งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RSIS ภูเก็ต 13-14 ตุลาคม 2557 รพ. ถลาง จังหวัดภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RSIS ภูเก็ต 13-14 ตุลาคม 2557 รพ. ถลาง จังหวัดภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RSIS ภูเก็ต 13-14 ตุลาคม 2557 รพ. ถลาง จังหวัดภูเก็ต

2 ตาย ตายนอกรพ. ER + นิติเวช -> เวชสถิติ ตายในรพ. ER + Ward -> เวชสถิติ 2

3 บาดเจ็บ ล้มเอง 66% – เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำทาง – เพื่อหลีกเลี่ยงคดีจราจร 3

4 บริบทพื้นที่ 3 อำเภอต่างกัน กลุ่มเสี่ยง – เทศกาลสงกรานต์ กะทู้ : นักท่องเที่ยวต่างชาติ 50% ส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ ถลาง : แรงงานต่างชาติ 13% – ข้อมูลตลอดปี ที่ ER รพ. ป่าตอง นักท่องเที่ยว ต่างชาติ ~50% เวลา : เวลาเกิดเหตุ เวลาเมาแล้วขับ 3 อำเภอ ต่างกัน 4

5 จุดเกิดเหตุ สพฉ.: Mobile App “EMS 1669” บริษัทกลาง : Mobile App “RVP” เพื่อนคน สุดท้าย www.thairsc.comwww.thairsc.com GPS ในรถฉุกเฉิน -> การ share พิกัดจุดเกิดเหตุระหว่าง หน่วยงาน -> การวิเคราะห์ข้อมูล Spatial analysis 5

6 เทศกาลสงกรานต์ 2557 ใช้ข้อมูล ITEMS – ความครบถ้วน ( นิยามการตาย การลงสาเหตุการ ตาย ) ความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล – การเชื่อมโยงข้อมูล สธ.- ปภ.- ตร. 6

7 หมวก การสำรวจ ของภูเก็ต 60% ( ทุกสภ. ทั้งเกาะ ) vs ของ thaiROADS 70% อัตราการไม่สวมในผู้บาดเจ็บ 65% (IS 56) ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการจับปรับ – อัตรา การสวมหมวก - การบาดเจ็บที่ศีรษะ 7

8 การเชื่อมโยงข้อมูล ช่วงปกติ : เชื่อมโยงข้อมูลในจังหวัดรายเดือน ช่วงเทศกาล : การส่งต่อข้อมูล HIS ( แฟ้ม ) -> - ปภ.- ตร. 8

9 วงประชุมความปลอดภัยทาง ถนน กินข้าวเล่าเรื่อง สอจร.: จ. -> ลงพื้นที่ อ.- ต. EMS Day, Trauma Audit ที่ประชุมจังหวัด 9

10 ข้อมูล eClaim 55 56 ( เม. ย.) IS 54 55 56 19 สาเหตุ * 54 55 56 57 ( มิ. ย.): (Aggregate data) 43 แฟ้ม (Accident etc) ITEMS* มรณบัตร 54 55 10

11 โจทย์ของภูเก็ต กลุ่มเสี่ยงพิเศษ : นักท่องเที่ยวต่างชาติ แรงงาน ต่างชาติ VS คนไทย เวลาเกิดเหตุ จุดเสี่ยง หมวก เมา เร็ว ป้าย / ไฟสัญญาณจราจร อายุ 11

12 ผลการวิเคระห์ข้อมูลของภูเก็ต กลุ่มเสี่ยงพิเศษ : นักท่องเที่ยวต่างชาติ แรงงาน ต่างชาติ VS คนไทย 1. คนไทย 29 2. นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 ( อ. เมือง ต. กะรน ต. ราไว ) 3. แรงงานต่างชาติ 4 เวลาเกิดเหตุ : 4 ทุ่ม - ตี 5 หมวก + เมา – ไม่สวม 11 ( เมา 4 ไม่เมา 7) กฎหมายและการบังคับใช้ พื้นที่ : – อำเภอ เมือง 26 กะทู้ 4 ถลาง 5 อ. เมือง ต. กะรน ต. ราไว เทศบาล – พื้นที่ภูเขา ห่างไกล -> ความเร็วในการเข้าถึง การพัฒนาศักยภาพ หน่วยกู้ชีพ 12

13 พังงา รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ตร. เป็นแกน สธ. เก็บข้อมูลพฤติกรรมการสวมหมวก การ บาดเจ็บที่ศีรษะ ทุกรพช. ด้วย IS ฉบับย่อใน MS Excel Post crash response –Pre hos –Trauma audit 13

14 * อัตราการดื่มฯ 43.04 % เวลา 00.00-07.59 น. ทำไม (Why) ? * อัตราการดื่มฯ 26.67 % เวลา 2.00-2.59 น. * อัตราการดื่มฯ 42.11 % เวลา 16.00-18.00 & 22.00 -01.00 น. * ดื่มแอลกอฮอล์ 38.04 %

15 15

16 16


ดาวน์โหลด ppt RSIS ภูเก็ต 13-14 ตุลาคม 2557 รพ. ถลาง จังหวัดภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google