งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกบริการลูกค้า งานราชการ และการ ขายอื่นๆ ในลักษณะพิเศษ งาน CRM, การจัดการ ฐานข้อมูล และ การตลาด งานบริการด้าน เทคนิค และสนับสนุน ฝ่ายจัดการ หัวหน้าแผนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกบริการลูกค้า งานราชการ และการ ขายอื่นๆ ในลักษณะพิเศษ งาน CRM, การจัดการ ฐานข้อมูล และ การตลาด งานบริการด้าน เทคนิค และสนับสนุน ฝ่ายจัดการ หัวหน้าแผนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกบริการลูกค้า งานราชการ และการ ขายอื่นๆ ในลักษณะพิเศษ งาน CRM, การจัดการ ฐานข้อมูล และ การตลาด งานบริการด้าน เทคนิค และสนับสนุน ฝ่ายจัดการ หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก งานกิจกรรม, ส่งเสริมการขาย และกิจกรรมพิเศษ พงศ์พันธุ์ โน๊ต ภาวิณี สุริยา ( Measuring Instrument) อัครพล + * Tools Plus วัชเรนทร์ อานนท์ แยม พงศ์พันธุ์ โน๊ต สุริยา อัครพล อานนท์ ภาวิณี, แยม http://cid- 33132c9e91c210d5.skydrive.li ve.com/self.aspx/.Public/Futu reQueen/asclub%7C_net%7C _8d0a04f55958294.jpg

2 แผนกบริการหลังการขาย งานบริการซ่อม เครื่องมือวัดฯ Mitutoyo งานฝึกอบรมด้าน เทคนิค เครื่องมือวัดฯ งานบริการสอบ เทียบ เครื่องมือวัดฯ ทางมิติ หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก งานกิจกรรม, ส่งเสริมการขาย และกิจกรรมพิเศษ สมชาย กิตติพงษ์ ไกรสร สมชาย ลัดดา สมชาย กิตติพงษ์ ลัดดา สมชาย ไกรสร กิตติพงษ์ ภาคภูมิ ลัดดา กิตติพงษ์ ภาคภูมิ

3 การฝึกอบรมทางด้านเทคนิค & วิธีการ ทำงาน Surface RoughnessGranite SurfaceSPC Data Input แผนกบริการหลังการขาย & แผนกบริการลูกค้า และ Mitutoyo วิธีการใช้, การบำรุงรักษา และการใช้ แคตตาล๊อก หัวหน้า / รองหัวหน้า ฝ่ายขายฯ ทุกกลุ่ม ฝ่ายขายและการตลาด เทพพร, แม๊ก สุริยา, โน้ต, อัครพล หัวหน้า / รอง หัวหน้า ฝ่ายขายฯ ทุกกลุ่ม เทพพร, แม๊ก สุริยา, โน้ต, อัคร พล เลิศศิลป์ แผนกจัดส่ง 1 แผนกจัดส่ง 2 แผนกจัดส่ง 3 การใช้โปรแกรม Axapta แผนกบริการลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt แผนกบริการลูกค้า งานราชการ และการ ขายอื่นๆ ในลักษณะพิเศษ งาน CRM, การจัดการ ฐานข้อมูล และ การตลาด งานบริการด้าน เทคนิค และสนับสนุน ฝ่ายจัดการ หัวหน้าแผนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google