งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว Click. นาย ประณิธาน เจริญสุข ชื่อเล่น อิค คิว ชื่อเล่น อิค คิว ประวัติ ส่วนตัว เกิดวันที่ 10 กรกฏาคม 2539 เพศ ชาย ปัจจุบันศึกษาที่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว Click. นาย ประณิธาน เจริญสุข ชื่อเล่น อิค คิว ชื่อเล่น อิค คิว ประวัติ ส่วนตัว เกิดวันที่ 10 กรกฏาคม 2539 เพศ ชาย ปัจจุบันศึกษาที่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว Click

2 นาย ประณิธาน เจริญสุข ชื่อเล่น อิค คิว ชื่อเล่น อิค คิว ประวัติ ส่วนตัว เกิดวันที่ 10 กรกฏาคม 2539 เพศ ชาย ปัจจุบันศึกษาที่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บ้านเลขที่ 454/325 หมู่ 10 หมู่บ้าน T.S.B ถ. ประชาอุทิศ – คู่สร้าง ต. ในคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290 งานอดิเรกเล่นเกม ดูข่าว ไอทีและโทรศัพท์มือถือ ทำอาหาร

3 นาย ประณิธาน เจริญสุข ชื่อเล่น อิค คิว ชื่อเล่น อิค คิว ประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดทุ่งครุ ( พึ่งสายอนุสรณ์ ) เกรดเฉลี่ยรวม - มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เกรดเฉลี่ยรวม 3.15 ปวช ปีที่ 1 - ปัจจุบัน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เกรดเฉลี่ยรวม -

4 นาย ประณิธาน เจริญสุข ชื่อเล่น อิค คิว ชื่อเล่น อิค คิว ประวัติ ส่วนตัว ประวัติการทำงาน ปี 2553 บริษัท โกกรีน จำกัด พนักงาน Part Time ปี 2555 บริษัท ซีพี ออล จำกัด พนักงาน Part Time ปี 2556 บริษัท แกรนโอเซียน จำกัด พนักงาน Part Time ปี 2557 บริษัท สปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด พนักงาน ฝึกงาน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว Click. นาย ประณิธาน เจริญสุข ชื่อเล่น อิค คิว ชื่อเล่น อิค คิว ประวัติ ส่วนตัว เกิดวันที่ 10 กรกฏาคม 2539 เพศ ชาย ปัจจุบันศึกษาที่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google