งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio). เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio). เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio)

2 เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้ เช่น การใช้เสียงระทึก ใจเพื่อทำให้เกิดความตื่นเต้น หรือเสียงนกร้องเพื่อสร้าง บรรยากาศตามธรรมชาติ ทำความรู้จักกับเสียง (Sound) เสียง (Sound) อยู่ในรูปแบบของพลังงาน (Energy) เหมือนกับ พลังงานความร้อน (Heat) และพลังงานแสง (Light) ที่สามารถ ถ่ายทอดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่านตัวกลางที่เกิดจากการสั่น (Vibrating) ของวัตถุ และแปลงพลังงานที่อยู่ในรูปแบบคลื่นที่ ประกอบด้วยแอมพลิจูด (Amplitude) และความถี่ (Frequency) ของคลื่นเสียง ความดังของเสียง ( เดซิเบล ) ชนิดของเสียง 0 เสียงที่แผ่วเบาที่สุดที่หูมนุษย์ได้ยิน 30 เสียงกระซิบ หรือเสียงในห้องสมุดที่ เงียบสงัด 60 เสียงพูดคุยตามปกติ เสียงจักรเย็บผ้า หรือ เสียงพิมพ์ดีด 85 เสียงตะโกนข้ามเขา หรือพื้นที่โล่งกว้าง เพื่อให้ได้ยินเสียง สะท้อนของตนเองกลับมา

3 90 เสียงเครื่องตัดหญ้า เสียงเครื่องจักรในโรงงาน หรือเสียงรถบรรทุก ( ไม่ ควรได้ยินเกินวันละ 8 ชม.) 100 เลื่อยไฟฟ้าหรือเครื่องเจาะที่ใช้ลม : Pneumatic Drill ( ไม่ควรได้ยิน เกินวันละ 2 ชม.) 115 เสียงระเบิดหิน เสียงในร็อคคอนเสิร์ต หรือเสียงแตรรถยนต์ ( ไม่ควร ได้ยินเกินวันละ 15 นาที ) 140 เสียงยิงปืน เสียงเครื่องบินเจ็ต ซึ่งเป็นเสียงที่ทำให้ปวดหู และอาจทำ ให้หูเสื่อมได้ แม้ได้ยินเพียงครั้งเดียวก็ตาม ดังนั้นผู้ที่จำเป็นต้องอยู่กับ เสียงในระดับนี้ จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหูเสมอ องค์ประกอบของระบบเสียง การนำเสียงจากธรรมชาติมาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ต้องผ่านกระบวนการ บันทึก (Record) จัด (Manipulate) และเล่นเสียง (Playback) (Microphone) เครื่องขยายเสียง (Amplifier) ลำโพง (Speaker) และ อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Audio Mixer) ไมโครโฟน (Microphone) ไมโครโฟน (Microphone) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เปลี่ยน คลื่นเสียง (Sound wave) จากแหล่งกำเนิดเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง หรือเสียงดนตรี เป็นต้น

4 ไมโครโฟนชนิดรับสียงแบบสองทิศทาง (Bi Directional Microphone) ไมโครโฟนชนิดนี้สามารถรับเสียงได้เพียง 2 ทิศทาง คือ เสียงที่มาจาก ด้านหน้า และด้านหลังไมโครโฟน นิยมใช้ในการบันทึกเสียงที่มาจาก แหล่งกำเนิด 2 ทิศทางพร้อมกัน เช่น การสนทนาระหว่างบุคคล 2 คนที่ นั่งตรงข้ามกัน เประเภทของเสียง ประเภทของเสียงสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ เสียงแบบมิดี้ และเสียง แบบดิจิตอล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มิดี้ (MIDI: Musical Instrument Digital Interface) มิดี้ (MIDI) คือเสียงที่แทนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ขั้นตอนการนำเสียงมาใช้งาน ไม่ว่าจะใช้มัลติมีเดียบนระบบ Macintosh หรือ Windows ต้องมั่นใจว่าเมื่อ นำเสียงไปใช้กับงานมัลติมีเดียแล้ว จะทำให้งานมีคุณภาพมากขึ้น สรุป เสียง (Audio) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้กับงานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดบรรยากาศและอารมณ์ต่างๆไปยังผู้ชมได้


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เสียง (Sound) หรือ ออดิโอ (Audio). เสียง (Sound) เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานด้านมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google