งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STROKE SERVICE PLAN. สนย TES ๑. ๔๕ อัตราตาย ( ๖ เดือน ) จำนวนตายหมาย เหตุ เชียงราย๑๘๒ แม่ฮ่องสอน๓๑ ลำปาง๑๒๕ แพร่๖๔ น่าน๔๘ พะเยา๙๙ ข้อมูลปี ๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STROKE SERVICE PLAN. สนย TES ๑. ๔๕ อัตราตาย ( ๖ เดือน ) จำนวนตายหมาย เหตุ เชียงราย๑๘๒ แม่ฮ่องสอน๓๑ ลำปาง๑๒๕ แพร่๖๔ น่าน๔๘ พะเยา๙๙ ข้อมูลปี ๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 STROKE SERVICE PLAN

2

3

4

5 สนย

6 TES

7 ๑. ๔๕

8 อัตราตาย ( ๖ เดือน ) จำนวนตายหมาย เหตุ เชียงราย๑๘๒ แม่ฮ่องสอน๓๑ ลำปาง๑๒๕ แพร่๖๔ น่าน๔๘ พะเยา๙๙ ข้อมูลปี ๕๖ เชียงใหม่๑๖๓ ลำพูน๓๔ รวม ๙๖. ๐๑ ๗๔๖

9 Stroke UnitIV-rtPA อัตราได้รับ ยา หมายเหตุ เชียงใหม่✔๓ ราย ลำพูน ✔ ✔ ๓ ราย แม่ฮ่องสอน๒. ๓๒ ส่งไปเชียงใหม ่ ลำปาง ✔ ✔๖. ๗๒ แพร่ + ✔๓. ๗๕ น่าน✔๒๕. ๗๑ เชียงราย + ✔๕. ๗๑ พะเยา✔๔. ๐๕ รวม (๔)/๘(๔)/๘ ๗/๘๗/๘๕. ๒๙ สรุป

10 Stroke UnitIV-rtPAASA หมายเหตุ เชียงใหม่✔ N/AA ลำปาง ✔ ✔๙๖. ๔๖ A เชียงราย✔ N/AA ลำพูน ✔ ✔๘๗. ๕๗ S แม่ฮ่องสอน๙๔. ๓๔ S น่าน✔๙๐. ๔๗ S แพร่ + ✔ N/AS พะเยา✔๙๐ S รวม ๓/๘๓/๘ ๗/๘๗/๘ - GAP

11 PLAN Prehospital Stroke alert/awareness ( ประชาสัมพันธ์ / สื่อ ) Screening esp High risk (NCD) Transfer (EMS ER) Immediate-Acute Care SFT SU Post-Stroke Care Community Based Rehabilitation Supportive/Palliative Care

12 PLAN โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับ เครือข่ายทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง โครงการสร้งความตระหนักแก่ประชาชนในเรื่องโรค หลอดเลือดสมอง โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

13 TRAINING Stroke Nurse ๔ เดือน ที่สถาบันประสาทวิทยา ( < ๔๐ คน / ปี ) Stroke Case Manager ๑ - ๒ สัปดาห์ มีหลักสูตรกลางที่สถาบันประสาท วิทยา โรงพยาบาล A และ โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่สามารถจัดได้ พฤศจิกายน ๕๗ แม่ฮ่องสอนจัดทีม แพทย์ พยาบาล ( ER ICU Ward) เภสัช OT/PT ๑๐ คน ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาล ประสาทเชียงใหม่ ๑๐ วัน

14 อนาคต Stroke Unit ครบ ๘ จังหวัด ? คุณภาพของ SU SFT (certified Stroke Center) STF rt-PA M1 ฝาง จอมทอง..... ( รพ ที่มี CT) ( ตอนนี้มีที่เชียงคำ ) Community Based Rehab.. Ward ที่ รพข, รพสต, ชุมชน

15 TIME IS BRAIN QUICKER IS BETTER


ดาวน์โหลด ppt STROKE SERVICE PLAN. สนย TES ๑. ๔๕ อัตราตาย ( ๖ เดือน ) จำนวนตายหมาย เหตุ เชียงราย๑๘๒ แม่ฮ่องสอน๓๑ ลำปาง๑๒๕ แพร่๖๔ น่าน๔๘ พะเยา๙๙ ข้อมูลปี ๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google