งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง website ด้วยโปรแกรมโปรแกรม Dreamweaver CS4 ตอนที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง website ด้วยโปรแกรมโปรแกรม Dreamweaver CS4 ตอนที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง website ด้วยโปรแกรมโปรแกรม Dreamweaver CS4 ตอนที่ 1

2 การสร้าง Web Page เขียน Code เอง CODE HTML ใช้โปรแกรม สำเร็จรูป
(WYSIWYG*) *What you see is what you get.

3 การสร้าง Web Page โปรแกรมที่ใช้สำหรับการสร้าง Web Page แบบ WYSIWYG
Microsoft FrontPage Adobe Dreamweaver NetObjects Fusion

4 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ วางแผนการสร้างเว็บไซต์ กำหนดหัวข้อและเนื้อหาที่จะนำเสนอ ทำเว็บอะไรดีนะเรา? ทำเว็บส่วนตัวดีกว่า

5 แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง?
เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองที่จะนำเสนอ ประวัติส่วนตัว,หน้าที่การงาน,ผลงาน,งานอดิเรก,ความภาคภูมิใจ เตรียมภาพประกอบเว็บ (ถูกลิขสิทธิ์) เตรียมเพลงประจำตัวมาด้วยดีไหม

6 สร้างผังความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบรากต้นไม้

7 กำหนดชื่อไฟล์ของเอกสารเว็บ 1 หน้า/1 ไฟล์

8 การออกแบบเว็บในประเภทต่างๆ
แบบเชิงเส้น แบบรากต้นไม้ แบบผสม

9 คำแนะนำในการตั้งชื่อ File และ Folder

10 แผนผังการดูแลเว็บเพจ
สร้างเว็บเพจ ปรับปรุง Upload

11 ทำความรู้จักโปรแกรม Dreamweaver
Dreamweaver เป็นโปรแกรมประเภท Web Design ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานในแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) เดิมถูกพัฒนาโดย Marcromedia และต่อมาได้ขายให้กับ Adobe

12 ส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม
เมนู หน้าต่างออกแบบเว็บเพ็จ แทปเครื่องมือ หน้าต่างแสดงโค้ดภาษา Html Panel Properties Inspector

13 ส่วนประกอบเพิ่มเติม Rulers Grids Guides

14 การสร้างไซต์ การสร้างไซต์ มีอยู่ 2 วิธี ดังนี้
สร้าง Site โดยใช้ My Computer ทำการสร้าง Floder สำหรับเก็ฐเอกสาร web page สร้าง Site โดยผ่านทางโปรแกรม Dreamweaver

15 สร้างไซต์ผ่านทาง Dreamweaver
คลิกเมนู Site > Manage Sites คลิกปุ่ม New > Site

16 พิมพ์ชื่อไซต์ คลิก Next
เริ่มต้นสร้างไซต์ พิมพ์ชื่อไซต์ คลิก Next

17 คลิก No, I do not want to use a server technlogy. คลิก Next
เริ่มต้นสร้างไซต์ คลิก No, I do not want to use a server technlogy. คลิก Next

18 เลือก โฟลด์เดอร์ที่ใช้เก็บเว็บไซต์ คลิก Next
เริ่มต้นสร้างไซต์ เลือก โฟลด์เดอร์ที่ใช้เก็บเว็บไซต์ คลิก Next

19 เริ่มต้นสร้างไซต์ เลือก None คลิก Next

20 เริ่มต้นสร้างไซต์ เลือก Done คลิก Done

21 การสร้างเว็บเพ็จใหม่
คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Site เลือก New File พิมพ์ชื่อเว็บเพ็จที่ต้องการ

22 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่
คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Site เลือก New Floder พิมพ์ชื่อเว็บเพ็จที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง website ด้วยโปรแกรมโปรแกรม Dreamweaver CS4 ตอนที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google