งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔. วัตถุประสงค์ ๑ ) เพื่อการบริบาล และการเยียวยา (Healing) อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง ๒ ) เพื่อเศรษฐกิจ - การมีสัมมาชีพ ๓ ) เพื่อพัฒนาคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔. วัตถุประสงค์ ๑ ) เพื่อการบริบาล และการเยียวยา (Healing) อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง ๒ ) เพื่อเศรษฐกิจ - การมีสัมมาชีพ ๓ ) เพื่อพัฒนาคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

2 วัตถุประสงค์ ๑ ) เพื่อการบริบาล และการเยียวยา (Healing) อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง ๒ ) เพื่อเศรษฐกิจ - การมีสัมมาชีพ ๓ ) เพื่อพัฒนาคน และสร้างสังคม แห่งการอยู่ร่วมกัน ๔ ) เพื่อสร้างประเทศไทยหัวใจ มนุษย์

3 ระบบสุขภาพชุมชน

4 รถจักรยา นยนต์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค โทรศัพท์ มือถือ ๑ คน ดูแลคน ๑, ๒๐๐ คน ๑ คน ดูแลคน ๑, ๒๐๐ คน กุญแจ : พยาบาล และพันธมิตร ( ผดุง ครรภ์ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้บริบาล อาสาสมัคร หมอ อนามัย ) ผู้บริบาล อาสาสมัคร หมอ อนามัย ) บริการดีที่สุดในโลก บริการดีที่สุดในโลก

5 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ พยาบาล วิสัยทัศน์ผู้นำการ พยาบาล วิสัยทัศน์ผู้นำการ พยาบาล การรวมตัวกันในพื้นที่ ( จังหวัดจัดการตนเอง ) การรวมตัวกันในพื้นที่ ( จังหวัดจัดการตนเอง ) เครือข่ายองค์กร พยาบาล เครือข่ายองค์กร พยาบาล สำรวจ ความต้องการ บุคลากร สำรวจ ความต้องการ บุคลากร ทำแผนพัฒนา บุคลากรในจังหวัด ทำแผนพัฒนา บุคลากรในจังหวัด พัฒนาบุคลากรใน ระบบการปฏิบัติ พัฒนาบุคลากรใน ระบบการปฏิบัติ

6


ดาวน์โหลด ppt ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔. วัตถุประสงค์ ๑ ) เพื่อการบริบาล และการเยียวยา (Healing) อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง ๒ ) เพื่อเศรษฐกิจ - การมีสัมมาชีพ ๓ ) เพื่อพัฒนาคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google