งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STROKE Service plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STROKE Service plan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 STROKE Service plan

2

3

4

5 สนย

6 TES

7 ๑.๔๕

8 อัตราตาย(๖ เดือน) จำนวนตาย หมายเหตุ เชียงราย ๑๐๖.๙๕ ๑๘๒ แม่ฮ่องสอน ๙๙.๐๓ ๓๑ ลำปาง ๙๖.๑๒ ๑๒๕ แพร่ ๘๕.๑๕ ๖๔ น่าน ๗๖.๙๕ ๔๘ พะเยา ๑๔๑.๐๔ ๙๙ ข้อมูลปี ๕๖ เชียงใหม่ ๖๖.๒๙ ๑๖๓ ลำพูน ๔๔.๘ ๓๔ รวม ๙๖.๐๑ ๗๔๖

9 สรุป + (๔)/๘ เชียงใหม่ ✔ ๓ ราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน ๒.๓๒ ลำปาง ๖.๗๒ แพร่
Stroke Unit IV-rtPA อัตราได้รับยา หมายเหตุ เชียงใหม่ ๓ ราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน ๒.๓๒ ส่งไปเชียงใหม่ ลำปาง ๖.๗๒ แพร่ + ๓.๗๕ น่าน ๒๕.๗๑ เชียงราย ๕.๗๑ พะเยา ๔.๐๕ รวม (๔)/๘ ๗/๘ ๕.๒๙

10 GAP + ๓/๘ เชียงใหม่ ✔ N/A A ลำปาง ๙๖.๔๖ เชียงราย ลำพูน ๘๗.๕๗ S
Stroke Unit IV-rtPA ASA หมายเหตุ เชียงใหม่ N/A A ลำปาง ๙๖.๔๖ เชียงราย ลำพูน ๘๗.๕๗ S แม่ฮ่องสอน ๙๔.๓๔ น่าน ๙๐.๔๗ แพร่ + พะเยา ๙๐ รวม ๓/๘ ๗/๘ -

11 PLAN Prehospital Stroke alert/awareness (ประชาสัมพันธ์/สื่อ)
Screening esp High risk (NCD) Transfer (EMS ER) Immediate-Acute Care SFT SU Post-Stroke Care Community Based Rehabilitation Supportive/Palliative Care

12 PLAN โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับเครือข่าย ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง โครงการสร้งความตระหนักแก่ประชาชนในเรื่องโรค หลอดเลือดสมอง โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

13 Training Stroke Nurse ๔ เดือน ที่สถาบันประสาทวิทยา ( < ๔๐ คน/ปี) Stroke Case Manager ๑-๒ สัปดาห์ มีหลักสูตรกลางที่สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาล A และ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สามารถจัดได้ พฤศจิกายน ๕๗ แม่ฮ่องสอนจัดทีม แพทย์ พยาบาล ( ER ICU Ward) เภสัช OT/PT ๑๐ คน ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ๑๐ วัน

14 อนาคต Stroke Unit ครบ ๘ จังหวัด ?
คุณภาพของ SU SFT (certified Stroke Center) STF rt-PA M1 ฝาง จอมทอง ( รพ ที่มี CT) (ตอนนี้มีที่เชียงคำ) Community Based Rehab .. Ward ที่ รพข, รพ สต , ชุมชน

15 Time is brain QUICKER IS BETTER


ดาวน์โหลด ppt STROKE Service plan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google