งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS
กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 24 เมษายน 2557

2 การสอนแนะนํางาน (COACHING)
หัวหน้า > ลูกน้อง ลูกน้อง > หัวหน้า เพื่อน > เพื่อน บุคคลภายนอก > จนท. โครงการ (หัวหน้า + ลูกน้อง ) หัวหน้า + ลูกน้อง

3 การสอนแนะนํางาน (COACHING)
เทคนิคที่คล้ายๆ กัน + การสอนงาน (Coaching) + การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) + การให้คําปรึกษาแนะนํา (Counseling)

4 ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS

5 เริ่มกระบวนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ไม่ใช่ ใช่ เริ่มกระบวนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน คำนวณโดยใช้โปรแกรม Reservoir Operation Study พิจารณาน้ำที่ใช้กับ น้ำต้นทุน สรุปแผนการจัดสรรน้ำ

6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลแผนการเพาะปลูก ข้อมูล Inflow และความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วน ข้อมูลโค้งความจุและพื้นที่ผิวน้ำ ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ (กรณีมีอ่างเก็บน้ำ)

7 การใช้โปรแกรมเพื่อคำนวณหาการใช้น้ำ (ROS) ของโครงการ มี 2 กรณี คือ
กรณีมีแหล่งน้ำต้นทุน (อ่างเก็บน้ำ) กรณีไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน เช่น ฝาย ปตร. ขรน. เป็นต้น

8 กรณีมีแหล่งน้ำต้นทุน (อ่างเก็บน้ำ)
จากโปรแกรม Excel ที่เป็นอ่างเก็บน้ำต้องดำเนินการกรอกข้อมูลทั้งหมด 3 sheet คือ 1. Fill_data 2. ROS 3. การใช้ที่ดิน

9 Fill_data 1 2 4 3 5 6 13 7 8 10 9 12 11 14

10 15

11 ROS 1

12 การใช้ที่ดิน

13 จากโปรแกรม Excel ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลทั้งหมด 3 sheet เช่นกันคือ
กรณีไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน จากโปรแกรม Excel ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลทั้งหมด 3 sheet เช่นกันคือ 1. Fill_data 2. ROS 3. การใช้ที่ดิน

14 Fill_data

15

16 ROS

17 การใช้ที่ดิน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ROS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google