50 25Mbps 4:1:1 1/4 Inch DVCPRO 4:2:0 1/4 Inch DVCAM/DV MPEG2 50Mbps 4:2:2 1/2 Inch IMX Inter Frame 3/4 Inch

26 Compression Inter Frame MPEG2 4:2:2 1/2 Inch Betacam SX

27 Compression Compression Ratio Mbps Track Pitch Tape Speed mm/s Maximum Recording Type Of Cassette Tape Material DV 1/5(25 ) 10µm18.8276S/LME DVCA M 1/5(25 ) 15µm28.2184S/LME DVCP RO 1/5(25 ) 18µm33.9184S/LME

28 Compression Compressio n Ratio Mbps Track Pitch Tape Speed mm/s Maximum Recording Type Of Cassette Tape Material DV1/5(25)10µm18.8276S/LME DVCA M 1/5(25)15µm28.2184S/LME DVCP RO 1/5(25)18µm33.9184S/LME

29 ขนาดแผ่นบันทึกวีดิทัศน์ NameSideYearApplication LD/V Laser Vision Disc 200,30 0 mm - 1980 ภาพอนาลอก โปรแกรมภาพและเสียง คุณภาพสูง CD Compact Disc 80,120 mm 600- 700 MB 1982 เสียงดิจิตอล PCM โปรแกรมเสียง คุณภาพสูง VCD Video Compact Disc 120 mm 600- 700 MB 1994 ภาพวีดิโอดิจิตอล โปรแกรมภาพและเสียง คุณภาพต่ำ S-VCD Super Video Compact Disc 120 mm 600- 700 MB 1996 ภาพวีดิโอดิจิตอล โปรแกรมภาพและเสียง คุณภาพสูง DVD Digital Versatile Disc 120 mm 4.7-9 GB 1996 ภาพวีดิโอดิจิตอล โปรแกรมภาพและเสียง คุณภาพสูงมาก XDCam 120 mm 23.3 GB 2005 ภาพวีดิโอดิจิตอล โปรแกรมภาพและเสียง คุณภาพสูงมาก

30 แผ่นบันทึกเทป วีดิทัศน์ ขนาด XD-Cam


ดาวน์โหลด ppt สื่อในการบันทึกวีดิ ทัศน์ Media Recorder Video สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google