งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลาย มาศ 24 เมษายน 2557 กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลาย มาศ 24 เมษายน 2557 กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลาย มาศ 24 เมษายน 2557 กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลาย มาศ 24 เมษายน 2557

2 การสอนแนะนํางาน (COACHING) การสอนแนะนํางาน (COACHING) : เป็นเทคนิคในการสร้างความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากผู้ที่มี ความรู้หรือประสบการณ์ดีในเรื่องนั้นแก่บุคคล อื่น หัวหน้า > ลูกน้อง ลูกน้อง > หัวหน้า เพื่อน > เพื่อน บุคคลภายนอก > จนท. โครงการ ( หัวหน้า + ลูกน้อง ) หัวหน้า + ลูกน้อง หัวหน้า + ลูกน้อง

3 การสอนแนะนํางาน (COACHING) เทคนิคที่คล้ายๆ กัน + การสอนงาน (Coaching) + การสอนงาน (Coaching) + การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) + การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) + การให้คําปรึกษาแนะนํา (Counseling) + การให้คําปรึกษาแนะนํา (Counseling)

4 ขั้นตอน และวิธีการ จัดทำ ROS

5 ไม่ใช่ ใช่ เริ่มกระบวนการ รวบรวมข้อมูล พื้นฐาน คำนวณโดยใช้โปรแกรม Reservoir Operation Study คำนวณโดยใช้โปรแกรม Reservoir Operation Study พิจารณาน้ำ ที่ใช้กับน้ำ ต้นทุน สรุปแผนการจัดสรร น้ำ

6 ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ข้อมูลรายละเอียดโครงการข้อมูลแผนการเพาะปลูก ข้อมูล Inflow และความ ต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน ข้อมูลโค้งความจุและพื้นที่ผิวน้ำ ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ( กรณีมีอ่าง เก็บน้ำ )

7 การใช้ โปรแกรมเพื่อ คำนวณหาการ ใช้น้ำ (ROS) ของโครงการ มี 2 กรณี คือ กรณีมีแหล่งน้ำต้นทุน ( อ่างเก็บน้ำ ) กรณีไม่มีแหล่งน้ำ ต้นทุน เช่น ฝาย ปตร. ขรน. เป็นต้น

8 กรณีมีแหล่งน้ำต้นทุน ( อ่างเก็บน้ำ ) จากโปรแกรม Excel ที่เป็น อ่างเก็บน้ำต้องดำเนินการ กรอกข้อมูลทั้งหมด 3 sheet คือ 1. Fill_dat a 2. ROS 3. การ ใช้ที่ดิน

9 Fill_data 12 435 6 13 78 109 1211 14

10 15

11 ROS 1

12 การใช้ที่ดิน

13 กรณีไม่มีแหล่งน้ำ ต้นทุน จากโปรแกรม Excel ต้อง ดำเนินการกรอกข้อมูล ทั้งหมด 3 sheet เช่นกันคือ 1. Fill_dat a 2. ROS 3. การ ใช้ที่ดิน

14 Fill_data

15

16 ROS

17 การใช้ที่ดิน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลาย มาศ 24 เมษายน 2557 กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google