งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง website ด้วยโปรแกรม โปรแกรม Dreamweaver CS4 ตอนที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง website ด้วยโปรแกรม โปรแกรม Dreamweaver CS4 ตอนที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง website ด้วยโปรแกรม โปรแกรม Dreamweaver CS4 ตอนที่ 1

2 การสร้าง Web Page CODE HTML เขียน Code เอง ใช้โปรแกรม สำเร็จรูป (WYSIWYG*) *What you see is what you get.

3 การสร้าง Web Page โปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้าง Web Page แบบ WYSIWYG  Microsoft FrontPage  Adobe Dreamweaver  NetObjects Fusion

4 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ วางแผนการสร้างเว็บไซต์ กำหนดหัวข้อและเนื้อหาที่จะนำเสนอ ทำเว็บ อะไรดีนะ เรา ? ทำเว็บ ส่วนตัวดีกว่า

5 แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?  เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองที่จะนำเสนอ ประวัติส่วนตัว,หน้าที่การงาน,ผลงาน,งานอดิเรก,ความ ภาคภูมิใจ  เตรียมภาพประกอบเว็บ (ถูกลิขสิทธิ์)  เตรียมเพลงประจำตัวมาด้วยดีไหม

6 สร้างผังความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ รากต้นไม้

7 กำหนดชื่อไฟล์ของเอกสารเว็บ 1 หน้า /1 ไฟล์

8 การออกแบบเว็บในประเภทต่างๆ แบบเชิงเส้น แบบรากต้นไม้แบบผสม

9 คำแนะนำในการตั้งชื่อ File และ Folder  ชื่อและนามสกุลของไฟล์ ตลอดจน Folder ต่างๆ ควรใช้อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก หรือผสมกับตัวเลข 0-9 หรือ ขีดลบ - ขีดล่าง _

10 แผนผังการดูแลเว็บเพจ สร้างเว็บเพจ ปรับปรุง Upload

11 ทำความรู้จักโปรแกรม Dreamweaver Dreamweaver เป็น โปรแกรมประเภท Web Design ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานใน แบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) เดิมถูกพัฒนาโดย Marcromedia และต่อมาได้ ขายให้กับ Adobe

12 ส่วนประกอบหน้าจอ โปรแกรม เมนู Properties Inspector Panel แทป เครื่องมือ หน้าต่างออกแบบ เว็บเพ็จ หน้าต่างแสดงโค้ด ภาษา Html

13 ส่วนประกอบเพิ่มเติม  Rulers  Grids  Guides

14 การสร้างไซต์ การสร้างไซต์ มีอยู่ 2 วิธี ดังนี้ 1. สร้าง Site โดยใช้ My Computer ทำการสร้าง Floder สำหรับเก็ฐเอกสาร web page 2. สร้าง Site โดยผ่านทาง โปรแกรม Dreamweaver

15 สร้างไซต์ผ่านทาง Dreamweaver 1. คลิกเมนู Site > Manage Sites 2. คลิกปุ่ม New > Site

16 เริ่มต้นสร้างไซต์ 3. พิมพ์ชื่อไซต์ 4. คลิก Next

17 เริ่มต้นสร้างไซต์ 5. คลิก No, I do not want to use a server technlogy. 6. คลิก Next

18 7. เลือก โฟลด์เดอร์ที่ใช้เก็บ เว็บไซต์ 8. คลิก Next เริ่มต้นสร้างไซต์

19 9. เลือก None 10. คลิก Next เริ่มต้นสร้างไซต์

20 11. เลือก Done 12. คลิก Done เริ่มต้นสร้างไซต์

21 การสร้างเว็บเพ็จใหม่ 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Site เลือก New File 2. พิมพ์ชื่อเว็บเพ็จที่ต้องการ

22 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Site เลือก New Floder 2. พิมพ์ชื่อเว็บเพ็จที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง website ด้วยโปรแกรม โปรแกรม Dreamweaver CS4 ตอนที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google