งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Earth’s internal processes กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Earth’s internal processes กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Earth’s internal processes กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก

2 2 ธรณีแปรสัณฐาน (Geotectonics) ช่วงศตวรรษที่ 19-20 มีการพยายาม อธิบายลักษณะผิวโลก และการคดโค้ง ของชั้นหิน แนวคิดสมัยแรก คิดว่าเกิดจากโลกเย็นตัว และหดตัวไม่เท่ากัน ซึ่งใช้อธิบายได้บาง จุดเท่านั้น ต่อมาพบว่าแนวคิดนี้ไม่ถูกต้อง

3 3 ทฤษฎีทวีปเลื่อน (Continental Drift) Alfred Lothar Weqener นัก อุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน (1880-1930) เสนอทฤษฎีปวีปเลื่อน โดยกล่าวว่าในช่วง ยุค Permian แผ่นดินเป็นผืนทวีปเดียวกัน เรียกว่า “Pangaea” ต่อมาช่วง Mesozoic แผ่นดินแตกเป็นทวีปต่างๆ และเคลื่อนที่ ไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

4 4

5 5

6 6 ทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ (Plate Tectonics) Divergent Plate Boundary : ส่วนที่แผ่น เปลือกโลกเคลื่อนที่ออกจากกัน Transform Plate Boundary : ส่วนที่ แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกัน Convergent Plate Boundary : ส่วนที่ แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากัน

7 7 Divergent Plate Boundary

8 8

9 9

10 10

11 11 Transform Plate Boundary

12 12

13 13

14 14

15 15 Convergent Plate Boundary Ocean-Ocean Convergence Ocean-Continent Convergence Continent-Continent Convergence

16 16 Ocean-Ocean Convergence

17 17 Ocean-Continent Convergence

18 18 Continent-Continent Convergence

19 19

20 20

21 21 Convection Current

22 22 Hot Spots

23 23

24 24 Volcanic activity occurring at subduction boundaries usually results in more violent eruptions. Figure #1 Mount St. Helen’s Figure #2 Mt. Uluigalau Volcano, Fiji

25 25

26 26 Shield Vocano

27 27 Mauna Loa, Hawaii

28 28 Cinder Cone Paricutin, Mexico

29 29 Cerro Negro, Nicaragua

30 30 Composite Volcano

31 31 Fujiyama

32 32 Many earthquakes and volcanic eruptions surround the Pacific Ocean. This is known as the “Ring of Fire”.


ดาวน์โหลด ppt 1 Earth’s internal processes กระบวนการเปลี่ยนแปลง ภายในโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google